Jak se mění trh mediálních agentur? A jaká jsou média budoucnosti?

25. 4. 2014 | Jarka Kovaříková

Poslední setkání Marketingového institutu (MKTI) se zaměřilo na problematiku mediálních agentur a spolupráce firem s médii. Mluvilo se především o tom, jak se za poslední dobu změnil mediální trh, kam se bude vyvíjet a jaké jsou nové možnosti v oslovování zákazníků.

Média fúzují a šíří se mor slev!

Podle většiny vystupujících mediální agentury nezaniknou, ale budou muset poněkud změnit svoji náplň činnosti. Podle Jana Řeháka, managing directora OMD, jsou změny na trhu už za dveřmi, což je vidět například z toho, že média fúzují do větších celků. I tomuto trendu se budou muset agentury přizpůsobit, ale ne vždycky na to zadavatelé aktivně reagují. „Například naše služby jsou postavené na lidech, na kvalitním poradenství, ale setkáváme se i s tím, že pro zákazníka je důležitější cena než kvalita,“ konstatuje.


René Jež a Jan Řehák. Zdroj: @nechvile.cz

S tím souhlasil i René Jež, partner FLE Media. „Vytrácejí se otázky kvality a strategie, mor slev se přenesl i tam, kde nedává žádný smysl,“ uvedl. „Proto nás čeká na trhu pohyb, o kterém určitě uslyšíme.“

Média v krizi – příjemci nechtějí konzumovat obsah

Michal Štádler, partner IRMS, vidí situaci ještě vážněji.Některé agentury zaniknou, protože se nebudou umět přizpůsobit a klient nebude potřebovat jejich přidanou hodnotu,“ zdůraznil. „Média sama jsou v krizi, mají problémy s obsahem a příjemci mají menší zájem je konzumovat,“ vysvětlil. Význam mediálních agentur podle něj bude úměrně tomu klesat.


Jan Řehák a Michal Štádler. Zdroj: @nechvile.cz

A jaké vidí řešení? Jednoznačně ve větší práci s daty. „Datová analýza je do budoucna jeden z nejdůležitějších způsobů, jak cílit na potenciální klienty. Tak se může firma i obchod více přiblížit zákazníkovi a nastavit takové oslovování klientely, které bude efektivní,“ říká a zároveň zdůrazňuje rostoucí význam digitálních a sociálních médií.

Reklama je někdy zaměňována s informačním kontentem

Podle Jana Řeháka bude tendence k většímu rozvoji zážitkového marketingu. „Zadavatelé někdy přistupují k reklamě, především vlivem dění na internetu, jako k určitému druhu kontentu, aby vyvolali dobrovolné zapojení zákazníka do komunikace kolem produktu.“ Někteří zákazníci to akceptují, jiným to ovšem naopak může být proti mysli, když pochopí, že místo očekávaného kontentu vlastně konzumují reklamní sdělení.

I působení kreativy se dá testovat

Proto je na mediálním trhu zájem také o nové způsoby práce se zákazníkem a s jeho vnímáním sdělení, která k němu přicházejí. Jednu z nových zajímavých možností představil Martin Boček, Business Development Director CZ&SK z firmy IPSOS, který ukázal speciální software. Ten dovede na internetovém panelu čítajícím 25 000 respondentů testovat působení kreativy a dalších sdělení, která na zákazníka působí a mohou ovlivnit jeho nákupní chování.

Základem je ale analýza dat!


Tomáš Poucha.Zdroj: @nechvile.cz

Dle Tomáše Pouchy by mohla být analýza dat trend, který povede ke smysluplnému oslovování zákazníka. „Je však třeba provádět detailní analýzu dat a oslovovat ty zákazníky, u kterých to má skutečně smysl,“ doplnil. S tím souhlasí i Michal Štádler – podle něj musí firma znát svoje data a cílit na relevantního zákazníka relevantním způsobem. Teprve pak může být zásah skutečně vysoký, třeba až 60 % - 100 %. 

To je úspěšnost oslovení, která by se asi líbila všem zadavatelům reklamy – ať už by to bylo prostřednictvím mediální agentury nebo bez ní.


To nejlepší z moderního marketingu každý pátek do vašeho inboxu.

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Podobné články: