Brand awareness kampaně

Pouhé investice do výkonnostních kampaní nejsou dostatečné. Velmi důležitá je též znalost značky a jejích atributů. Pokud značka nemá vybudované odpovídající renomé, bojuje se zákaznickou nedůvěrou, což může limitovat prodeje. Budování značky je proto velmi důležitá disciplína pro posilování důvěryhodnosti a znalosti atributů, které vystihuje.