Průzkum Marketingového instutu: Kam kráčí český marketing?

14. 10. 2014 | redakce
„Můžete mít ty nejlepší taktiky na světě a peníze. Když budete mít špatně strategii, neuspějete.“ 1
  • Jak zlepšit efektivitu prodeje?
  • Jak komunikovat se zákazníky?
  • Jak vycházet vstříc klientům?
  • Jak zpracovat funkční strategii?
Nezůstávejte pozadu!
Zanechte nám kontakt, obratem se s vámi spojíme.
Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
1 1 zdroj: Mark Ritson

Marketingový institut (MKTI) a společnost Millward Brown zveřejnily výsledky exkluzivního průzkumu, který už třetím rokem mapoval poměry a tendence v českém marketingu. 

Tématem byly tentokrát hlavně kompetence marketéra a seniorita v marketingu. Mezi respondenty byli především lidé, kteří řídí marketing: ředitelé společností, vedoucí marketingových oddělení a další manažeři, kteří mají marketing ve své kompetenci. Mají pod sebou nejčastěji 16 podřízených marketingových pracovníků a sami pracují v marketingu průměrně 10 let, takže se jedná o skutečně zkušené marketingové manažery.

Tři čtvrtiny dotazovaných jsou při řízení marketingových aktivit velmi samostatné, přibližně jedna čtvrtina se domnívá, že u nich rozhoduje spíše zahraniční centrála – je tedy zřejmé, že mohou do značné míry svoje marketingové aktivity ovlivňovat a vycházet při nich z lokálních parametrů, což je jistě dobrá zpráva.

Přání je jedna věc, realita druhá

„Je tady ovšem rozpor mezi tím, čemu by se u nás marketéři chtěli v rámci své práce věnovat a čemu se skutečně věnují,“ uvedl Luboš Rezler z Millward Brown. Nejvíce se věnují návrhům a vývoji komunikace, výběru a nákupu komunikačních kanálů a positioningu a strategii značky.

Raději by se ale více zaměřili na zákaznické průzkumy a jejich analýzu, na strategii značkyby rádi kladli ještě větší důraz.

Svůj obor vidí marketéři jako celkem všední a nenacházejí v něm příliš mnoho kreativity,“ říká Rezler. Marketing si spojují s výrazy jako nemoderní, náročný, uspěchaný, plný překážek, nemající výsledky, opatrný, málo odborný, nekompetentní, amatérský, v menší míře pak otevřený, přátelský, náročný, energický.Kvalita marketingu roste, ale obchod je silnější

Podle marketérů má (stejně jako podle výsledků loňského průzkumu) největší vliv na strategii firmy obchod, marketing je v pořadí vlivu až za ním. Naproti tomu však 83 % dotázaných marketérů uvedlo, že se velmi nebo spíše podílí na klíčových rozhodnutích firmy, což ukazuje na vyšší možnost chování firmy ovlivnit. Téměř polovina z nich také uvedla, že za poslední dva roky se jejich rozpočet navýšil a do marketingu tak přitéká po hubených letech zase více peněz.

S tím může souviset i fakt, že se podle nich v poslední době zvýšila kvalita marketingu jak na straně agentur, tak především na straně samotných firem. „I když se zdá, že kvalita a důležitost marketingových oddělení roste, zatím se to neprojevuje nabíráním nových lidí,“ říká Rezler – převažující tendence je marketingová oddělení ani nerozšiřovat, ani nezmenšovat.

Co se týče struktury vynaložených nákladů, nejvíce marketingoví manažeři investují do své mediální prezentace, do eventů, do PR a do vztahů se zákazníky. Jako největší výzvy ve svém oboru vnímají rozšíření trhu a růst prodeje, snižování nákladů a zvýšení aktivity marketingu, podporu povědomosti o firmě a produktech, zdůraznění významu marketingu ve firmě a nové technologie.

Hlavní je umět komunikovat a znát on-line marketing

Další část průzkumu se zaměřila na to, jaké dovednosti marketingový manažer potřebuje pro svoji práci. Ze soft skills jsou to především komunikační, manažerské a prezentační dovednosti, schopnost přesvědčit ostatní, ale také vůdčí schopnosti, trpělivost, odolnost, sebevědomí a schopnost zvládat mezilidské vztahy. Jako nejdůležitější hard skills dotazovaní uvedli znalosti on-line marketingu, analytické schopnosti pro primární i big data, znalost mediálního trhu, zkušenost s mluvením na veřejnosti a psaním a znalosti cizích jazyků.

Marketéři sami se nejvíce oceňují za svoje komunikační a přesvědčovací schopnosti, méně jistí se cítí v oblasti on-line marketingu, ve znalosti médií a v analytických schopnostech. V otázkách zaměřených na to, kde mohou potřebné dovednosti nejlépe získat, odpovídali především, že sdílením zkušeností a networkingem, praxí v různých firmách, školením či zahraničními zkušenostmi; překvapivě vysoký kredit zde má i vysokoškolské studium.

Převládají junioři – od koho se budou učit?

A jak vidí marketéři svoje vlastní perspektivy? Průměrný zaměstnanec marketingu podle nich setrvává v jedné firmě čtyři roky. Čtvrtina z nich vidí sama sebe za tři roky stále v oddělení marketingu, ale na vyšší pozici, druhá čtvrtina uvažuje o své vlastní firmě a další z nich plánují, že budou pracovat ve firmě zabývající se marketingovými službami.

Naprostá většina dotazovaných (86 %) se shodla na tom, že marketing omladil a dnes v něm převládají spíše junioři. Tato skutečnost vede k řadě otázek – jak je tomu s předáváním zkušeností, kde se mají mladí učit, když právě sdílení zkušeností je považováno za hlavní zdroj zvyšování kvalifikace, a také zda před námi není období, kdy budou marketéři opakovat chyby, které už se jednou staly.

Štítky dokumentu: Marketingový výzkum

To nejlepší z moderního marketingu každý pátek do vašeho inboxu.

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Podobné články: