Česká spořitelna mění logo a v kampani se zavazuje zvýšit finanční zdraví všech svých klientů

7. 1. 2023 | redakce, TZ
ČS přichází s „nejzásadnější změnou vizuální podoby Spořitelny od roku 1989, která zároveň reprezentuje naše strategické směřování od banky“. Inovované čistě bílé logo a nová vizuální podoba reprezentují fakt, že pro naprostou většinu našich klientů je primárním místem, kde využívají naše poradenství a služby, mobilní aplikace George.

Lednovou kampaní „Jsme první, kdo se stará o vaše finanční zdraví“ se Spořitelna strategicky zaměřuje na změnu finančních návyků, zvyšování finančního zdraví klientů a transformaci firem. Spořitelna v kampani poprvé používá inovované bílé logo a vizuální podobu vycházející z digitálního bankovnictví George. Banka v kampani komunikuje 4 závazky, jak pomůže zvýšit finanční zdraví klientů:

  • Do roku 2025 pomůžeme všem našim klientům vytvořit finanční rezervu na nenadálé výdaje

  • Do roku 2025 pomůžeme milionu našich klientů šetřit si na důchod

  • Do roku 2025 zpřístupníme kvalitní finanční vzdělávání všem dětem v České republice

  • Do roku 2025 poskytneme českým firmám 50 miliard na zvýšení konkurenceschopnosti a udržení pracovních míst

Součástí strategie je nový koncept poradenství, na jehož základě jsou bankéři hodnoceni také podle toho, zda zvyšují finanční zdraví klientů. Banka zároveň plánuje nové produkty a služby, které budou klienty motivovat ke změně finančních návyků a zvyšování finančního zdraví. Spolu s veřejnými závazky bude Spořitelna měřit naplňování strategie na základě 6 indikátorů finančního zdraví a celkové spokojenosti klientů.

S vizí snížit sociální napětí a zvýšit prosperitu jednotlivců a celé společnosti Spořitelna před 200 lety vznikla. Jsem přesvědčen, že tato vize je relevantní i dnes, protože i dnes hrozí porušení sociálního smíru a společnost dělí hluboké socioekonomické bariéry. V této situaci, kdy například polovina našich klientů hospodaří s takřka nulovou rezervou a jen každý druhý si šetří na stáří, vnímáme náš strategický důraz na správné finanční návyky a finanční zdraví klientů jako zásadní podmínku prosperity nejen Spořitelny, ale i celého Česka,“ říká Tomáš Salomon, generální ředitel Spořitelny a dodává: „Proto veřejně komunikujeme čtyři závazky, jimiž chceme zvýšit finanční zdraví našich klientů do roku 2025, kdy uplyne dvě stě let od našeho vzniku.

Za jeden z nejdůležitějších závazků považuji zpřístupnění kvalitního finančního vzdělávání všem dětem v Česku bez rozdílu, protože stejně jako v případě fyzického zdraví je i podmínkou finančního zdraví celoživotní posilování správných návyků,“ říká Salomon a dodává: „Finanční zdraví společnosti ale závisí také na rozvoji podnikavosti a prosperujících firmách, proto jsou dalším z našich závazků investice do transformace domácích firem, aby české značky dokázaly uspět v globální konkurenci.“

Spořitelna v budoucnu plánuje komunikovat další strategické veřejné závazky, týkající se finančního zdraví, například v oblasti dostupného bydlení nebo úvěrování.

 

Inovace poradenského modelu

Důležitým pilířem strategického zaměření na finanční zdraví je inovace poradenského modelu a odměňování bankéřů Spořitelny.

Odměňování vždy vycházelo převážně z objemu prodejů, kterého bankéři dosáhli. Takový systém odměňování ale může vést k situacím, kdy je dosažení prodeje důležitější než finanční zdraví klienta. To měníme a naši lidé jsou nyní hodnoceni také podle toho, zda svým poradenstvím přispívají k finančnímu zdraví klientů a zda jsou klienti s poradenstvím spokojeni,“ říká Daniela Pešková, členka představenstva Spořitelny a dodává: „Pro zajištění bonusu dnes nestačí splnit prodejní cíle. Bankéři musí navíc ohodnotit celkovou finanční kondici klienta, a především mu nabídnout řešení, která zlepšují jeho finanční návyky a zdraví a nemají nutně prodejní charakter. To našim bankéřům usnadňuje nová aplikace, která automaticky vyhodnotí finanční kondici klienta na základě 6 indikátorů finančního zdraví. Toto hodnocení je pak východiskem pro poradenský rozhovor bankéře s klientem a nabídku personalizovaných řešení.“

 

Nové produkty a služby

Vedle změny poradenského modelu a odměňování podporuje Spořitelna budování správných finančních návyků a zvyšování finančního zdraví také nabídkou nových produktů a služeb.

V průběhu loňského roku jsme se zaměřili na řešení bezprostředních problémů klientů souvisejících s růstem inflace a nutností pokrýt zvýšené náklady na energie. Pomohli jsme jim získat dodatečné příjmy do rozpočtu nabídkou 20% slevy na nákup potravin a ulehčili jsme jim proces získání státních příspěvků na bydlení a děti. Do našich produktů a služeb nově zapojujeme speciální zvýhodnění, která podporují klienty k finančně zdravému chování. Nabídkou vysokého úročení spořicích účtů, podmíněnou pravidelnými investicemi, se nám podařilo zvýšit procento klientů, kteří si takto šetří na stáří,“ říká Monika Hrubá, která strategii finančního zdraví ve Spořitelně vede a dodává „Letos chceme paletu těchto motivačních řešení výrazně rozšířit a nabídnout je klientům jak na pobočkách, tak i v našem digitálním bankovnictví George.“

Veřejné závazky Spořitelny

Česká spořitelna si vytyčila tyto veřejné závazky:

Do roku 2025 pomůžeme všem našim klientům vytvořit finanční rezervu na nenadálé výdaje

  • Dnes má rezervu alespoň na 1 měsíc jen 60 % (1,2 milionu) primárních klientů Spořitelny. Poradenstvím a nabídkou specifických produktů a služeb, chce banka pomoci vytvořit a udržet krátkodobou finanční rezervu minimálně ve výši jednoho měsíčního platu u všech více než 2 milionů primárních bankovních klientů.

Do roku 2025 pomůžeme milionu našich klientů šetřit si na důchod

  • Dnes na stáří skrze penzijní produkty nebo investování efektivně šetří jen polovina (1 milion) primárních klientů Spořitelny. Spořitelna chce poradenstvím v kombinaci s motivačními nabídkami investičních a penzijních produktů zvýšit počet efektivně si šetřících klientů o další milion.

Do roku 2025 zpřístupníme kvalitní finanční vzdělávání všem dětem v České republice

  • Spořitelní program finančního vzdělávání www.abecedapenez.cz dnes působí zhruba na 20 % základních škol v ČR. Nadace České spořitelny ve spolupráci s bankou a dalšími partnery vytvoří do roku 2025 inovativní a digitalizovaný program tak, aby jej mohly využívat všechny školy v České republice.

Do roku 2025 poskytneme českým firmám 50 miliard na zvýšení konkurenceschopnosti a udržení pracovních míst

  • Transformace české ekonomiky v ekonomiku 2.0. s vyšší přidanou hodnotou stojí na firmách, které mají potenciál a odvahu uspět s českými značkami na globálních trzích. Spořitelna chce do těchto firem investovat 50 miliard v sérii nových úvěrových programů, zaměřených na investice do automatizace, udržitelnosti a inovací, které budou zvýhodněny z hlediska ceny i posuzování úvěrového rizika."

Nová kampaň, inovace loga a vizuální podoby SpořitelnyV nové kampani „Jsme první, kdo se stará o vaše finanční zdraví“ Spořitelna poprvé představuje inovované logo a svou novou vizuální podobu.

Jde o nejzásadnější změnu vizuální podoby Spořitelny od roku 1989, která zároveň reprezentuje naše strategické směřování od banky zaměřené na prodeje produktů a služeb ke společnosti, která se stará o finanční zdraví klientů,“ říká Monika Hovorková, která je ve Spořitelně zodpovědná za značku a marketing. „Inovované čistě bílé logo a nová vizuální podoba také reprezentují fakt, že pro naprostou většinu našich klientů je primárním místem, kde využívají naše poradenství a služby, mobilní aplikace George. Svou barevností, uvolněným a neformálním vzhledem vychází nová vizuální podoba právě z digitálního bankovnictví George.“

Naše strategie zaměřená na finanční zdraví přirozeně rozvíjí náš dlouhodobý komunikační koncept #silnější, jehož smyslem je v Češích podporovat víru ve vlastní schopnosti, protože sebevědomí a finanční zdraví každého z nás je podmínkou toho, aby prosperovala celá společnost,“ říká Hovorková.

Kampaň „Jsme první, kdo se stará o vaše finanční zdraví“ stojí na komunikaci 4 veřejných závazků, které reprezentují ambici Spořitelny zvýšit finanční zdraví svých více než 2 milionů primárních bankovních klientů. Kampaň pracuje ve všech mediálních kanálech s jednoduchými barevnými vizuály, které komunikují 4 závazky a zároveň jasně prezentují novou vizuální podobu a barevnost Spořitelny.

Kreativní a produkční část kampaně zajišťuje reklamní agentura VMLY&R. “Závazky chápeme jako silná a sebevědomá sdělení, která fungují sama o sobě. Proto jsme vsadili na čistou typografickou komunikaci, která nám navíc dala dost prostoru pro prezentaci nových barev České spořitelny,“ říká Tomáš Novotný, Executive Creative Director agentury VMLY&R.

Kampaň poběží v průběhu ledna v rámci širokého spektra mediatypů: outdoor (double bigboardy, bigboardy, mosty, citylighty, rámečky v metru apod.), tisk, TV (image spoty, sponzorské vzkazy), digitální kanály (statické i dynamické formáty - např. brandingy, interscrollery, posty na sociálních médií, Spotify audio spoty).

Štítky dokumentu: Budování značky

To nejlepší z moderního marketingu každý pátek do vašeho inboxu.

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Podobné články: