Evropský parlament schválil směrnici o copyrightu

13. 9. 2018 | Milada Zemanová
Směrnice o autorském právu byla schválena v Evropském parlamentu. Má zajistit spravedlivé odměňování tvůrců a bránit autorská práva. Odpůrci se však bojí, že dojde jen k omezení svobody.

Vydavatelé dlouhodobě volají po lepší ochraně a kontrole porušování autorských práv. Stěžují si, že duopol Facebook — Google neplatí v EU daně a okrádá je o výdělky. Změnu tohoto stavu má nyní zajistit směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu, kterou s téměř 200 hlasy odsouhlasili členové Evropského parlamentu. Ta má zaručit implementaci řešení, které zajistí spravedlivé odměňování tvůrců, po kterém vydavatelé volají již několik let.

Návrh tzv. copyrightové směrnice nyní postupuje do trialogu Evropského parlamentu, Evropské komise a Rady Evropy, jehož výsledkem bude finální text této významné normy.

Schválení směrnice je významnou součástí reformy, kterou evropská legislativa reaguje na změny v evropské ekonomice a společnosti, kde se stále intenzivněji prosazují digitální technologie, které mění některé dosavadní obvyklé vztahy, a proto je třeba na ně reagovat. Přijetí návrhu směrnice Unie vydavatelů vítá, řekl k události výkonný ředitel Unie vydavatelů Václav Mach.

Tato směrnice obsahuje dva kontroverzní články, které vyvolaly řadu diskusí. Jedná se o články 11 a 13, přičemž článek 11 se týká práv vydavatelů k jimi vytvářenému obsahu a článek 13 zvyšuje odpovědnost platforem za publikovaný obsah.

Směrnice má i své odpůrce

Zmíněná směrnice vytváří předpoklady pro ochranu práv autorů i v prostředí digitálního světa, ve kterém je velmi snadné zcizovat a dále šířit obsah prostřednictvím všech rozličných kanálů. Kritici zmíněné směrnice tvrdí, že přinese omezení svobody sdílení obsahu na internetu a dokonce i cenzuru . Mezi odpůrci je například i Česká pirátská strana, kteří upozorňuje, že směrnice v její stávající podobě zásadně uškodí svobodě internetu i podnikatelskému prostředí.

Nejproblematičtější články 11 a 13 byly změněny jen kosmeticky a europoslanci vyměnili svobodu za tuhou kontrolu a marnou naději velkých vydavatelů po vyšším zisku. Tato opatření zásadně překopávají principy internetu, jak ho známe. V důsledku na nich vydělají jen největší korporace, které se zbaví konkurence a upevní místo na trhu,” říká místopředseda Pirátů, Mikuláš Peksa.

Negativní postoj ke směrnici zaujímá i David Albrecht, předseda spolku Za bezpečný a svobodný internet, z.s.:

Výsledek hlasování je pro nás velkým zklamáním. V konečných důsledku totiž zasáhne především malé a střední podniky, menší platformy, blogy a diskusní fóra. Směrnice tak bude mít zásadní dopad na svobodu internetu a přístup k informacím.”

Naopak její zastánci zdůrazňují, že směrnice jen aplikuje pravidla platná v rámci offline světa i do digitálního prostředí a upozorňují na to, že i v digitálním světě nelze pod heslem svobody svévolně využívat obsah vytvořený s vysokými náklady někým jiným.

Já si myslím, že to je respekt k principu, že každý by měl být za práci zaplacen," komentovala rozhodnutí komisařka Věra Jourová. "Speciálně novináři ale i umělci a další něco vytvářejí a pak si to někdo převezme, dá to na internet, nalepí na to reklamu a zpeněží. Z velké části ty peníze navíc ani nezůstávají v Evropě. Narovnáváme něco, co dosáhlo velké nespravedlivosti," zdůraznila Jourová.

S tímto názorem se ztotožňuje i Oldřiška Rychtaříková, která zastupuje společnost Bontonfilm. Ta uvedla:

Náš problém nejsou pouze velcí hráči jako Google, ale také úložiště, jejichž byznys stojí až z 90 procent na nelegálním užití obsahu. Například malí a střední nakladatelé mohou mít komerčně zajímavých pouze okolo deseti autorských děl. Pokud jim je někdo vykrade a zaplaví tím internetový trh, tak mohou svůj byznys zavřít.”

Za nejproblematičtější jsou považovány již zmíněné články 11 a 13, které velmi negativně vnímá i vyhledávač Seznam.cz. Jeho specialistka pro kontakt se státní správou, Věra Průchová, k těmto článkům uvedla, že pokud by článek 11 dopadl i na službu Vyhledávání, mohlo by dojít k tomu, že z něho zmizí většina odkazů na zajímavé články, informace, rozhovory aj., protože není v jejich možnostech uzavřít smlouvy se všemi vydavatelskými subjekty na světě a postrádá to v případě služby vyhledávání i racionální podstatu.

Vyhledávač bude platit vydavatelům za to, že na jejich obsah zdarma přiláká pozornost uživatelů internetu a převede jim ještě jako bonus návštěvnost na webové stránky?”

Dále doplnila, že článek 13 je ukázkovým příkladem frustrace vlastníků práv, která pramení z neschopnosti domoci se autorských práv před soudy, což si uvědomují a v tomto ohledu s nimi souhlasí. Tento kontroverzní článek přenáší odpovědnost za obsah sdílený na internetu na internetové firmy a Průchová k němu dále doplnila:

Problém však netkví v samotné legislativě. Ta je již nyní napsána velmi jasně a legálně působící společnosti na trhu plně respektují zákony a sami autoři si spolupráci s nimi pochvalují. Na trhu se však objevují jedinci, a teď skutečně mluvíme o počtu maximálně dvou subjektů v České republice a jednom až dvou v EU, jejichž fungování je za hranou zákona. Soudní spory s těmito aktéry trvají již několik let, v ČR jsou prozatím bez výsledné judikatury a na evropské scéně s několika rozporuplnými rozhodnutími, která mají mnohoznačné výklady a často si protiřečí.”

Výkonný ředitel Unie vydavatelů, Václav Mach, však tento článek naopak kvituje:

Směrnice vychází z toho, že i na internetu by se měl každý chovat odpovědně jako v životě. A svoboda na internetu končí tam, kde začíná poškozování práv někoho jiného. Pokud se ale nachází obsah, který porušuje autorská práva, platforma se dnes tváří, že ona autorská práva neporušuje, protože obsah si mezi sebou sdílejí uživatelé”.

Návrh Směrnice Evropského parlamentu a Rady o autorském právu na jednotném digitálním trhu naleznete zde .

Zdroje: Epravo, Unie vydavatelů, Zachraň internet, Ihned, Ty internety, Radiožurnál

Štítky dokumentu: Media Relations

To nejlepší z moderního marketingu každý pátek do vašeho inboxu.

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Podobné články: