Monitoring příspěvků nežádoucích účinků

Pro farmaceutické firmy zajišťujeme monitoring nežádoucích příspěvků na sociálních médiích. Všechny komentáře a příspěvky pečlivě vyhodnocujeme a v případě podezření na hlášení nežádoucího účinku reportujeme.