KREATIVNÍ. ÚČINNÉ. ~KOMPETENTNÍ. BEZVÝHRADNÉ. ~ČTYŘI ZÁKLADNÍ KAMENY ~SLUŽEB NAŠÍ PR AGENTURY.

01/

Public relations je klíčový nástroj komunikace.

Dostupnost informací je dnes počítána zlomky vteřin. Stejně tak i sdílení informací, které se díky sociálním médiím šíří rychlostí světla. Média pracují a publikují témata neméně rychle.

Dnešní doba nabízí skvělé příležitosti pro komunikaci a zviditelnění vaší značky. Během krátké doby může zazářit v hlavním zpravodajství, v denících a nejrychleji na zpravodajských webech. Ovšem stejně rychle může utrpět i ztráty, pokud není komunikace dobře řízena.

A právě to je jeden z hlavních úkolů naší PR agentury. Pomůžeme vám prosazovat vaši značku ve všech dostupných médiích. Řízeně a s minimem rizik.

Služby PR agentury

Analýzy výstupů

 • Jak často a v jakých souvislostech se o vaší firmě píše
 • Jaký je mediální obraz značky
 • Jak si stojí vaše nejbližší konkurence
 • Vytvoříme seznam afinitních titulů

PR plán

 • Zpracujeme návrh témat pro komunikaci
 • Připravíme odpovídající materiály
 • Zpracujeme tiskové zprávy, infografiky
 • Zajistíme citace
 • Připravíme seznam osob, které budou vystupovat v médiích
 • Oslovíme odpovídající stakeholdery
 • Připravíme plán výstupů v relevantních médiích

Publicita

 • Zajistíme publikování článků o vaší značce
 • Zorganizujeme setkání s novináři a dalšími stakeholdery
 • Zprostředkujeme kontakty s médii
 • Zajistíme interview se zástupci firmy
 • Vyhledáme další příležitosti pro publikování mediálních výstupů

Monitoring

 • Poskytneme pravidelné rešerše
 • Připravíme přehledy pro management
 • Upozorníme na rizikové výstupy
 • Zajistíme clipping výstupů

Vyhodnocování dopadu kampaně

 • Výstupy v médiích vyhodnotíme prostřednictvím mediálních dat
 • Dosažené výsledky kampaně porovnáme s náklady na kampaň

Krizová komunikace

 • Vypracujeme funkční krizový plán komunikace
 • Nastavíme odpovídající procesy
 • Vyškolíme odpovědné pracovníky

Mediální školení

 • Zbavíme vás stresu z kamery
 • Naučíme vás odpovídat na otázky