Mobilní komunikace ve státní správě a samosprávě

17. 12. 2008 | Brož František

Mobilní komunikace je fenoménem dnešní doby, její využití neustále roste a proniká do stále nových oblastí našeho života. Můžeme se s ní setkat téměř všude, v následujícím článku se zaměříme na možnosti využití mobilní komunikace ve státní správě a samosprávě a popíšeme si některé nejzajímavější aplikace, které se přímo týkají státní správy. Ale začneme nejprve někde jinde – v MHD a na parkovištích, které jsou velmi často místními samosprávami provozované.

MHD, parkoviště, podatelny…..

Už se Vám určitě mnohokrát stalo, že jste potřebovali jet například v Praze MHD a nevěděli jste, kde koupit lístek, nebo bezmocmně prohlíželi peneženku u parkovací automatu a mince nikde. Taková situace může každého z nás pěkně znervóznět, navíc skončí-li celá příhoda pokutou od revizora, nebo botičkou na voze, pak nám dokonale zkazit celý den. O co jednodušší by celá situace byla, kdyby se k zaplacení nechal využít mobilní telefon. V některých zemích to možné je, např. ve Švýcarsku, nebo nově i na Slovensku už byly splněny základní předpoklady nutné proto, aby podobné projekty mohly být uvedeny do života.

Nejspíš se teď ptáte jak to celé funguje, kdy se v naší zemi setkáme s něčím podobným a proč to u nás ještě nefunguje… Způsob fungování je pomrně různorodý, s novými technologiemi v mobilní komunikaci navíc přichází stále nové možnosti. Popišme si to zjednodušeně na případu placení parkovného pomocí tzv. Premium Rate SMS. Jen pro vysvětlení Premium Rate SMS je speciální SMS zpoplatněná vyšším tarifem než standardní SMS. V České republice Premium Rate SMS fungují, setkáváme se s nimi běžně v různých marketingových soutěžích ( např. pro brandy Avon nebo Algida), nebo při hlasování v televizích atd. Cena takovéto SMS se může pohybovat od 3 do 79 Kč včetně DPH, což poznáme z posledních dvou číslic telefonního čísla, na které takovou SMS posíláme- např. 9000150 – poslední dvě číslice jsou cena – tedy cena SMS zaslaná na toto číslo je 50 Kč. Ty předchozí číslice nás nemusí tolik zajímat, ( např. 01 je číslo poskytovatele služby – v tomto případě společnosti NetKit s.r.o.).
Nyní si představme, že jsme zaparkovali auto, jdeme k parkovacímu automatu a chceme platit mobilním telefonem. Zvolíme, jakou cenu chceme zaplatit – např 50 Kč a pošleme SMS ve tvaru PARK na číslo 9000150. Zpět nám v případě levnějšího řešení přijde unikátní číselný kód ve zpětné SMS , který pomocí klavesnice na parkovacím automatu vložíme. Automat musí být připojen k Internetu, přes který se spojí s centrálním serverem provozovatele a ověří zda zadané unikátní číslo odpovídá platbě. Pokud ano vytiskne parkovací lístek a my spokojeně odcházíme k autu. V případě dražšího řešení nám na mobilní telefon nepřijde SMS zpráva s unikátním kódem ale rovnou unikátní čárový kód. Parkovací automat pak není vybaven vstupní klávesnící, ale čtěčkou čarových kódů, ke které přiložíme náš mobilní telefon s čarovým kódem na displeji. Další postup kontroly už je shodný jako v předchozím případě.

Pokud Vám přijde předchozí popis jako řešení z říše snů a fantazie, pak Vás uklidním tím, že např na již zmiňovaném Slovensku se s podobnými aplikacemi setkáme už do konce roku 2006. Nyní se vraťme k otázce, kdy se s tímto řešením setkáme u nás. Problematika plateb pomocí mobilního telefonu je velmi komplikována a její kompletní rozbor několikanásobně přesahuje rozsah tohoto článku. Pro pochopení složitosti snad jen pár poznámek – obecně pomocí mobilního telefonu jde za Premium Rate SMSku získat zboží konzumovatelné na mobilním telefonu ( loga, zvonění, Java hry, hlasování, soutěže), zboží elektronické ( přístup na www stránky) a zboží jiné ( tam např. patří platby za parkovné nebo lístky v MHD). Přístup každého mobilního operátora k tomu, jak umožní využívat svoji síť se líší, stejně tak se liší liberálnost přístupu jednotlivých zemí k tomu co považuje za řešení, kde není vyžadována bankovní licence a co už považuje za aplikace kde je bankovní licence vyžadována. Navíc se celou zaležitost už poměrně dlouhou dobu snaží řešit Evropská unie. Výsledek je takový, že v naší zemi je obecně využít sítě všech tří mobilních operátorů k prvním dvoum modelům, nicméně na tom aby bylo možno využít třetí se usilovně pracuje. Tak se snad i my dočkáme možnosti platit parkovné pomocí mobilního telefonu nejpozději v příštím roce.


Informace pro občany

Se zasíláním informací pro občany, jakýmsi rozhlasem, přes SMS se můžeme setkat v mnoha českých městech, dokonce i vesnicích. Jedná se o velmi prospěšnou aplikaci, především pro regiony, kde se značná část obyvatel dostane domů třeba až po páte hodiné, kdy by hlášení městského rozhlasu bylo rušivé, přesto je potřeba jim sdělit informace. V současné době je ve vetšině případů model fungování velmi podobný. Občané poskytnou svoje telefonní číslo, na které jsou jim rozesílány SMS zprávy. SMS zprávy jsou vkládany pomocí webového rozhraní z počítače na Městském úřadě a následně záslány přes centrální server poskytovatele služby do sítě mobiloních operátorů. Tento jednoduchý model umí mnohá sofistikovanější řešení rozšířit o další funkce. Příkladem může být tzv. profilace obyvatel, kde si občané zvolí jaký typ zpráv chce dostávat ( např. kulturní, sportovní, z městské rady atd.). Dokonalejší řešení umí též kontrolovat počet odeslaných zpráv na jednotlivá telefonní čísla a zabránit tak informační přehlcenosti občana. Při rozesílání zpráv občanům je pochopitleně nutné dodržovat určitá pravidla, jinak budou lidé nabízenou službu spíše znechuceni a nebudou ji chtít využívat. Samozřejmostí, navíc danou zákonem, je možnost občana odhlásit se z odebírání informací. Dále je též nutné citlivě volit čas odesílání zpráv, pokud se nejedná o velmi nálehavou zprávu, tak není vůbec rozumné zasílat zprávu pozdě v noci nebo brzy ráno. A na závěr asi nejdůležitější, čímž je vlastní obsah zprávy. Snahou všech provozovatelů těchto řešení by mělo být to, aby občané dostávali zpávy, které opravdu potřebují a jsou pro ně důležité. Naprosto nevhodné je využivat tento kanál například k reklamě na místní společnosti. Většinou toto chování vede k odhlášení občanů a k tomu, že řešení přestane postupně fungovat. Do budoucnosti věřím v další rozvoj, myslím že určitým oživením bude příchod nových technologií, resp. jejich dostatečná penetrace, jako je např. technologie MMS nebo JAVA v mobilních telefonech.

Systém všasného varování

Jedná se o v poslední době velmi diskutovaný speciální systém zasílání informací pro občany, s využitím především v případě ohrožení, nebo živelné pohromy. Systémy včasného varování by měly určitě být nedílnou součástí integrovaného zachránného systému díky svým unikátním vlastnostem a to především relativně přesnému zásahu a téměř stoprocentnímu oslovení občanů v cílové lokalitě. V současné době se pro aplikace systému včasného varování využívají dvě technologie – jednou z nich jsou lokalizační služby a druhou služba cell broadcasting. První z nich funguje na principu klasické lokalizace, kdy je pomocí dostupných BTS stanic lokalizován mobilní telefon v určité oblasti a pokud spadá do oblasti ohrožené je na něj vyslaná SMS zpráva s informací. Výhodou tohoto řešení je i to, že příjemce SMS zprávy může komunikovat okamžitě zpět zasláním SMS zprávy na číslo odkud mu zpráva přišla. Tuto službu je možné provozovat na síti všch mobilních operátoru. Oproti tomu druhá služba – Cell broadcasting funguje na odlišném principu. Pomocí ní je velmi rychle možné zaslat informaci na všechny mobilní telefony, které se nacházejí v dosahu BTS stanice v cílové lokalitě. Neumožňuje však jednoduše zpětnou komunikaci a není podporována všemi mobilními operátory.

Volby

Určitě si dovedeme představit oč jednodušší by bylo odvolit doma v klidu pomocí mobilního telefonu. Pedevším ve volebním roce je tato úvaha velmi aktuální. Ve světě je již možné zaznamenat první pokusy o realizaci voleb s možností využití mobilních technologii. Samozřejmě, tato aplikace je ještě na svém prvopočátku, volby jsou velmi citlivé na to, aby zde mohlo dojít k jakýmkoli pochybnostem nebo nejasnostem. Myslím, že dostatečným příkladem toho byly v letošním roce volby v Italii a následné přepočtávání hlasů. V případě využití mobilních technologií je nutné stoprocentně zajistit anonymitu voliču, zároveň však i jeho jednoznačnou identifikovatelnost pro zábranění opakované volby. Stoprocentní řešení tohoto problému se nyní zkouší, v některých mimoevropských zemích s jinými volebními standardy už několik pokusů proběhlo. Nicméně my si na tuto aplikaci budeme ještě muset několik let počkat.

Závěr

V předchozím článku jsme si popsali několik možných aplikací využití mobilní komunikace ve státní správě nebo samosprávě. Věřím, že dynamický rozvoj komunikačních technologií nám přinese do budoucna mnoho dalších zajímavých možností, které nám usnadní život a komunikaci.
 


To nejlepší z moderního marketingu každý pátek do vašeho inboxu.

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?