Benešov představuje novou vizuální identitu

18. 11. 2021 | redakce
Nová vizuální identita Benešova se opírá o symbol hvězdy. Dle pořadatele soutěže dokázala nejlépe vystihnout náladu města.


Nové logo města Benešova. Zdroj: Jakub Gruber

Osmicípá hvězda je zažitým symbolem Benešova, a proto jej do svého návrhu využil i Jakub Gruber, který zvítězil v designérské soutěži na nový vizuální styl města pořádané organizací Czechdesign.  Symbolu ale přisoudil nový rozměr –⁠ funkci.

Jakub Gruber to sám blíže popisuje:

„V psaném projevu se hvězdička používá jako symbol za slovem, ke kterému ještě bude následovat vysvětlení. Zároveň slouží jako logický kánon pro zpracování dalších podznaček a zkratek. Na neformálních výstupech pak hvězdička figuruje v počátku sdělení a dostává nový rozměr, promlouvá.“ 

Jednoduchý a hravý systém doplnil o úderné písmo písmo Gellix od benešovského typografa Martina Váchy a dvě základní barvy žlutou a modrou, vycházející z městského znaku.

Porotu složenou z nezávislých odborníků a zástupců města přesvědčila přístupnost, hravost, výraznost a snadná uchopitelnost nové identity. Vítězný návrh nejlépe koresponduje s potřebami města a má potenciál žít si vlastním životem. Pozitivně promlouvá směrem k obyvatelům a velmi dobře funguje v celkovém systému.


Orientační systém a komunikace s občany. Zdroj: Jakub Gruber

Autor navíc předložil konzistentní architekturu značek města a jeho příspěvkových organizací a zajistil, že identita Benešova velmi dobře souzní s již existující vizuální identitou Muzea umění a designu Benešov, kterou vytvořil též Jakub Gruber.

Porota ocenila také to, že vizuální styl funguje dobře s fotografiemi, což se projeví i v jednoduchém layoutu pro místní zpravodaj, a podpoří se tak jeho čitelnost a viditelnost. Tzv. mluvící značka Benešova má výborný marketingový a komunikační potenciál.Interní a externí tisk. Zdroj: Jakub Gruber

„Vítězný grafik to prostě trefil přesně na Benešov! Hlavní předností jeho vizuální identity je, že je spojující. Promlouvá k lidem, je hravá, ale zároveň umí být i velmi vážná a reprezentativní. Tak máme jistotu, že opravdu osloví a zasáhne co nejvíce benešaček i benešáků všech věkových i zájmových skupin. Hvězda je pozitivní symbol, který je navázaný na hlubokou historii i zářící budoucnost, a věřím, že si její vítěznou podobu každý zamiluje,“ říká architekt Luboš Klabík z ateliéru • tečka, který byl přizvaný městem jako odborník.


Podznačky městských institucí. Zdroj: Jakub Gruber

„Vizuální styl Benešova je velmi přístupný a uchopitelný, proto věřím, že se bude i dobře aplikovat a veřejnost jej přijme za své. Hvězda jako symbol se může brzy vyčerpat, ale v navrženém systému toto nehrozí, Jakub Gruber s ní pracuje velmi citlivě,“ komentuje Jana Vinšová, ředitelka Czechdesign.

Do celého projektu byli zapojeni i občané města. „Velké poděkování patří především těm občanům města, kteří se zúčastnili veřejného průzkumu, jehož cílem bylo najít společnou cestu  k vzniku nové identity. Jejich míra zapojení se do průzkumu byla nad očekávání. Rád bych přál městu a jeho občanům, aby se vizuální proměna města povedla a byla ku prospěchu nám všem.“ sdělil místostarosta města, Zdeněk Zahradníček.

Hlavním aktérem, který bude s vizuálem pracovat jako leader přeměny vizuální komunikace, je Markéta Pazderová z městského úřadu, která doplňuje postup aplikace nového vizuálního stylu: „Nejdříve začneme se zpravodajem města a sociálními sítěmi, které nesou velkou část komunikace. Pokračovat budeme reklamními předměty, portálem občana, webem a nakonec i označením městských budov a orientačních štítků v jejich interiérech. Hotovo by mělo být příští rok. U vítěze je pěkně nastavená práce s městskými organizacemi, takže počítáme i s postupným připojením všech organizací města, aby se naplno využil sjednocující potenciál návrhu.“ 


Plakáty- Zdroj: Jakub Gruber
Merchandising. Zdroj: Jakub Gruber


Příklad aplikace dovětkového systému. Zdroj: Jakub Gruber

 

 

Jakub GruberGrafický designér a absolvent UMPRUM Jakub Gruber se věnuje tvorbě vizuálních identit a knižnímu designu. Za grafický návrh knihy Hejno bez ptáků získal ocenění Nejkrásnější české knihy 2012. Vytvořil vizuální identitu Muzea umění a designu v Benešově a společně s Markétou Steinert spolupracoval na vizuální identitě města Svitavy.

 

O soutěži

Benešov se dlouhodobě potýká s problémem nejednotné vizuální prezentace, která znesnadňuje komunikaci informací směrem k veřejnosti. V minulosti neexistoval komplexní systém vizuální identity, pouze samostatné logo, které pro město v roce 2012 navrhl Ondřej Lovíšek.

Zástupci města si proto nechali zrealizovat sociologický výzkum vnímání současné identity Benešova místními obyvateli. Paralelně s běžícím výzkumem se město obrátilo na organizaci Czechdesign s cílem zorganizovat designérskou soutěž a najít nový směr prezentace. Cílem soutěže bylo najít logický, komplexní a provázaný systém utvářející jednotnou vizuální identitu, která bude občanům blízká a srozumitelná.

Do soutěže bylo vybráno pět účastníků: Markéta Steinert, Jan Matoušek, Jakub Gruber, Helena Jiskrová a Studio Svéráz. Všichni za svůj návrh obdrželi skicovné, vítěz pak zakázku na vypracování grafického manuálu, včetně implementace.

 

Porota

Nezávislá část poroty:

 • Mgr. Kateřina Přidalová – teoretička designu,
 • MgA. Roman Černohous – grafický designér a typograf,
 • MgA. Miroslav Roubíček – grafický designér a pedagog.

 

Závislá část poroty:

 • Ing. Jana Čechová – radní města Benešov,
 • Ing. Daniel Netušil – radní města Benešov.

 

Hlasy poradní:

 • Ing. Jaroslav Hlavnička – starosta města Benešov,
 • Ing. Roman Tichovský – místostarosta města Benešov,
 • Mgr. Zdeněk Zahradníček – místostarosta města Benešov, jednatel KIC Benešov,
 • Mgr. Magda Zacharieva, tajemnice MěÚ Benešov,
 • Markéta Pazderová, DiS. – propagace a vztahy k veřejnosti, MěÚ Benešov,
 • Monika Dvořáková, dramaturgie a produkce KIC Benešov,
 • Alena Ochepovsky – pověřená ředitelka Muzea umění a designu Benešov,
 • Ing. Hana Zdvihalová – ředitelka Městské knihovny Benešov,
 • Ing. arch. Luboš Klabík – člen Komise pro architekturu a územní rozvoj města Benešov.
 

Zdroje: Czechdesign, Jakub Gruber

Tip redakce:

Nové logo. Zdroj: Svéráz

Připomeňte si letos představenou změnu vizuální identity města Humpolec. Vychází z jeho polohy na mapě republiky.

Štítky dokumentu: Budování značky

To nejlepší z moderního marketingu každý pátek do vašeho inboxu.

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Podobné články: