Úvod do reklamy

19. 12. 2008 | Karfíková Denisa
Fenomén dnešní doby

Stala se fenoménem dnešní doby. Je všude, kde se podíváme. Někteří z nás ji obdivují, jiní ji nemohou vystát. Avšak kdo dneska nepropaguje produkt nebo své jméno, jako by nebyl. Reklamní průmysl se díky tomu stal jedním z nejziskovějších sektorů ve světě.

Význam

Reklama oslovuje co nejvíce potencionálních zákazníků ze všech druhů dostupných médií tak, aby v nich vyvolala nákupní reakci, zdůrazňuje určitý produkt pod konkrétní značkou, sdělení musí být zábavné s určitým nápadem, strategicky zpracováno a v poslední řadě vhodně umístěno v čase i médiích. 

Reklama si klade za cíl nalákat a přimět tak spotřebitele ke koupi právě onoho výrobku, který je propagován. Působení reklamy na naše smysly je důsledně promyšleno do detailů, využívá se prvku protikladnosti – dobrý x špatný, produkt nebo službu doporučuje osobnost či specialista z oboru s tvrzením, že právě daný reklamovaný produkt je na trhu skutečnou jedničkou. Z příjemce reklamy se tak stává typicky konzumní člověk, který díky důmyslnému působení reklamy nepřemýšlí o jejím účinku.

Historie reklamy

První reklamu, kterou za ni lze považovat, i když ve velmi stručné podobě objevili archeologové v Egyptě. Jedná se o nápis na hliněné tabulce, starý asi 4000 let. Na tabulce je vytesán nápis „Zde žiji já, Rinos z Kypru z milosti bohů obdařený uměním vyložit neomylně každý sen.“
Rozmach inzerce nastal s vynalezením knihtisku, tedy v polovině 15. století. Nejprve inzerovali knihtiskaři své nabídky, s vydáváním periodických novin došlo ke skutečnému rozmachu inzerce, kde se objevovaly již inzeráty s propagací výrobků či služeb. Inzeráty nebyly nijak reklamní, jednalo se pouze o text, tedy spíše měly informativní charakter. Cílem bylo, aby se lidem dalo najevo, že daný produkt na trhu existuje a oni o něm získali jakési povědomí.
Brzy však výrobci pochopili, že aby čtenáře zaujali, pouhý text k tomu nestačí. Proto k reklamě začali přidávat obrázky a graficky zvýrazňovaly jisté prvky. 
Ve 20. století se inzerenti zaměřili také na děti. Zaujmout tuto cílovou skupinu nebylo nikterak jednoduché, proto musela být reklama velmi specifická. Reklama se tedy stala součástí pohádek, kdy si daný produkt nebo službu oblíbil hlavní hrdina. 
Ve 20. letech 20. století začíná tištěným médiím konkurovat rozhlas. Po 2. světové válce byla vynalezena televize, která se stala rájem pro reklamy. Využívá totiž sílu obrazu, který na naše emoce působí více než psané nebo mluvené slovo.

Formy reklamy

Aby reklama byla co nejúčinnější je potřeba rozlišit distribuční kanál. V současnosti lze k inzerci využít šest základních typů médií, které se dále člení.

Televizní reklama

Zadavatel za ni zaplatí nejvyšší částku, ale osloví pomocí obrazovky největší počet diváků. Navíc televize využívá síly obrazového znázornění, které dokáže zasáhnout emoce nejvyšší možnou silou, protože člověk pokud vidí obraz, vnímá poselství, jež je mu sdělováno efektivněji než u ostatních druhů médií, např. tištěných nebo rozhlasových.
V České republice je však televizní trh značně omezený – v podstatě zadavatelé využívají tři hlavní televizní stanice – Nova, Prima, ČT1, v tomto pořadí mají také podíl na trhu reklamy. S nástupem digitalizace a vstupem nových televizních stanic na trh by se reklamní kanály mohly rozrůst. 

 • Výhody - zasáhne široké spektrum diváků a je to nejefektivnější médium z pohledu emočního zásahu
 • Nevýhody - nejvyšší finanční náklady, pasivita některých cílových skupin

Rozhlasová reklama

Pokud je reklama vysílaná v rádiu perfektně namluvená s citem pro rytmus a intonací, je velmi vysoká šance, že si ji posluchači zapamatují. Jednak rádio lidé poslouchají na různých místech a jednak je často vnímáno podprahově. U rádia je lepší regionální zásah, ale menší podíl zasažených posluchačů oproti jiným médiím.
 

 • Výhody - lepší regionální zásah, přesně vymezené cílové skupiny, flexibilnější nasazení, nižší ceny oproti jiným druhům médií
 • Nevýhody - při častém opakování reklamy dochází k oposlouchání, při celostátním vysílání se zvyšují náklady, pokud inzerce není zadána v celostátní stanici

Reklama v tisku

Segment trhu je v této oblasti nejširší, noviny jsou tradičním produktem, které jsou lidé zvyklí si kupovat a číst. Při čtení udržují pozornost a jsou tedy schopni vnímat i text obsažený v inzerci. Prostor pro inzerci je v tištěných periodikách větší než u jiných médií, je tedy dostatek místa produkt představit a vysvětlit jeho výhody. Inzerci lze zařadit do libovolné sekce, rovněž je na výběr z různých velikostí inzerátů.
 

 • Výhody - čtenář věnuje inzerci větší pozornost než v jiných médiích, inzerci lze řadit do sekcí souvisejících s inzerátem ve zvoleném rozsahu
 • Nevýhody - špatná kvalita tisku u novin, uzávěrky redakcí

Internetová reklama

V současnosti zažívá velký rozmach, zasahuje velké spektrum příjemců, inzerce je v poměru s oslovenými příjemci velmi výhodná. Internet využívá znalosti o potencionálním zákazníkovi, proto je v oblasti internetu mnoho různých forem internetové reklamy podle zaměření a efektivnosti.
 

 • Výhody - oslovuje nejširší spektrum příjemců a poskytuje nejlepší prostor pro oslovení cílové skupiny pomocí nových prostředků
 • Nevýhody - špatně se přes ní oslovují senioři, navíc bojuje s vysokou konkurencí - pokud chce být firma v popředí vyhledávání, musí si připlatit

Letáky

Většinou se jedná o graficky zpracované propagační tiskoviny. Aby leták příjemce zaujal a stal se z něj zákazník, musí být leták kreativně zpracovaný, měl by obsahovat informace o výrobku a kontakt na nejbližší prodejnu. 
 

 • Výhody - možnost vhodně nabízet informace o produktu v místech, kde je to nejefektivnější
 • Nevýhody - graficky špatně upravený leták zákazníky spíše odradí než naláká

Outdoor (out-of-home)

Outdoor reklama je v překladu reklamou venkovní. Nejznámějším typem nosiče reklamy tohoto formátu jsou billboardy a citi lighty. S rozmachem reklamy se však začínají využívat téměř veškeré volné plochy, proto se outdoor stává velmi perspektivní oblastí, jak využít místo – potisky na lavičkách, MHD, reklamní plachty na domech, informační obrazovky v metrech atd.
 

 • Výhody - reklama působí na příjemce dlouhodobě a zasahuje početnou skupinu, využívá kreativity a netradičnosti u tohoto formátu a poutá tak pozornost a buduje tím povědomí o značce
 • Nevýhody - billboardy na cestách příjemci nestíhají vnímat pokud jedou vyšší rychlostí, není možné vyhodnocení efektivnosti, na trhu neexistuje monitorovací firma 

Eventy

Myslíme jimi netradiční akce pořádané různými firmami, které si tímto získají následnou PR podporu a budují tak povědomí o značce. Typickým příkladem eventu v naší zemi je akce Red Bull motokáry. Lidé, kteří se účastní akce se pobaví a zažijí adrenalin. Novináři o tom poté píší a akce tímto splnila svůj účel.
 

 • Výhody- akce se účastní mnoho lidí a značka je propagována nenásilnou formou
 • Nevýhody - čeští spotřebitelé jsou přeci jen konzervativnější, proto by akci méně známější značky, u které neví, co mohou čekat, nemuseli navštívit nebo podpořit

Monitoring

Důležitý pro vyhodnocení proběhlé kampaně. V současné době existují na českém trhu například tyto monitorovací skupiny:

 • NetMonitor – MML: zjišťuje chování spotřebitelů na 15 tisícovém vzorku respondentů, otázky jsou směrovány na spotřebitelské a lifestylové témata
 • Radio projekt – LAE: zkoumá životní styl a mediální chování osob s rozhodovacími pravomocemi (vysocí manažeři, podnikatelé)
 • Media projekt: oficiální výzkum čtenosti print médií prováděný formou dotazování na vzorku 30 tisíc respondentů
Sdílejte tento článek:
Tento web používá soubory cookie k poskytování služeb, personalizaci reklam a k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.