Stojí za koronavirem Bill Gates, nebo sítě 5G? Prohlédněte si, nejpopulárnější mýty o COVID-19 v českých médiích

29. 3. 2021 | redakce
Kdo může za pandemii? George Soros, Bill Gates, čínské laboratoře, nebo snad Ilona Csáková? Podívejte se na analýzu Newton Media, která zkoumá výskyt konspirací a mýtů o Covidu-19 v sociálních i tradičních médiích.

Za původem koronaviru stojí Bill Gates a šíří ho pomocí 5G sítí a před pandemií nás ochrání česnek či dokonce dezinfekce vpravená do žíly. I tak by se daly shrnout nejpopulárnější teorie o vzniku a šíření nemoci COVID-19 a o možných způsobech, jak onemocnění čelit, které se objevují v českých médiích. Tyto teorie spojuje přesvědčení, že koronavirus byl uměle vytvořený nebo aspoň uměle rozšířený, aby určitým elitám umožnil ovládnout svět. Příspěvky, které se snaží konspirační lži a polopravdy veřejnosti odhalovat, však v médiích převažují nad těmi, které je šíří. Vyplývá to z analýzy společnosti Newton Media, která zmapovala nejčastější mýty týkající se COVID-19.

Českými médii a mezi veřejností se šíří řada mýtů, polopravd, lží a dezinformací týkajících se COVID-19. Některé z nich mohou působit úsměvně, jiné jsou však součástí rozsáhlých konspiračních teorií a výrazně komplikují boj s pandemií. A zatímco řadu mýtů se podaří snadno vyvrátit, některé vlivné dezinformace mají životnost mnohem delší a veřejnost jim stále věří, přestože byly mnohokrát vyvráceny. Pozitivní zprávou však je, že v českém mediálním prostoru převažují příspěvky, které se snaží konspirační teorie veřejnosti odhalovat a uvádět je na pravou míru nad těmi, které naopak tyto teorie berou vážně a přispívají k jejich šíření. Takové zmínky jsou doménou specifického typu médií (nejčastěji tzv. konspiračních webů) a jiná média takové zprávy prakticky nešíří.

Světové spiknutí

Nejčastěji zmiňované konspirační teorie o příčinách nemoci COVID-19 spojuje přesvědčení, že koronavirus byl uměle vytvořený nebo aspoň uměle rozšířený, aby určitým elitám umožnil ovládnout svět. „V tradičních médiích je nejčastější konspirační teorií ta, která dává původ COVID-19 do souvislosti s instalací zařízení pro bezdrátový přenos dat v takzvané sítí 5G. Na druhé příčce se umístila teorie označující za původce pandemie amerického miliardáře Billa Gatese,“ říká Ivan Vodochodský, analytik Newton Media a dodává: „Výrazně k rozšíření medializace této teorie přispěl paradoxně prezident Miloš Zeman, který ji zmínil ve svém říjnovém televizním projevu coby odstrašující příklad, čemu jsou lidé ochotni věřit.“ Výrazně nižší publicitu mají teorie o původu pandemie v čínských laboratořích či, že se jedná o možnou americkou biologickou zbraň anebo, že COVID-19 se nekontrolovaně šíří kvůli migraci.

V sociálních médiích vítězí konspirační teorie přičítající vznik pandemie Billu Gatesovi. O polovinu nižší počet příspěvků jej dává do souvislosti s Georgem Sorosem, následovaným 5G sítěmi. Výrazně méně příspěvků se zaobírá COVID-19 coby čínskou nebo americkou biologickou zbraní. „Vidíme zde souvislosti s již známými konspiračními teoriemi, jakou je spekulace o Billu Gatesovi a jeho údajné snaze regulovat světovou populaci pomocí očkování. Podobně George Sorose je i v České republice obviňován ze zasahování do společensko-politického dění,“ uvádí Tomáš Kůst, analytik ze společnosti Newton Media.

 

Česnek, nebo raději Savo?

Ve srovnání s konspiračními teoriemi o vzniku COVID-19 mohou některé návrhy na ochranu před virem či jeho léčbu působit úsměvně. Na druhou stranu i ty nejpodivnější rady bere část veřejnosti vážně, a zatímco příliš česneku až tak moc neuškodí, tak konzumace chlóru nebo Sava v jakékoliv podobě je život ohrožující. Asi nejznámějším šiřitelem nebezpečných informací se stal v průběhu prvního roku pandemie bývalý americký prezident Donald Trump.Ten v jednom ze svých veřejných projevů zmínil injekci dezinfekčního prostředku typu Savo do žíly coby možnost léčby COVID-19.

Mediální odezva, kterou jeho vystoupení vyvolalo, byla veskrze odmítavá, což opět dokládá fakt, že také v případě mýtů o ochraně proti COVID-19 početně významně převládaly články, které je odhalovaly či kritizovaly. Řadu médií, ale také institucí a odborníků inspiroval Trumpův výrok k sepsání obsáhlejších návodů, jak se chránit před nákazou, a které prostředky jsou naopak neúčinné, čímž se podařilo řadu lží vyvrátit. S takovým přístupem přišla i Evropská komise, která vyvracela nejvlivnější dezinformace. Její příspěvek pak alespoň retweetoval Úřad vlády ČR.

 

 

Mezi nejpopulárnější údajné prostředky chránící před COVID-19 patřila v českých médiích kromě dezinfekce zvýšená konzumace česneku, následovaná alkoholem, a to jak pro vnější, tak i pro vnitřní užívání.

Na jedné straně jej radil pít preventivně běloruský prezident Lukašenko, na druhé straně Světová zdravotnická organizace upozorňovala, že stříkání alkoholu na povrch těla nemá žádný účinek na virus, který už pronikl do organismu. Mezi další prostředky ochrany vůči COVID-19, které však již nedosáhly takové publicity, patří vysoušeče vlasů či rukou, kloktání ústní vody nebo dezinfekce povrchu těla chlorem.

Náhoda? Nemyslím si

Odhalit, kdo dezinformační teorie vytváří, je složité. Jejich šíření v sociálních médiích pomáhají někteří uživatelé z nevědomosti, jiní to dělají pro upoutání pozornosti nebo pro své ekonomické či politické zájmy. Jde tedy hlavně o média, politiky a známé osobnosti. Nevědomky někdy mohou napomáhat šíření dezinformací i lidé, kteří takové teorie zesměšňují, protože jejich odpůrci pak budou vyvraceným teoriím důvěřovat o to více alespoň „na truc“.

Zdroj: Newton Media. Analýzu vyhodnocující četnost výskytu mýtů o příčinách a možné léčby a prevence onemocnění COVID-19 v tradičních médiích naleznete zde, analýzu výskytu v sociálních médiích naleznete zde. Obě analýzy vznikly pro projekt Infomore.cz, na kterém se společně podílí Fakulta sociálních věd UK, Lékařská fakulta MU v Brně a NEWTON Media. Projekt, jehož cílem je omezit šíření zavádějících informací o koronaviru, byl podpořen Technologickou agenturou České republiky.

Štítky dokumentu: Marketingový výzkum
Sdílejte tento článek:
Podobné články: