Spolupráce s decision makery

Důvěryhodnost a kredibilita PR kampaně by měla být opřena o renomované odborníky a specialisty na řešenou problematiku. Právě proto se snažíme vždy spolupracovat se špičkami v oboru.