Reporting výsledků

Všem klientům poskytujeme pravidelný reporting výsledků jejich online kampaní včetně přehledu realizovaných úprav a návrhů na zlepšení.