PŘEMÝŠLÍME ~O VAŠEM PODNIKÁNÍ TAK, ~JAKO BY BYLO NAŠE.

ZNAČKA KVALITY POTRAVIN

VÍM, CO JÍM A PIJU, O.P.S.

CO JSME DOKÁZALI

OČKOVÁNÍ PROTI KLÍŠŤOVÉ ENCEFALITIDĚ

PFIZER

O PROJEKTU

Od roku 2018 realizujeme edukační kampaň na podporu povědomí o bariatrické chirurgii. Zákrok, který je plně hrazen pojišťovnami, není však lékaři preferován a pacienti nemají o možnostech léčby touto metodou dostatek informací. Prostřednictvím spolupráce s  ambasadorkou, která bariatrickou operaci žaludku sama podstoupila, zprostředkováváme laické veřejnosti nejen informace o zákroku, ale i autentickou zkušenost, která může do značné míry ovlivnit rozhodnutí potenciálních zájemců pro podstoupení zákroku. Pacienti trpící obezitou denně čelí předsudkům okolí, frustraci z marných pokusů o hubnutí, nebo problémy se sebevědomím. K  tak specifické cílové skupině nelze přistupovat tradičním způsobem. Proto jsme celou kampaň založili na práci v komunitě a sdílení pacientských příběhů. Ostatní – informativní složky kampaně jako edukační webová stránka nebo medializace, probíhaly ve spolupráci s  odbornými garanty – lékaři z bariatrických center, takže potencionální zájemci mohli získat nejen ověřené informace, ale i pohled a zkušenost pacientky – mladé dívky, která se o svůj příběh léčby obezity podělila.

CO JSME DOKÁZALI

Hlavní ambassadorka díky svým aktivitám na projektu dokázala vyvolat na sociální síti vysoký engagement – pacienti sdílí své zkušenosti s hubnutím, operací, svěřují se navzájem se svými obavami, nebo kladou dotazy odborníkům. Díky velké aktivitě členů skupiny a velkému množství mediálních výstupů se podařilo zvýšit počet zájemců o bariatrickou chirurgii a přesvědčit stále váhající zájemce k jejímu podstoupení. První část kampaně trvala čtyři měsíce. Během této doby se nám podařilo zařídit výstupy v  nejsledovanějším a nejčtenějších médiích, čímž jsme zasáhli 67, 2 % cílové skupiny. Na webové stránky jsme přivedli 4 500 unikátních uživatelů, kteří zde strávili v  průměru 3,3 minuty. Facebooková skupina se rozrostla z nuly na 800 aktivních uživatelů. Příběhy pacientů umístěné na youtube kanále zhlédlo přes 3 000 lidí. Efektivitu kampaně potvrzují nejenom uvedená čísla, ale hlavně zvýšený zájem o chirurgickou léčbu obezity a plné čekárny specialistů. Víte jak na kvalitní obsah?.

WEBOVÉ STRÁNKY
unikátních návštěvníků stránek
SOCIÁLNÍ SÍTĚ
členů facebookové skupiny
POSKYTNUTÉ SLUŽBY
  • SOCIAL MEDIA A DIGITÁLNÍ MARKETING
  • CONTENT MARKETING
  • WEBY A APLIKACE
  • PUBLIC RELATIONS

ZLEPŠENÍ PRODEJNÍCH VÝSLEDKŮ

IT služby

O PROJEKTU

Naši službu zaměřenou na digitalizaci a správu dat využívá pár renomovaných společností na trhu. Její kvalita si stojí velmi dobře, zákazníci, které jsme přesvědčili, ji hodnotí jako velmi užitečnou, což opírají o vlastní interní analýzy. Prokazatelně se jim zvýšila efektivita řízení, zkrátila se doba schvalování a snížila chybovost.

I přes tyto úspěchy se nám nedaří službu na trhu více prosadit. Proti nám stojí čilá konkurence, která nás nenechá vydechnout. Náš obchodní tým i přes snahu nedosahuje odpovídajících výsledků, protože obchodní příležitosti příliš často ve výsledku ztrácíme. Problém je zřejmý.

Naproti tomu příčiny, které stojí za daným neúspěchem a slabšími výsledky, mohou být různé. Je na vině nízká kompetence obchodního týmu přesvědčit zákazníky o benefitech řešení? Má konkurence lepší marketingové a prodejní techniky? Nebo zákazníci více důvěřují konkurenční službě, protože dobře demonstruje své přednosti? A možná je za tím něco jiného. Ale co?

CO JSME DOKÁZALI

  • Identifikace slabých míst v obchodní strategii
  • Stanovení hodnotové propozice
  • Definice klíčových vertikál
  • Identifikace vertikál s nízkým potenciálem
  • Vyškolení obchodního týmu
  • Zlepšení prodejních výsledků
Zpracování a implementace
měsíce
Zlepšení prodejních výsledků
procentní nárůst prodejů během 5 měsíců