Výzkum Focus Agency: Využívání Public Relations v České republice

4. 6. 2014 | Petr Michl
PR hraje v komunikaci většiny firem významnou roli. Využívají ho tři čtvrtiny firem, chtějí mluvit hlavně o sobě

Jak využívají české firmy public relations? To byla hlavní otázka výzkumu realizovaného agenturou Focus Agency, s.r.o. Průzkum byl proveden metodou CAWI s předchozím telefonickým oslovením respondentů a zapojilo se do něj celkem 404 společností od malých a středních podniků až po ty s více než 3000 zaměstnanci. 63 % z nich mělo v loňském roce obrat nad miliardu korun.

Public relations hraje v komunikaci většiny firem významnou roli. Dle výzkumu jej aktivně využívá 75 % společností, tedy o 10 % více než tomu bylo v rámci výzkumu z loňského roku. Ředitel Focus Agency, s.r.o., Robert Svoboda, k této změně uvádí: „Jedním z vysvětlení nárůstu je, že podstatná část firem, u kterých loni public relations v komunikačním mixu chybělo, se rozhodla situaci napravit. Uvědomění si důležitosti public relations je patrné i ze skutečnosti, že 28 % v průzkumu oslovených firem, které doposud public relations nevyužívají, zvažuje jeho využití v budoucnu."

Základem je korporátní a produktová komunikace

Co chtějí firmy prostřednictvím public relations říci? Rády mluví především o sobě, 83 % firem by chtělo využívat public relations pro firemní komunikaci. Na druhém místě je se 74 % produktová komunikace - tedy prosazování informací o produktech a službách. Pokud se nebavíme o ambicích, ale o realitě, převládá mezi PR aktivitami také firemní komunikace (73 %) a produktová komunikace je na druhém místě (63 %). Třetí nejčastější aktivitou public relations je redakční činnost zahrnující zejména psaní článků a zpráv, kterou využívá necelých 63 % společností.

„Tento fenomén můžeme přičíst rostoucí popularitě content marketingu. Samozřejmě, můžete psát tiskové zprávy o tom, kdo se stal vaším novým zaměstnancem - není na tom nic špatného. V budování dlouhodobějšího vztahu se zákazníkem je ovšem mnohem úspěšnější strategií tvorba obsahu, který mu nabízí nějakou přidanou hodnotu. I proto firmy píší vlastní blogy a články a komentáře odborníků se objevují v médiích. Ještě asi nelze říct, že by se značky staly mediálními domy. Nelze však popřít, že ty, co se o podobný přístup pokoušejí, jsou často úspěšné," dodává Robert Svoboda.

Sociální média – nový důležitý hráč na trhu

O tom, že public relations již není o jednosměrném toku informací, ale připouští dialog, svědčí i to, že jej 28 % firem využívá k online aktivitám, nejčastěji ke komunikaci v sociálních médiích, na blozích a v internetových diskuzích. Z firem, které se teprve chystají do vlastní propagace opřít, se hodlá sociálním sítím a komunikaci na nich věnovat třetina oslovených.

Převládají krátkodobé kontrakty

Výlučně služeb PR agentury v současnosti využívá 14 % firem. Toto číslo ale nenabízí kompletní obraz situace. Robert Svoboda upřesňuje: „Ač celé firemní Public Relations svěřuje PR agenturám zhruba sedmina společností, mnoho z nich i tak potřebuje pomoc odborníků. Proto 43 % firem využívá práci externích spolupracovníků či dodavatelů, jedná se přitom o služby freelancerů i agentur." Pouze 26 % firem se při realizaci PR aktivit spoléhá výhradně na vlastní tým a spolupráci s agenturou určitě neplánuje.

Jak firmy vybírají PR agentury? Celých 60 % pořádá za tímto účelem výběrové řízení.  Ani v nich vítězné agentury ovšem nemají obvykle svůj byznys dlouhodobě jistý. Sice se snížil počet firem uzavírajících smlouvy pouze na kampaň na 22 % oproti loňskému roku, kdy tak činily tři desetiny firem. Čísla naopak narostla u smluv uzavřených na jeden rok. Nyní tento smluvní rámec uvedlo 38 % společností, loni to bylo 30 %. Zhruba třikrát méně jsou uzavírány kontrakty na dva roky a smlouvy na tři roky jsou téměř raritou (3 %). Přes převahu krátkých kontraktů ovšem existují i dlouhodobé „svazky". V odpovědí na otázku: „Jak dlouho již spolupracujete se stávající PR agenturou?" vyslovilo: „Déle než 5 let," 26 % firem.
Kompletní infografiku si můžete prohlédnout níže:

Štítky dokumentu: Formy PR Marketingový výzkum

To nejlepší z moderního marketingu každý pátek do vašeho inboxu.

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Podobné články: