Fundraising

5. 3. 2009 | Ledvinová Jana - České centrum fundraisingu | zdroj: www.fundraising.cz
Novodobá forma žebrání, nebo něco víc?

Illustrační foto
Ilustrační obrázek, zdroj: www.sxc.hu

Po ulicích pobíhají skupinky studentů se žlutým kvítkem na klopě a chrastí kasičkami, v poštovní schránce nacházíte stále víc dopisů s nešťastným pejskem nebo dítětem na obálce, do práce vám chodí srdceryvné dopisy, z billboardů hledí zmlácené ženy a v televizi objímá děti tlusté kuře… Za příspěvek nabízejí dobrý pocit z pomoci, radost z dávání, ale i odpisy z daňového základu. Zdráháte se je nazvat pouhými žebráky. Ale kdo vlastně jsou?

Co je to fundraising?

Fundraising je obor managementu, který se zabývá rozvojem zdrojů pro činnost nevládních neziskových organizací (NNO). Jeho potřebnost vznikla tím, že naprostá většina klientů NNO nebyla a není schopna pokrýt 100% nákladů spojených se službami, které jim tyto organizace poskytují. Ve světovém průměru vlastní příjmy od klientů a příznivců pokrývají něco kolem 50% ročního obratu NNO, ale toto procento se významně mění se zaměřením konkrétní NNO i s tím, v jaké zemi se nachází. Organizace, která připravuje programy pro děti a rodiče v Holandsku má jistě více vlastních příjmů, než sirotčinec v Iráku. Aby NNO mohla své služby nadále poskytovat a rozvíjet, potřebuje zdrojů víc. Část nákladů může ušetřit díky bezplatné pomoci dobrovolníků (opět v závislosti na tom kde a čím se zabývá, v průměru kolem 30%). Zbytek zdrojů, který není většinou bezvýznamný, musí získat jinak – fundraisingem.

Chuť dávat peníze vzniká když:

 • k tomu mají významný a neodkladný důvod
 • jsou osobně zainteresovaní na výsledku podpořené činnosti
 • vidí ostatní, jak časem i penězi přispívají na tutéž činnost
 • vědí, že jim bude poděkováno
 • vědí, že budou viditelně spojovaní s úspěchem projektu
 • vědí, že budou pravidelně informovaní o rozvoji organizace
 • vědí přesně, na co budou jejich peníze použity a že budou využity rozumně a šetrně 
 • vidí, že podpořená organizace má odhodlání a že jistě získá peníze i od ostatních. 

Friend-raising

Hlavním a v podstatě jediným zdrojem podpory pro NNO je člověk. Jako individuální dárce rozhoduje, zda dá nebo nedá něco ze svého, jako člen grantové komise rozhoduje o státních, nadačních nebo firemních zdrojích. Jako manažer pak zvažuje jaký tip podpory nejlépe poslouží jeho podniku. Fundraiser se proto zabývá zejména komunikací s lidmi – potenciálními i stávajícími dárci své organizace. Na nadace a státní instituce píše granty, manažerům dopisy a příznivce láká na nejrůznější akce. Všem pak volá, mailuje, nabízí, děkuje a chválí. Nejrůznějšími metodami se snaží dárcům zprostředkovat radost z pomáhání, umožnit, aby mohli naplňovat své sny a přání o tom, jak dobro zvítězilo nad zlem. Jako bonus pak dárcům nabízí možnost odečíst svůj dar od základu daně, pochlubit se ostatním, jaký je skvělý, nalepit jímavé logo NNO vedle toho svého a zvýšit prestiž své firmy nebo motivovat své zaměstnance radostnou bohulibou činností. Více než o dárcích tak často organizace mluví o partnerech či příznivcích.

Fun-raising

Otázky k sestavení fundraisingového argumentu

 • Co není správně a je třeba to změnit?

Jaký je aktuální problém, konflikt či potřeba? Co se stane, když ji nebudeme řešit? Co způsobuje tento problém či krizi?

 • Co tento problém může změnit?

Jaký konkrétní program, činnost nebo řešení pomůže řešit stávající problém, konflikt, nebo uspokojí aktuální potřebu? Jak víte, že právě tato činnost problém vyřeší, máte pro to nějaké doklady?

 • Jak budete aktuální problémy řešit?

akým způsobem budete ve vaší organizaci rozhodovat o konkrétních cestách řešení problémů? Co všechno musíte udělat pro to, aby váš program byl splněn?

 • Kolik to bude stát?

Kolik budou stát jednotlivé kroky řešení problému? Letos? A v dalších letech? Máte realistické předpoklady kde a jak získat zdroje těchto prostředků?

 • Kdo bude vůdčí osobností řešení problému?

Proč se právě vaše organizace musí zabývat tímto problémem? Kdo činí vaši organizaci tak jedinečnou pro řešení tohoto problému?

 • Co můžete dárci nabídnout?

Můžete pomoci řešit nějaký dlouhotrvající a významný problém společnosti, ve které vy i dárce žijete? Můžete pomoci budovat zdravou komunitu, kterou si dárce přeje mít ve svém okolí? Může se dárce podílet na práci při řešení problémů, které pociťuje jako naléhavé a pracovat s těmi, kteří s ním sdílejí jeho morální hodnoty? Může se dárce stát viditelnějším pro ty, kterých si cení? Může dárce žít a konat podle svých osobních hodnot a přesvědčení?

 Zdroj: Cook, Richard, Fundraising Workbook, Baltimore, 1993

Fundraising není ani žebrání, ani vydírání. Liší se od nich především tím, že dárci nabízí svobodnou možnost se rozhodnout zda něco podpoří a nebo ne. Nátlak do fundraisingu nepatří. Pozitivní, otevřená a férová komunikace s dárcem je součástí snad všech etických standardů profesionálních organizací fundraiserů. Cílem fundraisingu není získat jednorázově co nejvíc peněz, ale dlouhodobě rozvíjet zdroje pro zajištění konkrétní činnosti a naplnění poslání organizace. Dárce, který dá organizaci jednou či dvakrát není tak zajímavý a efektivní, jako ten, kdo dává organizaci pravidelně, delší dobu a stále víc. Dlouhodobá strategie rozvoje organizace staví právě na těchto dárcích. Vhodný „fundrasingový argument“ (the case) dárce naláká k tomu, aby se o organizaci a její činnost začali více zajímat. Lidé se obecně rádi cítí dobře, jsou veselí, šťastní, cítí smysl své existence a konání. Úspěšná fundraisingová strategie jim toto umožní ve spojení s podporou některé z bohulibých činností.

Freedom – raising

Nezávislý občanský sektor je považován za jeden z nejvýznamnějších garantů svobody a demokracie. Jeho nezávislost na politické situaci v zemi je zajišťována příslušnými zákony. Jak ale zajistit, aby občanský sektor nebyl závislý na svých zdrojích? Má-li organizace jednoho nebo dva dárce, kteří podporují většinu její činnosti, je na těchto dárcích závislá ať chce nebo ne. V současné době je v takové situaci až příliš mnoho NNO, které svoji činnost hradí ze státních nebo Evropských zdrojů. Jsou opravdu „nezávislé“? Finančně určitě ne a o tom, zda politicky se dá hodně diskutovat. Profesionální fundraising dokáže nezávislost na jednotlivých zdrojích řešit. Klíčovou strategií je „diverzifikace“ zdrojů, rozrůznění ve všech směrech a ohledech. Zdravá organizace má své dárce mezi jednotlivci, firmami, místní správou či státem eventuálně nějaký ten větší grant. Nespoléhá pouze na osvědčené dlouhodobé kontakty, ale neustále rozvíjí nová partnerství a hledá nové potenciální dárce. A hlavně! Nikdy by neměla zapomínat na to, že získání zdrojů není tím hlavním cílem. Zdroje jsou a vždy by měly zůstat jen pouhým prostředkem k naplnění poslání a cílů NNO.


Kategorie dárců

 • nadace,
 • občanská sdružení, církve a další nevýdělečné organizace,
 • podnikatelé, podniky, obchodní společnosti, banky,…
 • stát a státní správa,
 • individuální dárci, příznivci a členové, veřejnost
 • Evropská Unie

To nejlepší z moderního marketingu každý pátek do vašeho inboxu.

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Podobné články: