Novela zákona o ochraně spotřebitele bude platit již od 6. ledna. APEK vysvětluje změny v komplexním materiálu, který nabízí zdarma

8. 12. 2022 | redakce, TZ
Slevy budou muset nově odvozovat z reálně prezentované nejnižší ceny za posledních 30 dní. Obchodníci budou muset prokazovat, jak ověřují pravost recenzí, a „záruka“ na zboží se řeší podle zcela nových pravidel. Zjistěte hlavní změny, které zavádí novela zákona o ochraně spotřebitele.


Hlavní výhody a nevýhody zákona o ochraně spotřebitele z pohledu e-shopů. Zdroj: Klíčové právní novinky pro e-shopy 2022. APEK

Na e-shopy čeká řada legislativních novinek, jejichž účinnost se nezadržitelně blíží. Od 6. ledna 2023 se budou všichni muset řídit novými pravidly. Asociace pro elektronickou komerci (APEK) připravila proto ucelený materiál, který e-shopařům pomůže se ve změnách zorientovat. Nyní jej dává k dispozici zdarma ke stažení nejen pro své členy, ale i pro všechny ostatní podnikatele, kteří se zabývají internetovým prodejem. Obchodníci, kteří váhají, jak k novinkám přistupovat, tak mají díky APEK šanci si správný přístup vyjasnit.

Legislativní změny, které vychází z evropských směrnic, měly být účinné již na konci prvního pololetí letošního roku. Jejich přijetí ale nakonec trvalo déle, a tak se jim definitivně musí obchodníci přizpůsobit až nyní. O nejdůležitějších tématech jistě každý podnikatel slyšel – nový způsob prezentace slev, změny v odpovědnosti za vady, respektive reklamacích, nové platební tlačítko, pravidla pro zveřejňování uživatelských recenzí. Je toho tedy opravdu hodně,“ shrnuje výkonný ředitel APEK Jan Vetyška a pokračuje: „V naší asociaci, která se legislativě pro e-commerce věnuje dlouhodobě, jsme proto připravili komplexní a snadno srozumitelný materiál. Ten pomůže e-shopařům se v problematice lépe zorientovat a správně se připravit na změny. Stahovat jej mohou zdarma na našich webových stránkách apek.cz.

Asociace pro elektronickou komerci nejprve poskytla tento dokument svým členům. V současné chvíli ale nabízí materiál ke stažení zdarma. A to bez omezení z webu apek.cz. Využít jej tedy mohou i podnikatelé mimo APEK. Hlavním smyslem tohoto rozhodnutí je, aby nedocházelo ke zbytečným chybám, které by poškozovaly dobré jméno české e-commerce. A také to, aby se provozovatelé e-shopů mohli věnovat své hlavní činnosti – prodeji zboží – a nemuseli dlouze pátrat v zákonech. „Jedním z cílů činnosti naší asociace je rozvoj a podpora celého prostředí české e-commerce. Proto jsme se rozhodli navázat na náš dlouholetý projekt APEK Vzorových obchodních podmínek. I ty poskytujeme e-shopařům zdarma, abychom podpořili všechny podnikatele, kteří se do on-line prodeje pustí. Věřím, že nyní ocení náš nejnovější materiál zaměřený na legislativní změny,“ doplňuje Jan Vetyška.

Volně dostupný materiál přináší na osmnácti stranách textu přehledně ty nejdůležitější informace. Obsahuje praktické příklady, jak postupovat nově při slevách. Dále například schéma reklamačního procesu a nechybí v něm ani jednoduchý klíč pro správné plnění informačních povinností u uživatelských recenzí. Podnikatelé v brožuře také najdou informace o správném označení tlačítka pro odeslání objednávky z on-line nákupního košíku, o zákazu přednastavených souhlasů k nevyžádanému zboží (či službě) nebo o nápravě chybné implementace práv spotřebitele při vyzkoušení výrobků ve lhůtě 14 dnů.

Asociace pro elektronickou komerci (APEK) ovšem poskytuje svým členům řadu dalších právních a vzdělávacích materiálů, studií či odborných seminářů a webinářů. Zájemci o členství v APEK se mohou registrovat prostřednictvím on-line formuláře.


Níže následuje přehled zásadních změn, které novela zákona o ochraně spotřebitele, a to právě s ukázkami z výýše zmíněného dokumentu, jenž si můžete zdarma stáhnout. 

Slevy se budou odvozovat z nejnižší ceny za předchozích 30 dní

Jestliže bude obchodník prezentovat při prodeji zboží slevu, nově bude muset odkazovat na referenční cenu. Tou bude nejnižší cena, za kterou nabízel konkrétní výrobek v 30 dnech předcházejících slevě. „Cílem opatření je, aby nedocházelo k umělým změnám cen před zveřejněním slevy,“ komentuje Vetyška.


Ukázka správného počítání a zobrazení slevy. Zdroj: Klíčové právní novinky pro e-shopy 2022. APEK

 

Existují však i výjimky. Například v případě pokračující slevy, kdy obchodník průběžně snižuje cenu zboží ve slevě. Potom může odkazovat na referenční cenu starší 30 dnů. Měl by ovšem dodržet pravidlo přiměřené doby, po kterou takovou slevu bude prezentovat. To ukazuje příklad níže. Výjimku pak má i zboží podléhající rychlé zkáze.


Ukázka správného zobrazení pokračující slevy v případě, kdy je první změna prezentována jako sleva. Zdroj: Klíčové právní novinky pro e-shopy 2022. APEK

Smyslu opatření rozumíme, ale je na něm znát, že v rámci přijímacího procesu se objevilo až v samotném závěru projednávání a nebyl tak obvyklý prostor pro připomínky. Věřím ale, že v rámci ČR bude k novým pravidlům státní správa přistupovat rozumně a postupně se vytvoří jasná pravidla i v oblastech, která jsou nyní s otazníkem,“ říká Jan Vetyška.

 

Novinky zasáhnou i odpovědnost za vady, rozšíří se informační povinnosti u recenzí

Odpovědnost za vady, kterou spotřebitelé označují obvykle za „záruku“, dozná několika změn. Především se upravují pravidla pro prodej zboží s digitálním obsahem a také nároky spotřebitele z vadného plněníPrimárním způsobem nápravy vadného zboží bude dle nového znění občanského zákoníku odstranění vady. Odstranění vady má mít ale dvě podoby, a to dodání nové věci bez vady nebo opravu věci. Nicméně prodávající bude moci odstranění vady zboží těmito dvěma způsoby odmítnout, bude-li takové odstranění vady nemožné nebo nepřiměřeně nákladné. Pokud dojde k takovému odmítnutí, kupující bude oprávněn požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy,“ říká Jan Vetyška.


Možné varianty odpovědnosti za vady. Zdroj: Klíčové právní novinky pro e-shopy 2022. APEK

Dobrou zprávou pro obchodníky je, že v případě, kdy si spotřebitel nevyzvedne zboží po vyřízení reklamace, může si nárokovat skladné v přiměřené výši. „Nejdříve je ale povinen kupujícího o ukončení reklamačního řízení informovat a samozřejmě nesmí skladné vyžadovat od prvního dne. Musí ponechat spotřebiteli dostatečnou lhůtu na vyzvednutí.

Hojně diskutované jsou také nové povinnosti při zveřejňování uživatelských hodnocení a recenzí na webu e-shopu. „Obchodník musí v první řadě informovat o tom, zda a případně jak ověřuje pravost takových hodnocení. Za nekalou obchodní praktiku je pak výslovně označena situace, kdy sám prodávající nebo třetí osoba na jeho požadavek vytváří falešné recenze. Nebo že neověřená hodnocení označuje za ověřená,“ doplňuje Jan Vetyška.


Ukázka variant možností (ne)zveřejňování recenzí. Zdroj: Klíčové právní novinky pro e-shopy 2022. APEK

Novela přináší i další novinky, jako je přesnější označení tlačítka pro uzavření kupní smlouvy v nákupním košíku, zákaz přednastavených souhlasů s dalšími plněními spotřebitele nebo nové informační povinnosti pro platformy. „Většina těchto novinek nebude mít významný dopad na samotnou praxi. České e-shopy se dlouhodobě drží transparentního jednání a změny tak zákazníci při samotném nakupování nepoznají. Obecně ale musím opět zmínit, že bující informační povinnosti dávno přišly o svůj smysl – je jich tolik, že je nakupující už ani nevnímají,“ uzavírá Jan Vetyška.

 

Štítky dokumentu: Legislativa

To nejlepší z moderního marketingu každý pátek do vašeho inboxu.

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Podobné články: