Public relations jako jedna z funkcí managementu

22. 5. 2009 | Řapík Jan
Krátké nastínění hranice mezi managementem a marketingem

public relations management

Ilustrační obrázek, zdroj:www.sxc.hu

Konkurenční prostředí roste ve většině oborech. Kdo se chce začít opravdu být o krok napřed měnit se, stávat se lepším, musí nejdříve pochopit, že sám bez ostatních téměř nic nesvede. Public relations je činností sloužící ke tvorbě vztahů s veřejností, ale i nutnost, bez které by neměla firma být schopna konkurenčního boje. Alespoň ve vyspělých zemích platí tato poučka do nejmenších detailů a v Česku začalo platit totéž.

Pokud tuto problematiku budeme globalizovat, dojdeme k faktu, že tato práce s veřejností jako jedna z částí managementu by měla být nezbytností i pro vedoucího - managera. Kdo jiný než on, by měl být za dobré vztahy, image a pověst firmy zodpovědný ? Již od prvopočátku je pojem public relations převzat z americké aplikace managementu, který se velmi často zaměňoval s takovými termíny jako je budování image či goodwill. V poslední době se již pojem public relations osamostatnil natolik, že je považovaný za nadřazenou činnost k reklamě. Chceme-li však srovnat tyto dva pojmy, musíme se samozřejmě zabývat marketingem a managementem.

 • Public relations - jako jedna z funkcí managementu.
 • Reklama - jako jedna z funkcí marketingu.

Proto musíme mít na zřeteli, že na druhé straně však existuje i řada styčných ploch a bodů společných pro obě témata :

 • využívají stejných médií,
 • přispívají ke tvorbě podnikové image,
 • neobejdou se bez tvořivého přístupu,
 • k budoucímu zlepšování je třeba zpětné vazby - tzv. feedback.

Posláním reklamy je ovlivnění konkrétních cílových skupin za účelem dosažení většího objemu prodeje výrobků nebo služeb. Uvažuje se v co nejkratším časovém horizontu. Výsledky a efektivita se dají obtížně, ale s použitím dotazníků a zpětné vazby přece zjistit. Public relations se obrací na širší část veřejnosti tzn. nejen na potencionální zákazníky. Její zaměření je většinou dlouhodobé a její dosažené výsledky jen těžko měřitelné. Co však tyto dva termíny nejvíce rozlišuje je jejich zaměření.

Zásadní rozdíly mezi reklamou a public relations

 • reklama pomáhá prodeji produktů nebo služeb.
 • public relations míří do mentální sféry, může se to slučovat s tvorbou image.
 • reklama je funkcí marketingu.
 • public relations jsou funkcí managamentu.
 • reklama je zaměřena ve většině případů na konkrétní výrobky a cílové zákazníky.
 • public relations soustřeďuje pozornost na celou organizaci.
 • reklama působí krátkodobě.
 • public relations působí dlouhodobě.

Jak již bylo řečeno, public relations jako funkce managementu formuje vztahy s veřejností. To je však pouze zásadní a strategický cíl, který se skládá z dílčích úkolů jako je nformování veřejnosti, rady veřejnosti a komunikace.
Tímto samozřejmě problematika public relations ani zdaleka nekončí. Uvědomíme-li si, že public relations vyžadují od člověka, který chtěl být v této problematice zdatný, spoustu znalostí, setkáváme se s v rámci firmy narůstajícím problémem. Kdo by měl být v hierarchii organizace zodpovědný za sekci public relations ? Ideálním pracovníkem v tomto oboru by byl pouze školený manager s praxí, s důkladnou znalostí masmédií, dobrý
psycholog, právník a výtvarník. Zde přichází ke slovu PR agentury, která je schopná uvedené body zajistit.

Štítky dokumentu: Mobilní aplikace

To nejlepší z moderního marketingu každý pátek do vašeho inboxu.

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Podobné články: