PŘÍPADOVÁ STUDIE

RETHINK

KONICA MINOLTA

O PROJEKTU

Konica Minolta patří mezí lídry v oblasti tiskových řešení, nicméně zejména v posledních letech výrazně rozšířila svoje portfolio a stala se kvalitním dodavatelem digitálních řešení.

V rámci globální kampaně „ReThink“ jsme pro společnost připravili B2B časopis se stejnojmenným názvem, jako symbol „přerodu“ značky v digitálního partnera vaší kanceláře.

Cílem nové komunikační strategie společnosti Konica Minolta je změnit vnímání značky očima spotřebitelů. V souladu s firemní strategií bylo naším záměrem oslovit klienty i potencionální zákazníky moderním časopisem s užitečnými tématy, která sledují aktuální dění z oblasti IT technologií.

Dle realizovaného průzkumu klienta bylo zřejmé, že většina dotazovaných považuje značku KM za výrobce tiskových řešení a povědomí o dalších nabízených službách je velmi nízké.

Vzhledem k šířce portfolia jsme pro prezentaci produktů, především pak odborné kompetence, využili tištěný formát firemního časopisu.

RETHINK
RETHINK

CO JSME DOKÁZALI

Důkladnou interní analýzou jsme zmapovali nejpopulárnější technologické časopisy a témata. Naším úkolem nebylo pouze přetlumočit trendy ze zahraniční, ale nalézt vhodné subjekty a společnosti, které udávají trendy v českých technologiích. Pro tento účel jsme oslovili například společnost Semantic Visions nebo platformu ReSite. Design časopisu prošel před vydáním několika změnami. Nicméně v konečné podobě zvítězila kombinace izometrické grafiky a kvalitních fotek. Ústředním tématem časopisu je případová studie klienta – popis transformace české značky TON.

Po půlročních přípravách jsme na jaře 2020 rozeslali kolem 2 500 výtisků prvního čísla časopisu ReThink. Na celkem 44 stránkách se můžete dozvědět, jakým kybernetickým hrozbám aktuálně čelíme, jak vám chytré kamery můžou značně ušetřit náklady na výrobu, nebo získáte hlubší insight o jedinečné vývojové laboratoři KM v Brně. Zpětným telefonickým ověřením jsme zjistili, že se časopis dostal do správných rukou v 73 % případů. 

POVĚDOMÍ O TITULU
% respondentů
Další případové studie služby CONTENT MARKETING