Sokol na BRANDstormingu 2020: Chceme, aby mladí Sokolové byli hrdí na to, čeho jsou součástí

23. 9. 2020 | Barbora Vičarová
Nejstarší a jedna z největších sportovních organizací – Česká obec sokolská – se rozhodla, že musí mluvit současným jazykem. Jak se jim to daří, představil na letošním BRANDstormingu výkonný ředitel České obce sokolské, Marek Tesař.


Marek Tesař na BRANDstormingu 2020. Zdroj: Tuesday

Sokol, oficiálně Česká obec sokolská, má v naší zemi dlouhou historii. Od jeho založení v roce 1862 prošel mnoha režimy, v jeho čele se vystřídaly nejrůznější sportovní osobnosti a uchopit jeho modernizaci citlivě a zároveň poutavě je určitě velkou výzvou. Ke kompletní změně nejen vizuality, ale dokonce celé strategie, se Česká obec sokolská rozhodla společně s agenturou Raul!, která připravila strategii s ambiciózním názvem Sokol 2030. 

Marek Tesař představil celý proces na každoročním marketingovém setkání BRANDstorming a nastínil, jaké kroky s sebou tak výrazná změna nese. Pojďme se na ně podívat. 

Sletem vše začalo

Agentura Raul! spolupracovala se SOKOLem na marketingu a komunikaci Všesokolského sletu 2018. Oslovili jsme studio Aleše Najbrta, který pomáhal s komunikací a připravil kompletní vizuální identitu sletu, která se vydala moderním směrem,” uvedl Tesař. A právě tam odstartovala Tesařova cesta, kdy se postupně stal výkonným ředitelem České obce sokolské a rozhodl se, že se chce více podílet na změně, která přesáhne tu pouze vizuální. 


Plakát na Všesokolský slet 2018. Zdroj: Prezentace Marka Tesaře, Tuesday

Ačkoliv se může zdát, že Sokol už dnes není to, co kdysi býval, v současnosti má Česká obec sokolská 160 tisíc členů, 1061 jednot, 750 sokoloven a jeho jednoty působí v 18 zemích světa. „Úkolem proměny je, aby Sokolů bylo výrazně více,” vysvětlil Tesař. A právě tímto ambiciózním cílem odstartovala dlouhá práce proměny celé strategie. 

Všesokolská diskuze

Celý proces tvorby strategie, která má Sokol posunout do moderní inovativní sportovní organizace, měl několik fází, kterými celá organizace prošla. Klíčové pro Tesaře byl fakt, aby se na inovacích podíleli pokud možno všichni zástupci, společně diskutovali a vnímali, že oni sami změnu tvoří: „Je strašně důležité nadchnout lidi, kteří mají být nositelé změny. Proces trval necelý rok, s každou úrovní organizace jsme se snažili mluvit a vysvětlit jim, proč se změna děje.” Jedním dechem ale dodal, že to nebylo vždy jednoduché: „Bylo opravdu těžké přesvědčit všechny členy, že Sokol potřebuje změnu.” 


Proces tvorby strategie Sokol 2030. Zdroj: Prezentace Marka Tesaře, Tuesday


Mise a vize značky Sokol. Zdroj: Prezentace Marka Tesaře, Tuesday

O složitosti vyjednávání svědčí například i fakt, že Česká obec sokolská stále nevlastní webové stránky www.sokol.cz, které spravují sokolové mimo ústředí, a tak oficiální doménou, která je spravována podle nové strategie a kde se můžete setkat i s novým vizuálním stylem, je trochu překvapivě sokol.eu

4 kroky k úspěchu

Současná strategie Sokol 2030 staví na 4 klíčových oblastech, které chce posilovat:

  • kvalitní a dostupná infrastruktura (zejména rekonstrukce a výstavba nových sokoloven)
  • aktivní a početná komunita (rozvoj komunity Sokolů)
  • moderní sokolské cvičební programy (být lídrem ve vzdělávání)
  • otevřená komunikace uvnitř i navenek (atraktivní styl komunikace)


Nová vizuální identita značky Sokol. Zdroj: Prezentace Marka Tesaře, Tuesday

Sdílejte tento článek:
Podobné články: