Reklama není otřepaná fráze

16. 12. 2008 | Kabanos Jan
Jak komunikovat, aby byla přínosná pro zadavatele i konzumenta.

Slovo skloňované v mnoha pádech, kombinované s mnoha skutečnostmi. Stále hovoříme o detailních formách podívejme se na tento pojem více v širší rovině.
Reklama je součástí historického vývoje 20. století stejně jako slova počítač či robot. Dějiny je možné datovat v návaznosti na rozvoj vědy průmyslu a především vlivu médií ve společnosti. Média ruku v ruce kráčejí s reklamou. K definování reklamy se používá několik teorií. Mezi ty nejvýstižnější patří ta, že reklamou rozumíme jakoukoliv placenou formu neosobní, masové komunikace nebo také, že reklama je jakákoliv placená forma neosobní prezentace a podpory myšlenek, zboží nebo služeb konkrétním sponzorem.
Sponzory nemusejí být pouze podniky a firmy, ale také muzea, kvalifikované osoby nebo např. společenské organizace. Jejím cílem je informování spotřebitelů a ovlivnit jejich chování. Reklama může plnit ve stimulačním procesu různé úkoly, může se zaměřovat na různé cílové skupiny, domácnosti, výrobní podniky, sportovce, studenty, může působit celoplošně na celém území ČR nebo jen regionálně. Podniky mohou jejím prostřednictvím dobře stimulovat prodej svých výrobků, zdravotní organizace s její pomocí může varovat veřejnost před škodlivostí např. alkoholové závislosti.

Silná značka = silný charakter

V hospodářsky vyspělých zemích spolu s nárůstem počtu ekonomických subjektů roste také jejich teritoriální působnost. Je proto stále obtížnější zajistit bezprostřední tok informací mezi producentem zboží, služeb nebo myšlenek na straně jedné a potencionálním spotřebitelem na straně druhé. Za nástroj, který umožňuje překlenout tento problém, je všeobecně považován komunikační mix. Reklamní kampaň je nezbytná u produktů zcela nových a nově zaváděných na trh, ale je důležitá i u prodů „za zenitem jejich tržní životnosti“ a podporuje obnovení poptávky právě po těchto výrobcích.

Několik obecných rad:

Značka by měla mít tvář

Představování značek se příliš neliší od představování lidí. Lidé si snadněji zapamatují jména osob, pokud se s nimi seznamují osobně. Chceme- li dát značce obličej, neznamená to, že nutně potřebujeme mluvčího, i když je to jedna z možností. V jazyce značek je nesmírně důležitá informace pomocí loga. Např.maskot lišky bylo to, co zajistilo úspěch českomoravské stavební spořitelně. ČMSS byla novou společností, měla složité jméno a ještě ke všemu nabízela služby se kterými se český spotřebitel dosud nesetkal.
Díky svému logu lišce si ČMSS dokázala během velice krátké doby vybudovat výraznou vizuální identitu a přestože spotřebitel neznal jméno firmy, dokázal ji bez problémů identifikovat. Poznal ji podle tváře, ne podle jména.

Značku je důležité dobře komunikova

Zákazníci poznají jaký způsob komunikace je pro ně optimální. Pro vytvoření správného vztahu spotřebitele a značky je způsob, jakým značka promlouvá, nesmírně důležitý. Jsou brandy, které působí drze a arogantně, nenamáhají se ani použít jazyk svých spotřebitelů. Tyto většinou všeobecně propadly. Některé reklamy se snažily diferenciovat pomocí nevhodného vtipu. Během krátké doby změnily styl komunikace, přistoupily na jiný způsob komunikace se spotřebitelem. Ten je čeká, za co dalšího se takový výrobek bude ještě vydávat.

Zaměřte se pouze na jeden cíl

Očekávat, že zákazník přečte reklamu od začátku do konce je nesmyslné.
Ať se zákazníkovi oči zastaví na kterémkoli místě reklamy, popřípadě kdykoli začne věnovat pozornost reklamě v televizi, vždy se musí dostat stejného poselství.
Informace, kterou sdělujete musí být všude identická:

  • ve vizuální části
  • v nadpisu
  • v komentáři a shrnutá v závěrečném tvrzení

Závazek

Dobrým řešením je požadovat po spotřebiteli určitý závazek, prostřednictvím něhož se urychlí tvorba věrnosti značce. Drahý alkohol je vynikajícím příkladem výrobku, který spotřebitele snadno zláká „ tradiční “ Whisky. Tyto principy jsou zde připomenuty a adaptovány na podmínky místního trhu. Ve většině případů nejde v reklamě o to, upoutat pozornost spotřebitele za každou cenu, jako o to zanechat ten správný dojem. 

Štítky dokumentu: Budování značky SEO

To nejlepší z moderního marketingu každý pátek do vašeho inboxu.

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?