Realizace výkonnostních kampaní

Výsledky analýzy potenciálu kampaní nastavíme při spuštění výkonnostních kampaní. Díky tomu nastavíme již od počátku efektivní útraty. Průběžnou kontrolou výsledků kampaní zpřesňujeme a upravujeme výchozí nastavení kampaní, abychom dosáhli co nejvyšší efektivity.