Národní knihovna České republiky zdigitalizuje s pomocí operačního programu EU a společnosti Google celkem půl milionu knih

24. 2. 2011 | OMA
Národní knihovna ČR spouští dva velké projekty digitalizace knih a periodik, které pomohou uchovat české i evropské kulturní dědictví několika staletí. V rámci projektu Národní digitální knihovna, podporovaného z prostředků EU a České republiky, bude do roku 2019 zdigitalizováno asi 300 000 svazků převážně českých knih z 19. – 21. století.

Ilustrační obrázek, zdroj: www.sxc.hu

Národní knihovna ČR spouští dva velké projekty digitalizace knih a periodik, které pomohou uchovat české i evropské kulturní dědictví několika staletí. V rámci projektu Národní digitální knihovna, podporovaného z prostředků EU a České republiky, bude do roku 2019 zdigitalizováno asi 300 000 svazků převážně českých knih z 19. – 21. století. Národní knihovna ČR se stává dvanáctou evropskou a čtvrtou národní knihovnou, s níž společnost Google uzavřela smlouvu. To jí zajistí digitalizaci 200 000 děl z historických a slovanských sbírek, tedy tisků z období od 16. do konce 18. století, na které se už nevztahuje autorské právo

V červnu 2010 získala Národní knihovna ČR finanční podporu pro projekt vytvoření Národní digitální knihovny (NDK).

Projekt je financován z Integrovaného operačního programu EU částkou 255 milionů korun a spolufinancován z rozpočtu MK ČR částkou 45 milionů korun. (Příspěvek 85 % ze strukturálního fondu ERDF ve výši 254 946 300 Kč je doplněn 15% spolufinancováním ze státního rozpočtu ve výši 44 990 700 Kč. Celkové způsobilé veřejné výdaje tedy činí 299 937 000 Kč.)

Projekt NDK je jedním ze základních stavebních kamenů konceptu eCulture, kterým sektor kultury významně přispívá k naplňování cílů strategie Smart Administration (Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby).

Projekt je navržen v partnerství Národní knihovny ČR (NK ČR) jako nositele projektu a Moravské zemské knihovny (MZK) jako partnera projektu. Obě tyto knihovny uchovávají ve svých fondech díky právu úplného povinného výtisku většinu monografií, periodik a dalších druhů dokumentů publikovaných na našem území (bohemika v užším slova smyslu), velké množství dokumentů vztahujících se k ČR publikovaných v zahraničí (bohemika v širším slova smyslu) a spravují bohaté historické fondy. Od roku 2000 spolupracují i na podchycení českého webu. Disponují tedy rozsáhlým a zároveň unikátním materiálem jedinečné kulturní, ale s ohledem na kontext Smart Administration především faktografické hodnoty.

Projekt Národní digitální knihovna má tři hlavní linie - digitalizaci významné části bohemikální produkce 19.-21. století, tj. knih vydaných na území České republiky, napsaných v češtině nebo pojednávajících o Česku. Celkem do konce roku 2019 zdigitalizujeme více než 50 mil. stran, tedy přibližně 300 000 svazků. Projekt není zdaleka omezen jen na dobu svého trvání (konec r. 2014), resp. dobu povinné udržitelnosti (konec r. 2019), ale bude intenzivně pokračovat i v dalších letech.

Dále pak dlouhodobé uložení dokumentů ve spolehlivém digitálním úložišti. Úložiště poskytne prostor pro bezpečné umístění dosud zdigitalizovaných dokumentů i digitálních dokumentů vytvořených či získaných v rámci dalších projektů.

A ve finále zpřístupnění digitálních dokumentů v jednotném, uživatelsky vlídném rozhraní s vysokou mírou možné personalizace. Z jednoho místa budou přístupné zdigitalizované dokumenty i placené online databáze knihovny.

Digitalizace historických fondů a sbírek Slovanské knihovny společností Google

Spolupráce s Národní knihovnou ČR je dalším projektem v rámci programu „Google pro českou kulturu 2011“. Národní knihovna ČR je dvanáctou evropskou knihovnou, jejíž vybraná díla společnost Google digitalizací uchová a následně zpřístupní ve službě Knihy Google (google.cz/knihy). Jedná se o staré tisky, které jsou ve správě odboru Historických a hudebních fondů NK ČR a Slovanské knihovny. Jde o 200 tisíc historických knih, které již nepodléhají autorskému právu a je možné je zdarma zpřístupnit veřejnosti.

„Digitalizace historických sbírek Národní knihovny ČR je dalším významným kulturním projektem celoročního programu Google pro českou kulturu 2011 zaměřeného na uchování, zpřístupnění a šíření české kultury,“ říká Taťána le Moigne, ředitelka českého Google.

V případě Historických a hudebních fondů NK ČR bude pozornost věnována tištěné produkci 16., 17. a 18. století, jejíž digitalizace byla dosud zcela nedostačující. Význam sbírky starých tisků (vydaných do roku 1800) obsahově přesahuje evropský rámec. Rozsahem a významem je srovnatelná se sbírkami význačných evropských knihoven a zahrnuje i autory jako Erasmus Rotterdamský, Jan Ámos Komenský, Tycho Brahe, Johanes Keller, Martin Luther, Petr Chelčický, Václav Hájek z Libočan, Tadeáš Hájek z Hájku, Marcus Marci z Kronlandu, Bohuslav Balbín, Roderigo Arriaga, Jan Blahoslav atd.

Mezi vybranými tituly Slovanské knihovny jsou kromě českých knih i rozsáhlé sbírky v ruštině, polštině a jihoslovanských jazycích. V zemích svého původu jsou tyto tisky mnohdy nedostupné. Mezi českými autory najdeme například díla zakladatele české slavistiky Josefa Dobrovského a dalších představitelů českého obrození 19. století.

Digitalizací a zpřístupněním na internetu se odborné veřejnosti, studentům i laické veřejnosti na celém světě otevírá unikátní cesta ke vzácným tiskům, ke kterým by se jinak dostali velmi těžko. Oba projekty digitalizace fondů Národní knihovny ČR přispějí k dlouhodobé ochraně písemného kulturního dědictví.

Štítky dokumentu: Google

To nejlepší z moderního marketingu každý pátek do vašeho inboxu.

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Podobné články: