Otevřený dopis zástupců komunikačního průmyslu žádá stát o výraznější podporu

9. 4. 2020 | Petr Michl
Komunikační průmysl může dle jeho profesních organizací přijít až o 50 % obratu. Přečtěte si otevřený dopis vládě, který mimo jiné žádá o vytvoření dlouhodobého dotačního titulu na podporu marketingových aktivit podnikatelských subjektů o objemu 5 miliard korun.


Zdroj: Stock Photos on Shutterstock


Komunikační průmysl může postihnout krize, stejně jako další segmenty ekonomiky. Profesní organizace (jejich výčet je na konci textu, pozn. red.) sepsaly vládě České republiky prohlášení, které si můžete v plném znění přečíst níže:

„Toto prohlášení komunikačního průmyslu, který reprezentuje roční obrat 170 miliard korun, je reakcí na dopady způsobená opatřením ke zvládnutí epidemie koronaviru na podnikatele a živnostníky pracující v komunikačním průmyslu.

Komunikační průmysl je obor, který mohou dopady krize postihnout až se zpožděním.

Dne 2.4. 2020 proběhla konference profesních organizací komunikačního průmyslu. Představitelé oborových organizací kvantifikovali očekávané dopady „koronavirové krize“ do tohoto průmyslového odvětví. Komunikace dosahuje obratu největších průmyslových odvětví v ČR, jako je například chemický průmysl. S ohledem na ekonomický význam i společenskou, informační úlohu komunikace, se níže podepsané profesní svazy obracejí na vládu České republiky s následujícím memorandem:

Komunikační průmysl je hybnou silou ekonomiky – stimuluje nabídku i poptávku. V případě poklesu dojde dominovým efektem k jejich snížení ve všech vzájemně provázaných oborech. Komunikační průmysl zajišťuje efektivní komunikaci mezi výrobci a spotřebiteli, a tedy i efektivní tržní nabídku. Pokles našeho oboru může vést ve svém důsledku k plýtvání výrobními zdroji na zboží a služby, po kterých nebude relevantní poptávka, a tedy i ke zpomalení návratu ekonomiky do standardních kolejí. Stejnou zkušeností si trhy prošly v letech 2008 a 2009.

Profesionální subjekty podnikající v oboru komunikace, členi profesních organizací jsou povinni dodržovat etická pravidla komunikace a samoregulační opatření. Upozorňujeme tedy také na rizika spojená s celospolečenskými dopady oslabení nebo rozpadu profesních struktur.

Obor předpokládá, v závislosti na vývoji situace, pokles až o 50 % obratu, tj. o 85 miliard korun. Tento pokles bude znamenat výpadek na daňových příjmech státu (korporátní daň a DPH) více než 12 miliard korun jen na straně koncových subjektů (výpočet nezahrnuje daňové odvody dodavatelských firem).

Komunikační průmysl je jedním z oborů, ve kterém je největší podíl lidské práce. Náklady na odbornou lidskou práci tvoří až 50% nákladů v oboru. V oboru pracuje okolo 100 000 lidí, přičemž zhruba polovinu tvoří zaměstnanci a polovinu návazné živnosti OSVČ. Obor předpokládá pokles pracovních míst o 25% a pokles v sektoru OSVČ až 40%. Takový pokles způsobí na straně státu výpadek sociálních a zdravotních odvodů ve výši téměř 5 miliard korun ročně.

Komunikační průmysl je odvětvím tzv. business to business obchodu, na které budou současná opatření a následný ekonomický pokles dopadat v delším časovém horizontu.

Předpokládaný pokles komunikačního průmyslu tedy připraví státní pokladnu ročně o příjmy přibližně ve výši 17,5 miliardy korun. Lze však předpokládat, že pokud by se tento scénář naplnil, pak bude stejný propad ve státních příjmech pokračovat i v dalších minimálně dvou letech. Celkově tedy, pokud stát nepřijme potřebná opatření, může přijít až o 51 miliard příjmů, přičemž dopady budou v řádu miliard vyšší o výpadek daňových odvodů dodavatelských subjektů. 

Vyzýváme proto vládu, aby zabránila v maximální míře poklesu ekonomiky, propadu poptávky a nabídky na trhu.

Vyzýváme vládu, aby svá ekonomická opatření upravila s ohledem na odvětví, která budou „koronavirovou krizí“ postižena v delším časovém horizontu.

Žádáme, aby vláda zajistila kupní sílu obyvatelstva následujícími opatřeními:

  • Aby vláda vyplácela po dobu trvání opatření proti šíření epidemie všem OSVČ průměrnou měsíční mzdu, a to bez zbytečné byrokracie. Veškeré potřebné údaje o všech OSVČ má stát k dispozici a k převodu předmětné měsíční mzdy na účty živnostníků nepotřebuje žádné dodatečné údaje. V oboru komunikace budou náklady na toto opatření při předpokladu trvání opatření v délce dvou měsíců ve výši cca 3,5 miliardy korun.

  • Aby vláda doplnila program Antivirus o flexibilní doložku, která by umožnila zaměstnavatelům využít dotaci na mzdy zaměstnanců kdykoli do konce roku 2020. V oborech, na které dopadne ekonomická recese, předpokládáme větší potřebu podpory až v následujících měsících. Pomohlo by tedy, kdyby zaměstnavatel mohl podporu čerpat ve dvou měsících dle své volby do konce roku 2020. Náklady na toto opatření při současném zachování parametrů programu Antivirus – režim B by byly maximálně 2,6 miliardy korun.

  • Aby vláda neplýtvala lidskými zdroji na zbytečnou administrativu, aby využila rychlá a efektivní opatření, která zajistí peníze v oběhu a udržela kupní sílu obyvatel České republiky. Lidské zdroje jak na straně občanů, tak na straně úředníků veřejné správy teď potřebujeme jinde než u papírů.

Žádáme vládu, aby snížila zátěž podnikatelů v oboru komunikace související s platbami veřejným institucím financovaným ze státního rozpočtu. Zejména se jedná o odpuštění plateb a poplatků souvisejících s podnikáním v oboru, například nájemné za outdoorové plochy apod. máme za to, že odpuštění plateb je nejjednodušším nástrojem pomoci.

Vyzýváme vládu, aby se začala soustředit na programy RESTART, které zajistí co nejrychlejší návrat k normálnímu způsobu života. Respektujeme opatření Vlády České republiky zaměřená na ochranu lidských životů a zdraví. Jsme ale přesvědčeni, že je již čas začít realizovat opatření, která zabrání následné a zbytečné ekonomické krizi.

Žádáme, aby vláda vytvořila, na základě již v minulosti připravených programů, následující projekty RESTART:

  • Rozšíření uznatelných nákladů na bezúročné či státem garantované zvýhodněné úvěry tzv. COVID o náklady na komunikaci, kterými podnikatelé podpoří prodej svých produktů a služeb a nastartují tak znovu své podnikání.

  • Vytvoření dlouhodobého dotačního titulu na podporu marketingových aktivit podnikatelských subjektů o objemu 5 miliard korun, který pomůže podnikatelským subjektům bez ohledu na jejich velikost realizovat efektivní programy na podporu prodeje.

  • Zvýšení podílu investic do komunikace ze strany státu o 2 miliardy ročně pro rok 2020. Tedy na dvojnásobek současných investic. ČR s investicemi do komunikace dlouhodobě výrazně zaostává ve srovnání s většinou západních států. Zadejte profesionální komunikaci veřejné správy směrem k obyvatelům této země. To je investice, která se vrátí nám všem.

Veškeré výše uvedené požadavky představují pro stát náklady, které jsou ve vztahu k riziku únosné a efektivní. Riziko budoucích výpadků státních příjmů a dalších dlouhodobých ekonomických dopadů, kterými bude naše země postižena v dalších letech, je vysoké, pokud nyní nebude stát investovat do kupní síly obyvatelstva. Následky bychom řešili v mnoha dalších letech. Jsme přesvědčeni, že propočty v ostatních odvětvích budou vycházet obdobně. Je tedy v zájmu celé České republiky nyní investovat do udržení tržní poptávky a nabídky tak, abychom v budoucnu netrpěli dopady dnešních špatných rozhodnutí."

Profesní organizace z oboru komunikace podporující tuto výzvu ke dni 8.4. 2020:

AKA – Asociace komunikačních agentur

Asociace BIZ – Asociace dodavatelů internetových řešení

AČRA - Asociace český reklamních agentur a marketingu

ADMEZ -Asociace direct marketingu, e-commerce a zásilkového obchodu

APA – Asociace producentů v audiovizi

APR – Asociace public relations

ASMEA – Asociace mediálních agentur

SPVR – Svaz provozovatelů venkovní reklamy

ČEA – Česká eventová asociace

POPAI – Asociace pro komunikaci v místě prodeje

Sdílejte tento článek:

To nejlepší z moderního marketingu každý pátek do vašeho inboxu.

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Podobné články:
Tento web používá soubory cookie k poskytování služeb, personalizaci reklam a k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.