Reklamní agentury oťukávají technologii cloudu

18. 4. 2013 | Jan Rezek

Mnozí pracovníci v marketingu cloud stále považují jen za další reklamní „buzzword" bez většího smyslu. Nemohou však být dále od pravdy. Lze to ilustrovat i na konkrétním příkladu z praxe, kde se technologie cloudu stala lékem na neduhy a zároveň nástrojem pro zvýšení produktivity.

Dnešní svět je doslova protkaný informačními technologiemi, na nichž jsme závislí snad úplně všichni. To platí například také o kreativcích v jedné z největších digitálních agentur u nás Actum/G2, kteří jako první z oboru začali naplno využívat cloud computingu. ICT je pro ně však jen nutným nástrojem v pozadí, který je nesmí omezovat a nechtějí na něj myslet. Díky cloudu se však nyní mohou konečně plně soustředit na hlavní činnost svého podnikání, digitální marketing.

U digitální reklamní agentury zahrnuje nabídka služeb zajištění celého životního cyklu marketingových kampaní od návrhu strategie, analytických služeb, vývoje a provozu webových aplikací, e-shopů a portálů až po řízení on-line kampaní. Obecně každá marketingová a reklamní agentura musí fungovat pružně a být vždy připravena vyhovět požadavkům svých klientů. A zde přichází na scénu cloud computing, díky němuž lze zajistit neustálou dostupnost výpočetních zdrojů, které firmy potřebují pro poskytování svých služeb. V digitálním světě totiž rozhoduje každá sekunda. Technicky zdatní zákazníci zkrátka odmítají čekat, než se server vypořádá s přetížením a načte kýženou stránku – při problémech jdou jednoduše jinam. A to si nemůže dovolit žádná firma pomýšlející na úspěch.

Cloud je pro reklamní agentury vhodný, průkopníků je zatím málo

Evropská komise ve své zprávě z minulého roku s odkazem na studie agentury IDC odhaduje, že by se příjmy z cloud computingu v EU mohly do roku 2020 zdvojnásobit až na téměř 80 miliard EUR. Obecněji očekává, že do roku 2020 bude čistý roční přínos k evropskému HDP činit 160 miliard EUR (a v letech 2015 až 2020 bude celkový přínos ve výši téměř 600 miliard EUR). Tyto přínosy vyplynou především z faktu, že podniky budou moci buď ušetřit peníze, nebo získat přístup k technologiím, které zvýší jejich produktivitu. Podle Evropské komise bude mít větší rozšíření cloud computingu pozitivní vliv také na trh práce, když do roku 2020 pomůže vytvořit až 3,8 milionu pracovních míst.

Z pohledu reklamních agentur (včetně digitálních) je ovšem nasazení cloudu teprve v plenkách, neboť cloud není v tomto odvětví prozatím příliš rozšířen. Agentury trápí především problematika Big Data, tj. jak zpracovávat, uchovávat a pracovat s velkými objemy dat, takže o cloudu teprve začínají uvažovat. Cloud je přitom vhodný nejen pro velké, ale také pro menší a střední agentury, které si mohou koupit základní balík služeb a podle vlastního růstu navyšovat či snižovat rozsah odebíraných služeb. Právě pro začínající nebo menší agentury je cloud dokonce optimální řešení, neboť ty nemusí investovat do nákupu infrastruktury a zálohování a mohou z cloudu poskytovat služby svým koncovým zákazníkům. Kromě již zmiňované digitální agentury Actum/G2, která je v oblasti přijetí cloudu českým a vlastně i evropským průkopníkem, lze zmínit například mediální skupinu PRISA Digital Services, která působí v Jižní Americe.

 

Jak cloud pomáhá v Actum/G2

Když se v Actum/G2 rozhodli pro migraci svých aplikací a systémů do cloudu, sáhli po komplexní nabídce infrastruktury ve formě služby (IaaS). Jinými slovy – poskytovatel se stará o zajištění technického zázemí, včetně výpočetních kapacit a technické konfigurace veškerých zdrojů. Agentura i její zákazníci z toho těží hned v několika směrech. Především jde o zásadní zjednodušení. Firma využívá unifikovaného prostředí a nemusí výrazně řešit rozdílná technická specifika pro každou jednotlivou kampaň. Nemusí také hledět na zatížení serveru - tedy na počet návštěvníků stránek, a obávat se přetížení. O to se stará poskytovatel cloudu, který jednoduše zvýší dostupnou výpočetní kapacitu. Agentura pak vždy platí jen za reálně využívané výpočetní zdroje a nemusí tak pro určitou kampaň stále držet vyhrazený počet serverů, které po většinu času leží ladem a jen čekají na případné výkyvy návštěvnosti směrem nahoru. Jen pozitivně lze hodnotit také to, že se poskytovatel stará o záležitosti, jako je zajištění bezpečnosti, souladu s místními regulemi, dostupnosti i nepřetržitého monitoringu. To vše je zakotveno ve smlouvě SLA (Service-Level Agreement), na níž se agentura dohodla s poskytovatelem. Bezpečnost je přitom velmi důležitá pro většinu zákazníků a jediný přešlap v této oblasti může navždy poškodit reputaci společnosti. Negativní reference se na internetu prostřednictvím fór a článků dokážou rozšířit rychlostí blesku. Proto je vhodné vyžadovat od poskytovatele plnění mezinárodních standardů, jako je ITIL, a norem typu ISO 20000. Vzhledem k legislativě je pak vhodné, má-li poskytovatel cloudu servery umístěné v rámci ČR potažmo Evropy. Jinak nelze zaručit, že si na nich uložená data nevyžádají například americké federální úřady.

Praktický dopad výše zmíněného? Ve zkratce: Nepřetržitý a rychlejší přístup i doba odezvy pro zákazníky, spokojená klientela, maximální soustředění na obchodní činnost (namísto zajišťování technického zázemí) i transparentní a předvídatelná nákladová složka – faktory, které se jeví jako klíčové v boji s konkurencí.

„Každá reklamní kampaň – od soutěže na Facebooku až po obchodní aplikaci – musí běžet na některém serveru. My jsme však kreativci a naším úkolem je hlavně připravit kvalitní strategii komunikace, design a kampaň. Proto jsme zvolili cloudové řešení," dodává k tomu Ratibor Líbal, Managing Partner ve společnosti Actum|G2

 

Ing. Jan Rezek - autor působí jako Head of Corporate Marketing and Communications ve společnosti T-Systems Czech Republic a.s.

 

 

 

 Sponzorovaný článek

Štítky dokumentu: Marketingové nástroje

To nejlepší z moderního marketingu každý pátek do vašeho inboxu.

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Podobné články: