Crowdsourcing – ideální nástroj pro podchycení trendů

7. 4. 2010 | Slaný Klement
Víc hlav víc ví, víc rukou víc dělá. To by se dalo s mírným nadhledem označit za hlavní motto crowdsourcingu – metody, která dokáže s minimálním úsilím přinášet skvělé výsledky. Tento nástroj firmy objevily takřka před více než deseti lety, celá metoda však postupem času dozrává a získává nové rozměry – zejména díky masovému nástupu sociálních sítí.

Ilustrační obrázek, zdroj: www.sxc.hu

Víc hlav víc ví, víc rukou víc dělá. To by se dalo s mírným nadhledem označit za hlavní motto crowdsourcingu – metody, která dokáže s minimálním úsilím přinášet skvělé výsledky. Tento nástroj firmy objevily takřka před více než deseti lety, celá metoda však postupem času dozrává a získává nové rozměry – zejména díky masovému nástupu sociálních sítí.

Co je to vlastně crowdsourcing

Podobně jako u jiných nástrojů, i název crowdsourcing vznikl až na základně nutnosti pěkně pojmenovat dlouhodobě používané postupy, a to nejlépe tak, aby to pěkně znělo na nejrůznějších prezentacích. Základem pojmu se tak stává slovo crowd – dav a outsourcing, buzzword předloňského roku. A stejně jako u jiných nástrojů, ani crowdsourcing nemá jasně popsatelné hranice a postupy. Můžeme se opřít o některé jeho české definice – jedna z nich praví, že crowdsourcing je: „Centrálně organizovaná činnost, která vede k dosažení přesně definovaných cílů, a to s využitím většího množství zainteresovaných osob z řad zákazníků nebo sympatizantů, pocházejících z cílových skupin pole naší působnosti."
Pokud však crowdsourcing nechceme používat jako zástěrku pro tisíc a jednu činnost, můžeme ho rozdělit do několika podkategorií.

Idea crowdsourcing

Ideální nástroj v případě, kdy potřebujeme zrealizovat malou zakázku nejrůznějšího charakteru, ale než ji někomu „přiťukneme“, chceme vidět konkrétní realizaci. Své uplatnění najde například při soutěži o nové logo, návrh webových stránek, sloganu, názvu firmy…

"Pokud bychom pojali crowdsourcing holisticky, nezbyde než konstatovat, že s některými z jeho hlavních plodů se setkáváme den co den...

Charakterově se vlastně jedná o specifický druh výběrového řízení a podle toho bychom k němu měli přisoupit. Je nutné mít na paměti, že tato metoda je ideální pro firmu, avšak velmi nepohodlná pro toho, kdo se do činnosti zapojí. Vždy bude budit dojem „levoty“, který plyne nejen z její subjektivní nespravedlnosti, ale také kvůli častému zneužívání – grafici a designéři by mohli vyprávět.
Abyste se vyhnuli obvinění ze zneužívání cizích nápadů, je nutné stanovit jasná a transparentní pravidla a dát účastníkům jasné záruky. Pokud si nemůžete dovolit například skicovné pro určité procento návrhů, pokuste se celé snažení empaticky vyhodnotit a aktivně komunikovat s účastníky crowdsourcingu.

Solution crowdsourcing

Nástroj je velmi podobný předchozímu, v tomto případě je však výstupem získávání dílčích informací, které pomohou najít řešení daného problému. Klasickým případem může být například přizvání komunity k rozhodnutí o nejrůznějších „vylepšovácích“ vašeho podnikání. Jedná se tedy především o sběr podnětů, které můžete, ale nemusíte zapracovat.

Crowdsourcing v krizové komunikaci

Specifickou podkupinou solution crowdsourcingu je crowdsourcování krizové reakce. Vychází z předpokladu, že právě naši zákazníci mohou být v určitých situacích zasaženi krizí s největšími následky. A ztráta stálého a loajálního zákazníka samozřejmě bolí.
V případě, že je naše zákaznická komunita zasažena krizí a to třeba i výlučně naší vinou, je možné v dané situaci pomýšlet na crowdsourcing řešení. Pokud se společnost přizná k zodpovědnosti a obrátí se na své zákazníky s prosbou o radu, může to v některých situacích přinést nečekaně dobré výsledky.

„Doznání viny je často prvním krokem k odpuštění,“ uvádí Jan Hybner, manažer krizové komunikce. „Pozitivně pak může zapůsobit i přenechání volby ‚trestu‘ na našich zákaznících. Praxe prokázala, že řešení, které zákazníci předloží, je často méně nákladné pro realizaci než taková, která bychom si zvolili sami.“

Testování (testing)

Služeb davu, rekrutovaného z naší cílové skupiny, firmy nezřídkakdy využívají pro testování jimi navržených řešení. Může se jednat například o výběr řešení z celé řady předložených, A B testing, kvalitativní výzkum, zkrátka cokoli, co nás napadne. Skupina povětšinou spolupracuje nezištně, stačí jí fakt, že se podílí na něčem důležitém.
Výsledky, které získáme, jsou vysoce relevantní a velmi často se většinově se kryjí s oficiálními výzkumy na podobná témata. Jejich nevýhodou je ovšem fakt, popsaný v jednom z následujících odstavců – tedy to, že i v tomto případě získáme tendenční řešení, které pravděpodobně nebude splňovat případné nároky na nadčasovost.

Praktické využívání

Pokud bychom pojali crowdsourcing holisticky, nezbyde než konstatovat, že s některými z jeho hlavních plodů se setkáváme den co den. Zmínit můžeme například Wikipedii, projektu, který celý stojí a padá s uživatelskou komunitou, která ji vytvořila, spravuje a používá anebo YouTube, který by se bez uživatelského obsahu také neměl šanci masově prosadit. V obou dvou případech to byli právě uživatelé, kdo rozhodl o bytí či nebytí projektu právě svým přispěním a na dlouhou dobu těmto projektům předurčil jejich cestu.
Crowdsourcing pomáhá při hledání mimozemských civilizací, pomocí crowdsourcingu testovala DARPA sílu sociálních sítí (jistě si vzpomenete na slavné hledání balónů, jehož výsledky byly publikovány v lednu tohoto roku). Crowdsourcing posloužil i při hledání Steva Fosseta.
Pomocí Crowdsourcingu byl přeložen Facebook do 64 světových jazyků. Crowdsourcingu využívají i média, která sází na občanskou žurnalistiku.
Příkladů je zkrátka tisíc a jeden a jak je vidno, crowdsourcing skutečně najdeme téměř ve všech komunitních činnostech.

I dav je tvořen individualitami

„Crowdsourcing je ideálním řešením pro online business,“ uvádí Jindřiška Hříběcí, která v zahraničí spolupracuje na tvorbě online manuálů aplikovaného marketingu. „Přináší dokonalý servis pro startupy – za minimální investici získá řešení, které je pro danou situaci vyloženě šité na míru. Co si však firmy, využívající ve velkém crowdsourcing neuvědomují je fakt, že není schopen nikdy vytvořit nadčasové řešení.“ Crowdsourcing je dokonce možné označit za přesný opak nadčasovosti. Jeho produktem jsou totiž často řešení, které více než jiné podléhají momentálním trendům a náladám.

"Crowdsourcing je ideálním řešením pro online business. Za minimální investici poskytuje řešení, které je šité na míru...

„Přestože se v rámci crowdsourcingu obracíme na dav, nikdy nezískáme názorový průměr či medián, ale řešení několika jednotlivců,“ uvádí Hříběcí. „I to značně ovlivní výsledek.“ Tato rizika lze pochopitelně minimalizovat, například koncipováním zakázky jako jednoho velkého společného projektu, kterého se budou účastnit všichni a změny a úpravy budou podléhat většinovému schválení.

Crowdsourcing - i cesta může být cíl

Přestože myšlenka crowdsourcingu je již nějaký ten pátek stará, v současné době se opět dostává na výsluní. A stále častěji se s aplikací crowdsourcingových aktivit setkáváme i v našich končinách, často v kombinaci s aktivitami v rámci marketingové komunikace nebo při budování PR. Nutno dodat, že často není cílem těchto aktivit nalezení řešení, ale spíš vybuzení samotného efektu skupinové práce, který crowdsourcing poskytuje.
„Společné hledání řešení totiž stmeluje a posiluje vztah k danému problému,“ uvádí Hříběcí. „Osoby, které se v rámci crowdsourcingové aktivity do problému zainteresují, pravděpodobně získají cenná procenta v otázce znalosti značky a loajalitě ke značce.“ S tím pak souvisí další průvodní jevy, jako je šíření WOM a DWOM.
„V otázce PR má určitě crowdsourcing své místo,“ uvádí Hříběcí. „Jeho vliv bude v následujících měsících posilovat a určitě se dočkáme i vysoce kreativních forem.“


To nejlepší z moderního marketingu každý pátek do vašeho inboxu.

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?