Kdo se dívá? – metody statistik sledovanosti reklamních obrazovek

7. 5. 2009 | Smutný Leoš, projektový manažer, Superscreen.cz
Reklamní obrazovky, to nejsou pouze LCD obrazovky v nákupních centrech a LED obrazovky ve městech. Množství instalací se rozšiřuje o další specifické instalace, jakými jsou čerpací stanice, čekárny úřadů, nemocnic a lékařů a také zábavní podniky, kina, restaurace nebo sportoviště.

ulice, reklama, LCD, panely

Ilustrační obrázek, zdroj:www.sxc.hu

Reklamní obrazovky, to nejsou pouze LCD obrazovky v nákupních centrech a LED obrazovky ve městech. Množství instalací se rozšiřuje o další specifické instalace, jakými jsou čerpací stanice, čekárny úřadů, nemocnic a lékařů a také zábavní podniky, kina, restaurace nebo sportoviště.
Reklamní obrazovky nejsou pouhou obrazovkou, ale vzhledem ke své elektronické povaze na sebe mohou navázat mnoho technologií od směrového zvuku, přes různá čidla až po komunikaci s internetem, mobilními telefony, ale také systém pro měření sledovanosti reklamních obrazovek v přímém přenosu.
Elektronické metody výzkumu sledovanosti reklamních obrazovek v sobě nesou jedno podstatné zlepšení, eliminují totiž lidský faktor.
V současné době existuje několik způsobů měření sledovanosti digitální reklamy.

Čidla a senzory

Tato metoda používá čidla měřící změnu fyzikální veličiny. Známe je všichni, jsou to pohybová a detekční čidla.
Získané informace z měření uvádí, kolik osob projde určitým prostorem v dosahu viditelnosti reklamní obrazovky. Bohužel nám tyto údaje neříkají nic o chování procházejících osob, ani neřadí osoby do cílových skupin.

Interaktivita obrazovek

Metoda využívá interaktivních prvků, jako dotykových ploch na zobrazovací ploše, snímání pozice objektů před reklamní plochou, nebo doplňkové periferie jako klávesnice, trackball… Příjemce je aktivně zapojený do dění na obrazovce a svojí činností ovlivňuje obsah. Tak je možné zaznamenat reakce příjemců a následně zjistit, co se líbí a co ne.
Opět dostaneme výsledky o počtu příjemců a z reakcí na určitá sdělení je možné zařadit příjemce do cílové skupiny.

Interaktivita s mobilními technologiemi

Metoda využívá propojení reklamního sdělení na obrazovkách s vysíláním bluetooth informací.
Měří se pak počet zpráv akceptovaných majiteli mobilních telefonů a komunikátorů. Jsou již i technologie, kdy svým mobilem příjemce ovlivňuje obsah vysílání. Zde získáte počet příjemců, kteří byli zasaženi reklamou a příjemců, kteří akceptovali sdělení.

WIW (Who Is Watching)

Nejpřesnější a také nejvíce vypovídající systém pro získávání informací o příjemci digitální reklamy. Systém staví na získávání obrazu před reklamní obrazovkou a vyhodnocení nasnímaného videa.

"...v jedné lokalitě lze vyzkoušet efektivitu několika variant spotů a v souladu s výsledky nasadit ten nejúspěšnější...
Analýza unikátních prvků hledá ve snímaném obraze charakteristické body a vzájemně porovnává jejich pozici a barvu. Systém tak v obraze najde kontury obličeje, nebo obrys postavy a další charakteristické prvky lidského obličeje jako oči, nos, uši, ústa.
Video záznam se neukládá, ukládají se pouze statistické výstupy, které se na časové ose porovnávají s vysílací smyčkou video spotů. Celá analýza obrazu pracuje v reálném čase, s nelimitovaným počtem osob před kamerou (limitem je výpočetní výkon řídícího počítače).
Ukládají se informace o délce setrvání příjemce před reklamní obrazovkou, délka přímého pohledu na obrazovku, pohlaví a věková kategorie příjemce.
Tato analýza dokáže prozradit, kdo sledoval určitý reklamní spot. Takže se nejen získá statistika sledovanosti každého reklamního spotu, ale také lze na jedné lokalitě vyzkoušet efektivitu několika variant spotů a v souladu s výsledky nasadit ten nejúspěšnější.
Systém je natolik výkonný, že může přímo ovlivňovat obsah vysílání podle převažující cílové skupiny. Jsou-li například v převaze mladé ženy, reklamní obrazovka „přepne“ na reklamu inzerující novou rtěnku, pokud jsou v převaze muži, odvysílá na obrazovce upoutávku na fotbalový zápas.
Elektronický základ reklamních obrazovek z nich činí ideální médium pro exaktní výzkum sledovanosti. Tím, že do hry vstupuje interaktivita, nabývá komunikace s příjemci oboustranného spojení a reklama přestává být odtažitou a neosobní informací. Příjemce se stává přímým spolutvůrcem reklamy šité na míru.
Další, ještě zajímavější technologie jsou za dveřmi. Nahlédneme-li do budoucnosti, tak lze docela dobře odhadnout, že se dále budou zdokonalovat především technologie pro přímou identifikaci osob a hlavní důraz přitom bude kladen na interaktivou, která bude hravá nebo poučná.

Štítky dokumentu: Marketingový výzkum

To nejlepší z moderního marketingu každý pátek do vašeho inboxu.

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?