Univerzita Karlova v Praze

12. 12. 2008 | Brož František

O Univerzitě Karlově:

Mediální a komunikační studia - Marketingová komunikace a public relations

Obor Marketingová komunikace a public relations reaguje na obecně vnímanou potřebu kvalitně připravených profesionálů pro oblast marketingové komunikace a veřejných vztahů, i na konkrétní podněty a požadavky praxe v tomto směru. Hlavním cílem studijního oboru je zajistit kvalitní přípravu profesionálních pracovníků komunikačních, public relations i výzkumných agentur, stejně jako dalších pracovišť marketingové a veřejné komunikace, a tím přispět ke zvýšení úrovně institucionální a firemní komunikace v České republice vůbec.

Mediální a komunikační studia - Mediální studia

Obor je určen zájemcům o mediální studia ve formě kombinující prezenční výuku a dálkové studium. Koncepce oboru je zacílena na zájemce, kteří při výkonu profese přicházejí do častého kontaktu s médii. Uchazeči se seznámí s principy fungování médií, s předpokládanými účinky mediálních sdělení, historickým kontextem existence médií, současnou podobou české mediální krajiny a mediální legislativy. Absolventi také získají vhled do základů teorie mediální komunikace, obeznámí se základními oblastmi mediálních studií, osvojí si nástroje odborné analýzy mediálních obsahů a schopnost kriticky vyhodnocovat mediované informace. Studium je organizováno jako šestisemestrální opírající se organizačně o kreditní systém. Studijní plán je pevný; studenti každý rok absolvují předepsané předměty.

Mediální a komunikační studia – žurnalistika

Důkaz je kladen na všeobecné vzdělanostní zázemí (zvláště společensko-vědního charakteru) jako přirozené východisko kvalifikovaných novinářů a na širší odborné znalosti vlastní novinářské profese, tj. zprostředkování vybraných teoretických poznatků z oblasti teorie masové komunikace a s ní souvisejícího studia médií. Vlastní profesní příprava je soustředěna na osvojování odpovědného přístupu k povolání novináře a spolehlivé zvládnutí kreativních postupů a dovedností, nutných pro kvalifikovaný výkon novinářské profese. Významnou součástí studia je i praxe frekventantů v médiích a jejich profilování pro práce v jednotlivých tradičních médiích, tedy v tisku, rozhlase a televizi.


 

 

Štítky dokumentu: Marketingový výzkum SEO

To nejlepší z moderního marketingu každý pátek do vašeho inboxu.

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?