Infografika: B2B vs B2C marketéři na sociálních sítích

4. 12. 2019 | Milada Zemanová
Rozdíly mezi B2B a B2C marketéry se vyvíjí. Dříve B2B marketéři primárně využívali LinkedIn, nicméně nyní u nich už také převažuje Facebook.

Pokud chcete oslovit své publikum, měli byste vědět, kde se nachází. Jsou vaši zákazníci spíše na Facebooku nebo LinkedIn? Velký vliv hraje fakt, zda je vaše podnikání zaměřeno na B2B, tedy prodáváte služby a produkty ostatním organizacím, nebo naopak nabízíte své produkty veřejnosti a tedy je vaše zaměření B2C.

Jak B2B tak B2C figurují na sociálních sítích, nicméně způsob, jakým je využívají se liší právě podle jejich zaměření. Marketingová společnost Grazitti Interactive vytvořila infografiku, ve které se zaměřila na rozdílné chování marketérů ze zmíněných dvou sektorů. 

Z infografiky je zřejmé, že obě skupiny marketérů využívají různé sociální sítě, B2B marketéři více investují do reklamy na LinkedIn a také více využívají blogy, zatímco maketéři z B2C segmentu spíše sázejí na videa.

Čím se liší B2B a B2C

Zcela logicky mezi těmito segmenty existují rozdíly. B2B se například zaměřuje na malé trhy, zatímco B2C na velké. B2B dále pracuje s dlouhým nákupním cyklem, buduje vztahy s kupujícími a jejich zákazníci hledají efektivitu a odbornost. Naopak B2C má krátký nákupní cyklus, samotné produkty jsou důležitější než vztahy mezi prodejcem a kupujícím a zákazníci hledají spíše nabídky a zábavu.

Štítky dokumentu: Facebook Infografika LinkedIn
Sdílejte tento článek:
Podobné články: