Zpracování manuálu krizové komunikace

Krizová komunikace by měla mít stanovena základní pravidla v manuálu. Podobný materiál pomůže v prvních hodinách při řešení nastalé situace. Jeho zpracování by mělo být nedílnou součástí každé exponované firmy. Jako PR agentura vám pomůžeme s jeho přípravou i implementací do firemních procesů.