Lidé nechtějí jíst rýži z Fukušimy. Právě z ní je vyrobena kniha, která vysvětluje, že se není čeho bát

9. 7. 2020 | Kristýna Vozková
Jak přesvědčit lidi, že je bezpečné jíst rýži, která roste ve Fukušimě? Vyrobte z rýže knihu a srozumitelně v ní vysvětlete všechna ta těžko pochopitelná vědecká data. Přesně to udělala společnost METER, která se postarala o dekontaminaci více než 25 tisíc hektarů dříve radioaktivní půdy.

Jaderná katastrofa elektrárny Fukušima v roce 2011 měla za následek kontaminaci více než 25 tisíc hektarů zemědělské půdy v jedné z nejdůležitějších zemědělských oblastí Japonska. Týmu ekologických vědců z mezinárodní společnosti METER, která se zabývá vývojem a výrobou environmentálních měřících technologií, se během několika let podařilo díky speciální metodě půdu dekontaminovat natolik, že je možné ji znovu využívat k pěstování rýže. I přesto, že společnost opakovaně prostřednictvím nezávislých testů prokázala, že je rýže zdravotně zcela nezávadná, lidé se ji stále báli kupovat, protože nerozuměli nebo nevěřili vědeckým údajům.

Ve spolupráci s agenturou Serviceplan tak vznikla jedinečná kniha s názvem Made in Fukushima, jejímž hlavním posláním je vysvětlit běžným lidem i investorům, jak použité technologie fungují a proč je nyní bezpečné plodiny vypěstované na dříve radioaktivní půdě u Fukušimy jíst. A co je na ní nejzajímavější? Byla vyrobena z rýžového papíru, k jehož tvorbě byla použita právě rýže pěstovaná na dekontaminovaných polích. 

Na celkem 296 stranách vypráví příběh celého regionu, jaderné katastrofy, dekontaminace půdy, farmářů i samotného produktu. Využívá k tomu celé řady zdrojů od starých fotografií, historických obrazů a zpráv, rozhovorů až po vědecké studie, a předává tak čtenáři potřebné informace a vizualizovaná data ve srozumitelné formě. Po vizuální stránce kombinuje prvky tradiční japonské kultury s moderním jednoduchým designem. 

Společnost METER spolupracovala s elektrárnou od roku 1996, díky čemuž měla přístup k široké škále potřebných dat. Během spolupráce s kreativní agenturou pak do knihy začlenila další údaje včetně radiačních dat získaných během opakovaných návštěv v oblasti. První varianta knihy byla dokončena v roce 2019 a byla rozeslána klíčovým osobám pohybujícím se v oblastech vědy, zemědělství a potravinářství. K zakoupení byla také ve vybraných knihkupectvích, přičemž veškerý výtěžek z prodeje putoval zpět do postižené oblasti. Tato aktivita vedla k rozproudění diskuse na téma podpory zemědělské aktivity v regionu a vzbudila také zájem široké veřejnosti. Pro velký zájem se společnost rozhodla vytvořit druhé vydání. 

 

Zdroje: adeevee.com, lbbonline.com

Štítky dokumentu: Kreativní reklama
Sdílejte tento článek:
Podobné články: