Google reaguje na novelu autorského zákona. Přestane v Česku zobrazovat náhledy mediálního obsahu z EU

14. 12. 2022 | Petr Michl
Google odstraní v Česku náhledy zpravodajského obsahu vydavatelů z EU z Vyhledávání, Zpráv a služby Discover. Jde o obsah, který může být chráněn novelou autorského zákona, tzn. o úryvky článků a náhledy obrázků a videí. Končí také jeho program Google News Showcase, skrze který už některým českým médiím platil.


Zdroj: Google

Česká republika přijala novelu autorského zákona, čímž transponuje do svého právního řádu směrnici o autorském právu na jednotném trhu z roku 2019. Česká verze je ještě přísnější než unijní vzor a Google reaguje splněním předchozích varování: přestane v ČR zobrazovat náhledy článků médií z EU.

Pozastaven je také program Google News Showcase, který byl pro Google jakýmsi smířlivým krokem k požadavkům mnoha proponentů autorského zákona ze strany médií. Google v jeho rámci platil v Česku 7 vydavatelským domům za to, že vybíraly své články do služby Google News.

Podstatou argumentace médií je, že velké digitální platformy tyjí z jejich práce. Dávají přehledy zpravodajství, lidé často jen projdou titulky a perexy, a to jim stačí. Ve výsledku tak pravděpodobněji skončí u prokliku či konzumace reklamy dané platformy, neprokliknou se na samostatný článek. Tento popis jistě platí pro mnoho uživatelů, rozhodně ne pro všechny a druhou stranou mince je, že dané zvýraznění může naopak traffic na mediální obsah přinášet. Mediální realita je nicméně takové, že vydavatelé chudnou a digitální platformy bohatnou.

Vzhledem k tomu, že mediální obsah se například na Facebooku objevuje z iniciativy médií nebo uživatelů, je Google se svou službou Google New (Zprávy Google) dobře identifikovatelným subjektem, který by z pohledu vydavatelů měl platit něco ze svých zisků.

Přísnější úprava české novely je do značné míry výsledkem úspěšného pozměňovacího návrhu poslance Jana Laciny (STAN), který do ní prosadil pasáž, jež říká, že se provozovatel dominantních služeb bude muset „zdržet jednání, kterým by obcházel právo vydavatele k jeho tiskové publikaci, a to zejména tím, že by:

    1. odmítl jednat v dobré víře o udělení oprávnění k výkonu práva užít tiskovou publikaci, včetně úhrady přiměřené odměny za toto užití,

    2. svévolně omezil či upravil službu informační společnosti diskriminačním způsobem tak, že by vyloučil nutnost získání oprávnění k výkonu práva užít tiskovou publikaci od konkrétního vydavatele, aniž by měl pro takové omezení či úpravu spravedlivý důvod; Toto ustanovení se použije pouze, jde-li o poskytovatele služby informační společnosti s dominantním postavením na trhu se službou, kterou omezil či upravil dle předchozí věty,

    3. zneužil svého dominantního tržního postavení k tomu, aby získal oprávnění k výkonu práva užít tiskovou publikaci za podmínek pro vydavatele nepřiměřeně nevýhodných.

 

Novela dodává, že pokud se provozovatel dominantních služeb s konkrétním médiem nedohodne, jakousi smírčí komisí určující výši poplatků za zobrazení mediálního obsahu bude ministerstvo kultury ČR.

Google nyní v tiskové zprávě opakuje, že je to pro něj nepřijatelné. Chce si smlouvy s vydavateli uzavírat sám a říká, že jich v Evropě už uzavřel více než tisíc. Dodává k tomu:

„Takto jsme byli připraveni postupovat i v Česku, ale přijetí novely autorského zákona nám znemožnilo uzavírat podobné smlouvy s českými vydavateli. Zobrazování potenciálně chráněného obsahu pro nás za těchto podmínek znamená nepřiměřené finanční a provozní riziko, protože i v případě rutinních aktualizací našich služeb bychom riskovali nepřiměřeně vysokou pokutu.

Vzhledem k výše popsaným rizikům nemáme jinou možnost než odstranit v Česku náhledy zpravodajského obsahu vydavatelů z Evropské unie z Vyhledávání, Zpráv a služby Discover. Jedná se o obsah, který může být chráněn novelou autorského zákona, tzn. o úryvky článků a náhledy obrázků a videí. Zobrazování titulků a odkazů se nijak nezmění…“

Tedy mediální obsah bude zobrazován dále, ale spíše jen v základní formě nadpisu s hyperlinkem.

Se slovy: „Novela autorského zákona bohužel představuje pro naše produkty příliš zásadní omezení a finanční a provozní rizika, která z ní vyplývají, pro nás nejsou dlouhodobě udržitelná,“ Google jednoduše říká, že nebude riskovat průšvih a nadále bude zobrazovat obsah jen v základní formě, která není novelou autorského zákona považována za hodnou kompenzace médiím.

Poškodí to ve výsledku Google, nebo média? Na to si musíme počkat. Podobné spory Googlu ze Španělska a Německa v minulosti nicméně naznačují, že Google to přežije a mnohá média přijdou o nezanedbatelnou část návštěvnosti. 

Štítky dokumentu: Google

To nejlepší z moderního marketingu každý pátek do vašeho inboxu.

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Podobné články: