IKEA spouští novou kampaň. Obchodní domy se stanou hlasem proti domácímu násilí

12. 11. 2020 | Petr Michl
Kampaň IKEA proti domácímu násilí nekončí zdaleka jen povedeným spotem. Mimo reklam v řadě formátů, včetně radiových spotů, ji doplní i instalace v obchodních domech v podobě interaktivních edukačních zdí, které někdy poměrně syrově podobu domácího násilí přiblíží.

Domácí násilí je skutečné, i když není vždy vidět. To je hlavní myšlenka nové kampaně společnosti IKEA, která startuje 12. listopadu. V televizi a online prostoru ji představí hraný spot se ženou v roli oběti. Kampaň doplní také rádiové spoty a interaktivní edukační instalace ve třech obchodních domech. IKEA tak reaguje na rostoucí výskyt domácího násilí, které dlouhodobě představuje závažný společenský problém. Téma domácího násilí bude po dobu následujících dvou let prioritou nejen pro komunikaci, a proto IKEA zároveň se spuštěním kampaně představila kroky, jimiž chce aktivně přispět ke zlepšení situace.

„Vizí IKEA je vytvářet lepší každodenní život pro mnoho lidí. Jsme přesvědčeni, že domov by měl být bezpečným místem pro každého, což bohužel ale neplatí vždy. Proto jsme se rozhodli aktivně pomáhat obětem domácího násilí. Z dostupných dat víme, že 47 % žen zažilo některou z forem psychického násilí, 21 % žen má přímou zkušenost s fyzickým či sexuálně motivovaným násilím,“ říká Roman Bojko, manažer pro oblast rovnosti, diverzity a inkluze, IKEA Česká republika, Maďarsko a Slovensko. Přístup k pojetí celé kampaně vznikal v úzké spolupráci s Koalicí NeNa, která sdružuje specializovaná centra pro ženy zažívající násilí ROSA, proFem a Acorus. NeNa se zároveň pro toto téma stala odborným partnerem IKEA a bude jím po celou dobu trvání kampaně. Z jejích dat mimo jiné vyplývá, že letos se ve srovnání s loňským rokem zvýšil počet žádostí o pomoc průměrně o 40 % (data od NeNa – Koalicí specializovaných center pro ženy zažívající násilí, kterou tvoří neziskové organizace Acorus, ROSA a proFem, pozn. red).

Kampaň uvede hrané video v režii Marka Partyše (Triad ve spolupráci s Bistro Films) s herečkou Terezou Richtrovou v hlavní roli. Devadesátisekundový spot emotivně zprostředkovává pocity a prožívání ženy, která je obětí domácího násilí. Ukazuje ji v několika typických situacích, kterým čelí – ekonomické a psychické násilí, kontrola a izolace. Společným jmenovatelem je však permanentní strach, ve kterém se oběti nachází.

V televizním vysílání se s ním diváci budou moci setkat od 25. listopadu do 13. prosince. Televizi doplní 20sekundové rádiové spoty s konkrétními ukázkami manipulativních konverzací násilníka a oběti. Kampaňové video bude v různých obměnách a formátech použito také pro sociální média IKEA (Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube). V online prostoru budou nasazeny 6sekundové bumper formáty a 15sekundové spoty celkem ve třech variantách. Každá z nich se zaměří na rozpoznání jiného projevu domácího násilí – omezování přístupu ke společným penězům, zvýšenou kontrolu či zastrašování.

Důležitou součástí kampaně je také dočasná pop-up instalace v obchodních domech IKEA Černý Most, Brno a Ostrava. „Instalace bude mít podobu interaktivní edukační zdi s aktuálními daty poukazujícími na závažnost problému. Za zdí se budou ve smyčce přehrávat audio nahrávky s autentickými úryvky konverzací, které budou demonstrovat různé formy domácího násilí, včetně psychického a ekonomického. Kolemjdoucí zákazníci budou mít možnost zvednout telefon připevněný ke zdi a dát tak v roli svědků najevo, že takové chování netolerují,“ říká Marek Vomočil, kampaňový lídr a koordinátor komunikace, IKEA Česká republika, Maďarsko, Slovensko. Po zvednutí sluchátka se ozve automaticky nahraný vzkaz s poděkováním za rozhodnutí aktivně zasáhnout do dění a s informací, kam se v podobných případech obrátit pro pomoc.

Kromě zdi se nakupující v obchodních domech setkají také se vzkazy, které dokreslují stinnou stránku domácího násilí: „Opovaž se vylízt z baráku!“, „Beze mě jsi nula!“ nebo „Budeš dělat, co ti řeknu!“. Výroky budou umístěny pomocí folií na vybraná zrcadla přímo v pokojových instalacích v oddělení koupelen. Bude na nich uveden QR kód s přesměrováním na microsite www.IKEA.cz/zabezpecnydomov.

 „Chceme iniciovat veřejnou debatu a ve spolupráci s ostatními subjekty přispět ke zvýšení povědomí o domácím násilí a zároveň ke snížení míry jeho přijatelnosti ve společnosti. Na pomoc obětem domácího násilí věnujeme finanční příspěvek v hodnotě 3 800 000 Kč vybraným neziskovým organizacím, které potřebným zajišťují materiální podporu, poradenství či azyl a starají se o vzdělávání pracovníků v první linii. V tomto případě jde především o lékaře a sociální pracovníky,“ říká Roman Bojko. Komunikaci doplní aktivita směrem k vybraným angažovaným influencerům, kteří dostanou 25. listopadu na Mezinárodní den proti násilí na ženách zásilku se symbolickým produktem IKEA a výzvou k podpoře kampaně.

V rámci interní komunikace zrealizuje IKEA průzkum mezi svými zaměstnanci, aby zjistila jejich případnou přímou či nepřímou zkušenost s domácím násilím. Na toto téma také připraví ve spolupráci se sdružením NeNa sérii edukačních workshopů a zaměří se na dodatečné zavedení benefitů pro zaměstnance. Požádat o konzultaci a pomoc v případě, že se zaměstnanců domácí násilí týká, bude možné prostřednictvím již existujícího programu HELP. Program funguje jako zaměstnanecký benefit a má formu online či telefonických konzultací s externími odborníky na osobní, rodinná, právní a finanční témata. Využít ho mohou nejen zaměstnanci, ale také rodinní příslušníci žijící s nimi pod jednou střechou.

Štítky dokumentu: Budování značky Formy PR
Sdílejte tento článek:
Podobné články: