Facebook upřesnil, jak funguje jeho reklamní systém

15. 6. 2020 | Milada Zemanová
Doručování reklam ovlivňují nejen volby samotného inzerenta, ale i strojové učení Facebooku. To pracuje s engagementem uživatelům, cenovou nabídkou, kvalitou reklamy a dalšími faktory. Facebook upřesnil, jak strojové učení funguje a zaměřil se i na časté dotazy, které inzerenti mají.

Pokud máte na starosti facebookové reklamy, pak jste jistě nejednou uvažovali, jak vlastně funguje za nimi schované strojové učení a jak dosáhnout co nejlepších výsledků. Právě na tyto a další otázky odpovídá nově Facebook.

Podle čeho se reklamy uživatelům ukazují

Dle vyjádření Facebooku v tomto ohledu hrají roli 2 klíčové faktory:

Cílení na uživatele zvolené inzerentem, které současně rozhoduje, zda je daná osoba relevantní pro zobrazení dané reklamy.

Aukční systém Facebooku, který bere v potaz různorodé faktory. Mezi nimi například cenová nabídka, atraktivita reklamy, zapojení uživatelů a další.

Poté, co inzerent definuje, jakému publiku se má reklama zobrazit, vezmou facebookové nástroje všechny reklamy, které jsou na danou skupinu zacílené. Řekněme, že si inzerent navolí cílení na ženy ve věkové kategorii 25 až 40 let, se zájmem o cestování. Tato skupina bude obsahovat určitý počet uživatelů. Nicméně této skupině chtějí svou reklamu zobrazit i další inzerenti. Jak tedy Facebook pozná, jakou reklamu vybrat?

V této fázi se reklamy přesunou do aukční fáze. A z reklam, které vstoupí do aukce, Facebook vybere takovou, která dosáhla nejvyššího skóre. Toto skóre je kombinací následujících faktorů:

Štítky dokumentu: Facebook
Sdílejte tento článek:
Podobné články: