Spolupráce s influencery

Digitální komunikace klade na PR agentury vysoké nároky. Zajišťování úspěšné spolupráce s influencery patří mezi naše významné kompetence. Influenceři tvoří nepřehlédnutelnou součást sociálních médií díky jejich dosahu a v některých případech se skutečně vyplatí začlenit spolupráci s nimi do PR nebo digitální kampaně.