Tisk oslovuje v České republice téměř 8 milionů lidí

9. 1. 2018 | redakce
Tištěná média čtenáře stále baví. Dle výzkumu MEDIA PROJEKT četlo periodická tištěná média v druhém pololetí roku 2017 89 % populace ČR.

Výsledky výzkumu čtenosti MEDIA PROJEKT za 3. a 4. čtvrtletí 2017, které byly prezentovány 8. 2. 2018, potvrdily vysokou a stabilní čtenost periodického tisku. Tiskové tituly zasáhly celkem 7 836 000 osob ve věku 12 -79 let, což znamená 89 % populace ČR v uvedeném věku. Proti výsledkům před rokem se celkový zásah tisku snížil pouze o 1 %. Celkový zásah deníků a suplementů činil 68 %, celkový zásad časopisů pak 82 %. Čtenost tiskových titulů na vydání dosáhla 76 % populace. V případě deníků a suplementů je to 50 % a u časopisů 66 %. Odchylka od dat před rokem není v případě žádné skupiny tiskových titulů větší než 2 %.

 

Deníky a suplementy


Zdroj: MEDIA PROJEKT / Unie vydavatelů

Celková čtenost sítě Deník ČR dosáhla 546 000 čtenářů na vydání. V rámci této sítě byl nejčtenějším Deník – Jihomoravský kraj se 75 000 čtenáři, následovaná Deníkem – Moravskoslezský kraj se 74 000 čtenářů a Deníkem – Střední Čechy a Pražským Deníkem se 70 000 čtenáři na vydání. Nejvíce se zvýšil počet čtenářů u Deníku – Vysočina o více než 27 % proti datům za 2. a 3. čtvrtletí 2017.

Nejčtenějším suplementem byl Blesk magazín TV s 1 237 000 čtenáři. Druhým nejčtenějším suplementem byl TV magazín s 953 000 čtenáři a dalším Magazín DNES + TV s 653 000 čtenáři. Nejvíce vzrostla čtenost suplementů Styl pro ženy o 13,9 %, Víkend Právo o 7,1 % a Ona DNES o 2,8 % proti předchozím výsledkům výzkumu.

 

Časopisy 

Nejčtenějším placeným časopisem byl ve druhém pololetí 2017 týdeník Nedělní Blesk vydavatelství Czech news Center s 509 000 čtenáři následovaný týdeníkem Rytmus života vydavatelství Bauer Media s 489 000 čtenářů na vydání a TV Maxem stejného vydavatele se 425 000 čtenáři na vydání.

Proti výsledkům za předchozí období 2. a 3. čtvrtletí 2017 vzrostl nebo zůstal na stejné úrovni počet čtenářů na vydání u 42 sledovaných časopisů. Největší přírůstek čtenářů vykázal časopis ForMen vydavatelství CN Invest (+34,2 %), dále Chvilka v kuchyni vydavatelství Bauer Media (+20,8 %) a Popcorn vydavatelství Empresa Media (+20,8 %). O více než 10 % se zvýšil počet čtenářů u dalších šesti časopisů.

V hlavních žánrových skupinách, jako jsou například časopisy životního stylu pro ženy, byl ve druhém pololetí 2017 nejčtenějším titulem čtrnáctideník Žena a život vydavatelství Bauer Media s 285 000 čtenářů a nejvíce vzrostl počet čtenářů u dvouměsíčníku Kreativ vydavatelství Vltava Labe Media o +14,2 %. Mezi zpravodajskými týdeníky dosáhl největší čtenosti týdeník Reflex vydavatelství Czech News Center s 240 000 čtenářů na vydání, který zároveň zvýšil svoji čtenost o 0,4 %. Nejčtenějším časopisem pro ženy byl Blesk pro ženy vydavatelství Czech News Center, který dosáhl 421 000 čtenářů. Nejvíce se v této skupině zvýšila čtenost týdeníku Claudia vydavatelství Bauer Media o +7,3 %. Ve skupině časopisů o bydlení se stal ve 3. a 4. čtvrtletí 2017 nejčtenějším měsíčník Bydlení vydavatelství Business Media CZ, který četlo průměrně 85 000 čtenářů na vydání. Tento titul také proti minulým datům nejvíce zvýšil v rámci své žánrové skupiny počet čtenářů, a to o 16,4 %. 

V rámci prezentace byla představena řada dalších průřezových informací z MEDIA PROJEKTu, které svědčí o vysokém zásahu tisku v reklamě zajímavých a bonitních cílových skupinách a ukazují také další kvality tisku. Jako příklad lze uvést sílu tisku při oslovení některých cílových skupin. Například zásah deníků je u lékařů a pracovníků ve zdravotnictví 67 % proti 62 % v průměrné populaci. V případě časopisů je to 87 % proti 82 % v běžné populaci. Zvláště silný je v této skupině zásah časopisů životního stylu pro ženy, který dosahuje 46 % proti 23 % v průměrné populaci. Tato data ukázal i jiné zajímavé poznatky. Například motoristické časopisy oslovují 10 % průměrné populace, ale 20 % techniků a IT pracovníků. Pevné postavení má tisk také u učitelů, kde deníky oslovují 69 % skupiny, časopisy životního stylu pro ženy 45 % či zpravodajské týdeníky, které mají zásah u 41 % skupiny proti 21 % u obecné populace. 

Regionem s největším počtem stálých a pravidelných čtenářů deníků je Praha, kdežto u časopisů je to Vysočina. Nejloajálnější ke svým titulům jsou čtenáři programových časopis, zpravodajských týdeníků a sportovních titulů.

Délka čtení dosahuje u celostátních deníků 34 minut na vydání a největší je u časopisů pro ženy – čtení, křížovky, soutěže, kde činí 63 minut. Nejčastější opakované čtení pak vykazují suplementy s TV programem a tématické suplementy deníků.

Ředitel agentury STEM/MARK Jan Tuček představil prezentaci na téma životních fází lidí a jejich čtenářského chování, který kombinoval data MEDIA PROJEKTu s dalšími výzkumy.

 

Efektivita inzerce v časopisech

V rámci společné akce byly prezentovány také souhrnné výsledky výzkumu efektivity inzerce v časopisech StarchMetrix za rok 2017. Výzkumu, který probíhá od roku 2012, se dosud zúčastnilo celkem 53 269 respondentů, bylo dotazováno 6 701 reklam ve 302 vydáních 89 titulů.

Průměrné zaznamenání reklamy dosáhlo 59 %. V rámci těch, kteří reklamu zaznamenali, 86 % rozpoznalo značku inzerovaného produktu nebo služby, 88 % přečetlo alespoň část reklamního sdělení a u 65 % respondentů reklama vyvolala nějakou další akci. To ukazuje, že inzerce v časopisech má na spotřebitele silný motivační účinek z hlediska nákupního chování či získávání dalších informací o produktu.


MEDIA PROJEKT: 3. a 4. čtvrtletí 2018, zadavatelé: Unie vydavatelů a ASMEA, realizátoři: MEDIAN a STEM/MARK (celkový zásah – čtenost v delším období, populace 12-79 let)

Inzertním formátem s nejvyšším zaznamenáním (73 %) se ukázal booklet následovaný 2. a 4. stránkou obálky. Z hlediska umístění inzerce do žánrových skupin titulů vykazují nejvyšší procento zaznamenání inzeráty ve sportovních časopisech (74 %), titulech pro děti a mládež (66 %) a časopisech pro ženy (64 %). Velká část prezentace StarchMetrixu byla věnována vnímání a působení reklamy u jednotlivých věkových a dalších cílových sociodemografických skupin. 

Reklamou s největším zaznamenáním v roce 2017 byla inzerce Dr. Max v časopisu Týdeník Květy z 11. 5. 2017, kterou zaznamenalo 97 % čtenářů. Další v pořadí byla reklama firmy Lidl v časopise Aha! pro ženy z 8. 8. 2017 se zaznamenáním 91 % a hranici 90 % dosáhl ještě inzerát Mattoni Spritz v týdeníku Sedmička ze 3. 8. 2017.

Zdroj: MEDIA PROJEKT / Unie vydavatelů

Štítky dokumentu: Marketingový výzkum
Sdílejte tento článek:
Podobné články: