ČSÚ: Krize na český trh práce přichází později, ale o to má silnější dopad

2. 4. 2009 | zdroj: www.pressweb.cz
V únoru se sezónně očištěná míra nezaměstnanosti za EU 27 zvýšila na 7,9 %.

Illustrační foto
Ilustrační obrázek, zdroj:www.sxc.hu

Praha (Pressweb) - Statistický úřad Evropských společenství (Eurostat) zveřejnil ve středu čerstvé přehledy o vývoji nezaměstnanosti v členských státech. V únoru se sezónně očištěná míra nezaměstnanosti za EU 27 zvýšila na 7,9 %.

Tato čísla také ukazují, že ve většině západních ekonomik přišla krize podstatně dříve než v České republice, v úhrnu EU se projevila již na samém počátku loňského roku, na českém trhu práce se naproti tomu trendy otočily až v srpnu 2008. Informoval o tom Český statistický úřad.

Vývoj je ale stát od státu různý. Na některé evropské trhy práce zatím krize nedopadla vůbec, např. Nizozemsko má za poslední 2 roky míru nezaměstnanosti takřka konstantní a stále pod 3 %; v jiných došlo k dramatickému vývoji – ve Španělsku se míra za poslední rok zvýšila z 9,3 % na 15,5 %, obdobně tomu bylo pobaltských státech: v Lotyšsku z 6,1 % na 14,4 %, v Litvě z 4,4 % na 13,7 % a v Estonsku z 4,1 % na 9,9 %, či v Irsku – z 4,8 % na 10,0 %. Ve jmenovaných státech docházelo k růstu nezaměstnanosti přinejmenším již od začátku roku 2008. Česká republika se v té době ještě potýkala s nedostatkem pracovních sil a nezaměstnanost se snižovala. Krize postihla český trh práce výrazněji až v závěru roku 2008 a razantně dopadla s prvními měsíci letošního roku - přírůstky nezaměstnaných v lednu a únoru t.r. byly nejvyšší v historii měření této veličiny v ČR vůbec. Lze říci, že poslední půlrok tak smazal předchozí zisky od dubna 2007. Podobná situace jako v ČR je např. v Německu a Polsku.

Také míra volných pracovních míst prodělává obdobný vývoj ve srovnání se zeměmi EU jako nezaměstnanost: v EU 15 i EU 25 se růst této míry zastavil na začátku roku 2007, poté stagnoval a pak už míra klesala: ještě v prvním čtvrtletí 2008 byla v evropské sedmadvacítce míra na úrovni 2,1 %, ve čtvrtém pouze 1,7 %. Navíc ve 4. čtvrtletí 2008 nebyl ani jeden členský stát, kde by se míra meziročně zvýšila. Velký pokles byly zaznamenán zejména na Kypru, kde byla míra 5,4 % ve 4.čtvrtletí 2007, ale o rok později jen 2,9 %; značný propad nastal rovněž v pobaltských státech, ale také v Polsku či Finsku.

V České republice nastal zlom až s podzimem, do té doby stále trval trend k růstu volných míst a v létě 2008 dosáhla míra hodnoty 3,4 %. Vývoj od září 2008 nás však vrátil do stavu roku 2006. Nejdramatičtější úbytek lze vysledovat ve zpracovatelském průmyslu, který byl postižen ztrátou zahraničních zakázek, za jeden rok tam míra poklesla z 4,1 % na 2,9 %; k úbytku volných míst ale došlo i v obchodu a tržních službách. Přesto patří Česká republika v evropském srovnání stále k zemím s jednou z nejvyšších hodnot míry volných pracovních míst.

Údaje Eurostatu o nezaměstnanosti jsou založeny na kombinaci dvou zdrojů: úrovně jsou nastaveny podle čtvrtletního Výběrového šetření pracovních sil, které se koná ve všech členských státech EU s jednotnou metodikou založenou na doporučeních Mezinárodní organizace práce (ILO), měsíčních hodnot je pak dosaženo modelováním - intrapolací a extrapolací založenou převážně na údajích z Úřadů práce, které sledují vývoj nezaměstnanosti podle národních metodik. Mezi oběma mírami je v ČR typický rozdíl zhruba jednoho procentního bodu způsobený tím, že mezinárodní metodika je velmi striktní ve vymezení nezaměstnaného: nesmí pracovat ani jednu hodinu za odměnu, musí si práci aktivně hledat a musí být schopen do ní nastoupit do 14 dnů.

Míra volných pracovních míst je podílem volných míst ku všem pracovním místům - obsazeným i neobsazeným, a uvádí se v procentech.

Sezónní očišťování provádí ČSÚ i Eurostat standardní metodou TRAMO/SEATS.


To nejlepší z moderního marketingu každý pátek do vašeho inboxu.

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Podobné články: