Zpracování wireframů

V případě realizace náročnějších webů a mobilních aplikací připravujeme wireframy, drátěné modely, které slouží k uživatelskému testování. Dle těchto modelů dále designujeme webové stránky. Přínosem wireframů je časová úspora při tvorbě webdesignu.