SANEP: Řidičům billboardy kolem silnic nevadí

23. 8. 2010 | TMJ
Největší bezpečnostní riziko na našich silnicích představují pro většinu řidiči pod vlivem alkoholu či omamných látek. Mezi další největší bezpečnostní rizika řadí reprezentativní část populace bezohledné řidiče a tzv. piráty silnic. Nejméně vadí respondentům, kteří se zúčastnili exkluzivního průzkumu společnosti SANEP, často diskutované billboardy podél silnic a technicky nevyhovující automobily.

Ilustrační obrázek, zdroj: www.sxc.hu

Největší bezpečnostní riziko na našich silnicích představují pro většinu řidiči pod vlivem alkoholu či omamných látek. Mezi další největší bezpečnostní rizika řadí reprezentativní část populace bezohledné řidiče a tzv. piráty silnic. Nejméně vadí respondentům, kteří se zúčastnili exkluzivního průzkumu společnosti SANEP, často diskutované billboardy podél silnic a technicky nevyhovující automobily. Většina veřejnosti pak obecně nepovažuje provoz na našich silnicích a dálnicích za bezpečný a stejně tak se většina široké veřejnosti domnívá, že policisté nevynakládají dostatečné úsilí, aby tomu bylo jinak. Vyplývá to z exkluzivního průzkumu společnosti SANEP, který se zaměřil jak na problematické billboardy umístěné podél silnic a dálnic, tak i na další rizikové faktory silničního provozu.

Exkluzivní internetový průzkum společnosti SANEP byl ve dnech 11. - 31. července 2010 proveden na reprezentativním vzorku 15,607 dotázaných ve věkové kategorii 18-69 let. Celkově se průzkumu společnosti SANEP zúčastnilo v rámci panelu 175 tisíc registrovaných uživatelů 39.873 dotázaných. Reprezentativní vzorek byl vybrán metodou kvótního výběru. Statistická chyba u uvedené skupiny obyvatel se pohybuje kolem +- 1,5 procentního bodu.

Největší část široké veřejnosti (33,4%) se domnívá, že největším bezpečnostním rizikem silničního provozu jsou řidiči pod vlivem alkoholu či omamných látek. Bezohledné řidiče považuje za největší riziko 16,5% dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek obyvatel ČR a tzv. piráti vadí nejvíce 5,5% respondentům. Na dalších předních příčkách se umístili předjíždějící kamiony (1,6%), telefonující řidiči (1,5%) a mikrospánek (1,3%). V celkovém hodnocení 12 možných rizik se jako poslední, nejméně obávané riziko umístily problematické a často diskutované billboardy podél silnic, které vnímá jako největší bezpečnostní riziko silničního provozu 0,3% dotázaných. Za absolutně nejméně nebezpečné z daných možností pak považuje široká veřejnost technicky nevyhovující automobily, které získaly pouze 0,2 procentních bodů. Nicméně všech 12 uvedených možností považuje za největší bezpečnostní riziko pro účastníky silničního provozu na rychlostních komunikacích 34,5% dotázaných, kteří představují názory nikoli pouze řidičů, ale vzorek celého společenského spektra.

Billboardy umístěné podél silnic a dálnic, které se stávají terčem častých diskusí o jejich nebezpečnosti pro účastníky silničního provozu, pak ohrozily v souhrnu 11,1% dotázaných. Odstraněním billboardových ploch podél silnic a dálnic by však podle názoru dvoutřetinové většiny populace (68,4%) nedošlo k výraznému snížení nehodovosti a bezpečnostního rizika spojeného s jízdou na pozemních komunikacích. Stejně tak se 68,5% dotázaných nedomnívá, že schválené billboardové plochy umístěné podél pozemních komunikací představují pro řidiče zásadní bezpečností riziko. Celkově tak lze říci, že billboardové plochy, které se často stávají terčem kritiky, rozhodně nepředstavují pro většinu společnosti, a to jak aktivních, tak i pasivních účastníků silničního provozu, vážné dopravní riziko, na rozdíl od opilých řidičů, které označila za největší rizikový faktor třetina veřejnosti.

Jak však dále ukazují výsledky exkluzivního průzkumu společnosti SANEP, jednoznačná většina veřejnosti (75,4%) obecně nepovažuje provoz na našich dálničních tazích za bezpečný. Na tomto negativním názoru se značnou měrou podílejí i policisté, kteří dle názoru 69,7% dotázaných nevynakládají maximální úsilí pro zajištění bezpečnosti provozu právě zejména na rychlostních komunikacích.


To nejlepší z moderního marketingu každý pátek do vašeho inboxu.

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Podobné články: