Mediální podpora voleb do Evropského parlamentu

11. 5. 2009 | Brož František
Již přes měsíc se můžeme setkávat s prezentačními prvky, které nás mají upozornit na nadcházející volby do Evropského parlamentu. Jak se dá přistoupit ke kampani, jejíž cílovou skupinu tvoří zhruba 375 milionů osob různého věku, národnosti, rasy i vyznání?

evropský parlament, volby, informační kampaň

Ilustrační obrázek, zdroj:www.sxc.hu

Již přes měsíc se můžeme setkávat s prezentačními prvky, které nás mají upozornit na nadcházející volby do Evropského parlamentu. Máme tedy skvělý případ, jak se dá přistoupit ke tvorbě kampaně, jejíž cílovou skupinu tvoří zhruba 375 milionů osob různého věku, národnosti, rasy i vyznání. Jak uspěla či neuspěla, co jí vytknout a čím se může naopak pochlubit?

Přestože je propagace voleb do Evropského parlamentu úkolem kandidujících politických stran v každé zemi, stoupající nezájem o veřejné dění (tragické prognózy na letošní účast Čechů činí 34%) v Evropské unii donutilo Evropský parlament spustit rozsáhlou frontální kampaň, zaměřenou na zvýšení informovanosti občanů EU. Leitmotivem jejího snažení je představit obyvatelů EU volby jako akt, při němž mají ve výsledku šanci vyřešit některé „občansky zásadní“ problémy.
Setkáme se tak například s vizuálem, jenž nám přibližuje rozhodování o společné energetické politice EU, konkrétně výběr mezi nejrůznějšími zdroji energie - od klasických po zelené. Anebo můžeme narazit otázku, na co by v budoucnu měla jezdit naše auta. Či kam investovat evropské peníze – vzdělání, zemědělství anebo výzkum? Jíst geneticky upravené potraviny anebo se striktně držet klasického zemědělství?
Témat, která by šla touto formou komunikovat, by se jistě našlo mnoho. Vybrána pochopitelně mohla být jen některá.

"27 států, 375 milionů voličů, 23 různých jazyků, různý věk, národnost, rasa i vyznání... Jak k nim hovořit jedněmi ústy?

Svázané ruce

Dá se předpokládat, že větší ohlas, než billboard s několika jablky na modrém podkladu, by přinesl vizuál, na kterém by byl komunikován některý ze skutečně palčivých problémů. Chcete v EU Turecko? Jak se postavit k Blízkému východu obecně? Má Evropa pomáhat USA v tamních ozbrojených konfliktech? A co taková Albánie? Má se Unie ještě dále rozšiřovat anebo si dát na delší dobu pauzu?
Témat by bylo dozajista mnohem více. Důvod proč byla zpracována jen ta bezzubá, je nasnadě. České povaze leckdy vzdálená zdrženlivost totiž volila vyvarovat se veškerých otázek, které by v budoucnu mohly být použity proti EU. Vysoká politika tak musela zůstat stranou. Dostáváme tak poměrně slušný odraz toho, že i Unie sama o sobě bude vždy konzervativním a v podstatě neutrálním prvkem, který se nebude chtít s nikým konfrontovat.

Podoba billboardů

Vizuálů bylo nasazeno několik a v různých formátech. Nejnosnějším z nich se pak stal billboard klasického typu. A právě na něm je možné demonstrovat si některé zjevné nedostatky. Přestože launch kampaně byl podpořen četnými výstupy v médiích, můžeme považovat za jasný nedostatek nízkou informační hodnotu vizuálu. Samotné logo „Evropských voleb“, tedy žlutá hvězda s uvnitř umístěným sdělením, je utopeno v jednom z rohů, ztrácí se i adresa s odkazem na oficiální web – což je pochopitelně velký nedostatek, neboť, jak zmíníme níže, se jedná o skutečně přínosný informační kanál. Pod hlavním claimeme bohužel zaniká i datum voleb, které bude, naneštěstí, pro mnohé české voliče tím rozhodujícím faktorem účasti.

text pokračuje pod obrázky


marketing evropský parlament kampaň marketing evropský parlament kampaň
marketing evropský parlament kampaň marketing evropský parlament kampaň

(c) www.europarl.europa.eu

marketing evropský parlament kampaň marketing evropský parlament kampaň

(c) Informační kancelář Evropského parlamentu v Praze


pokračování článku

Pokud bychom měli na billboard aplikovat pravidlo „krabičky od sirek“ – tedy že vizuál má být čitelný i v případě zmenšení na tento rozměr, zjistíme, že skutečně selhává. Přesvědčit se můžete sami na vložených vizualizacích. Kromě řečnické otázky jsou ostatní texty nečitelné. Toto je ovšem nešvar téměř všech správních kreativně-informačních kampaní, jak jsme byli ostatně svědky například při komunikování čerpání dotací z evropských fondů při zimní kampani Czechinvestu.

Eventy

Sám zadavatel kampaně chápe, že dnešní informačně přesycená doba, vyznačující se vysokou rezistencí na sdělení šířící se klasickými komunikačními kanály, si žádá přicházet s řešeními, která budou vybočovat z běžných standardů.
Jedním z výrazných prvků, které budou při kampani použity, je i tzv. choice-box. Podle oficiálních materiálů Informační kanceláře Evropského parlamentu v České republice se má jednat o multimediální instalace o velikosti místnosti, ve které voliči mohou vyjádřit svůj názor na různá témata. Výběr z nahrávek se denně bude objevovat na obrazovkách na venkovní straně Choice-Boxu a na obrazovkách v Bruselu. Žádné názory nebudou cenzurovány, pouze rasistická, sexistická, xenofobní, antisemitská nebo neomluvitelně hrubá prohlášení budou upravována.
Celá koncepce dobře ilustruje vzrůstající zájem o visit-to-know prezentace a o showroomy celkově. Za další klad je možné považovat i fakt, že informace budou dále zpracovány – na některé z nich bude reagovat parlament prostřednictvím televize Europarltv. Politické strany a kandidáti mohou učinit totéž.

Dobře zvládnutý informační matrix

Co se nedá celkové kampani upřít je téměř dokonale zvládnutý elektronický informační servis. Kromě dlouhodobě fungujícího portálu www.evropsky-paralment.cz se jedná i o web www.volby2009.eu, kde se člověk setká se skutečně vyčerpávajícím penzem informací. Právě i z tohoto důvodu je škoda, že tato adresa není více zapojena do kampaně.
Namátkou – na portálu nalezne informacíchtivý uživatel například interaktivní mapu 27 zemí EU, s odkazy na jednotlivé země, specifická data včetně národních volebních zákonů. Pro nerozhodné voliče jsou skvělé i profily politických skupin, které jsou v současné době v Evropském parlamentu zastoupeny.

Vyhodnocení - mají podobné akce smysl?

Využívání méně tradičních mediálních formátů pro komunikování politických témat je dobrým jevem (pomineme-li například stickerovou kampaň Unie Svobody z roku 2006). Na druhou stranu je otázka, zda je reakce, vyvolaná u cílové skupiny, skutečně efektivní a zda by se nevyplatilo vynaložené finanční prostředky zhodnotit jinde.
Prezentace veřejného dění pomocí mediálních formátů primárně určených pro komerční propagace ovšem není nic nového a minulost nám dává dobrý příklad, proč v nich pokračovat.
Bohužel se nedá přímo určit, zda kampaň přispěla ke zvýšení povědomí o volbách do Evropského parlamentu. Jak víme z roku 2004 (volební účast Čechů 28,3%), sociologické průzkumy mohou velmi lehce selhat. Za bernou minci by se dal považovat alespoň vývoj návštěvnosti oficiálního webu, zde však, podle vyjádření tiskového atašé EP Jana Pátka, není možné získat relevantní konkrétní data. Musíme si tak vystačit s ujištěním, že stránky vykazují trvalý nárůst, který se dá označit v posledních dnech dokonce jako strmý.

Když jsem poprvé zaregistroval tuto kampaň na ulici, docela mne zaujala. Takových kampaní není během měsíce mnoho, které bych si byl ochoten vůbec zapamatovat, potažmo se k nim vracet. Tento vizuál mne ale současně provokoval. Jednak jsem napoprvé v rychlosti nezaregistroval jeho hlavní sdělení a jednak se zdálo, že se snaží formulovat témata, která jsou podstatná. Grafická strohost, jednoduchost, vyváženost a čistota působí téměř pobuřujícně uprostřed množství okázalosti, která vytéká ze stávající venkovní reklamy. To vše je ještě akcentováno kontrastem se zubícími se obličeji, které nabízí řešení, strašení nebo jistotu v nepřehledném guláši, z kterého se stejně nakonec udělá voličům zle. Osobně tuto kampaň hodnotím velmi vysoko, protože provokuje svým zpracováním a nutí k tomu, aby se s ní člověk zabýval. Tomu je velmi účelně podřízeno zpracování, které z minima vytěžilo maximum. Navíc vůbec nevadí, že hlavní sdělení je až ve druhém sledu, protože to tak skutečně je a je určeno pro ty, kteří se jím chtějí zabývat.

Jan Pospíšil, creative director Kristián s.r.o.

Vizuály jsou velmi dobré, sám bych je nedělal jinak....

Rudolf Tittelbach, grafik, Sphere studio, s. r. o.

Štítky dokumentu: Marketingový výzkum

To nejlepší z moderního marketingu každý pátek do vašeho inboxu.

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?