Stát do marketingové komunikace meziročně investoval o čtvrtinu méně, podle odborníků byl v krizi zapotřebí pravý opak

19. 2. 2021 | redakce
Hodnota zadaných veřejných zakázek z oblasti marketingové komunikace v loňském roce dosáhla celkem 1,564 miliardy korun. Vyplývá to z každoročního výzkumu Asociace komunikačních agentur a Asociace public relations. Je to o 558 milionů korun méně než v roce 2019. Objem zadaných veřejných zakázek v České republice tak dosahuje podílu pouze 1,25 % z celkových investic v reklamě. V ostatních evropských zemích přitom v průměru činí zhruba 15 až 20 %.

Hodnota zadaných veřejných zakázek v obou pololetích roku 2020 dosahovala téměř shodné výše. Zatímco v prvním pololetí činila necelých 781 milionů korun, ve druhém pololetí potom přes 783 milionů. Celkový objem investic do reklamy tak u zadaných veřejných zakázek loni dosáhl jedné miliardy a téměř 564 milionů korun. „Loňská pololetí se ale od sebe výrazně liší co do počtu těchto zakázek. Během prvního pololetí evidujeme 436 zakázek, ve druhém pouze 287. Máme obavy, že stát se vydal cestou omezování marketingových investic, což je přesný opak toho, co by měl v době této mimořádné krize činit,“ uvádí Lucie Češpivová z Asociace komunikačních agentur (AKA).

Veřejné zakázky tvoří jen zlomek investic

Celková hodnota zadaných veřejných zakázek zároveň činí pouze 1,25 % ze všech loňských investic do marketingové komunikace v České republice. Ty podle pravidelného výzkumu, který pro Asociaci komunikačních agentur v rámci Zprávy o české reklamě zpracovává výzkumná agentura Nielsen Admosphere, dosáhly téměř 120 miliard korun. „V porovnání s celkovým objemem trhu jsou investice do marketingové komunikace ve veřejných zakázkách skutečně marginální. V jiných evropských zemích tvoří veřejné zakázky často i desetinásobně větší podíl na celkových investicích do reklamy, než jak je tomu v Česku. Pro soukromý sektor představuje marketingová komunikace jeden z hnacích motorů ekonomiky, protože posiluje spotřebu. Veřejný sektor by ji měl zase vnímat jako povinnou součást své práce v oblasti kvalitního poskytování informací směrem k občanům a také jako investici ve smyslu budování důvěry občanů ve fungování státu,“ vysvětluje Lucie Češpivová.


Zdroj: AKA; APRA

Asociace komunikačních agentur spolu s Asociací public relations proto dlouhodobě vyzývají stát, aby začal více spolupracovat s profesionálními dodavateli služeb marketingové komunikace. O to více je podle jejich odborníků taková spolupráce důležitá v současné mimořádné situaci. „V době krize, kdy vláda, ministerstva a samosprávy potřebovaly vysvětlovat občanům řadu opatření, je těžko pochopitelné, že ve druhém pololetí zadal stát pouze dvě zakázky v oblasti práce s veřejností, a to v celkové hodnotě 96 tisíc korun,“ upozorňuje Michal Vlasák z Asociace public relations.

Počet zrušených zakázek poklesl pod 10 %

Mezi oznámenými zakázkami, tedy těmi, kde státní správa teprve zveřejní daný úmysl, došlo v roce 2020 ke zrušení 9,3 % procenta vypsaných zakázek. To je méně než předloni, kdy podíl zrušených zakázek na celkovém počtu vypsaných dosáhl 11,8 %. V tomto směru zůstává zachován dosavadní pozitivní trend, který je jedním z cílů poradenství poskytovaného profesními organizacemi. Veřejné zakázky se týkají například tvorby reklamních materiálů, webových stránek, reklamních a marketingových služeb, ale například i organizace různých akcí, jako jsou výstavy, veletrhy nebo kongresy.


Zdroj: AKA

Investice do reklamy dosáhly 120 miliard korun


Zdroj: AKA; APRA

Podle monitoringu mediálních výdajů do reklamy a průzkumu, který pro Asociaci komunikačních agentur zpracovala výzkumná agentura Nielsen Admosphere, dosáhl reklamní trh v České republice objemu téměř 120 miliard korun. Navzdory dopadům pandemie tedy vzrostl zhruba o 700 milionů korun (0,6 %) oproti roku 2019. Podle výzkumu AKA mezi zadavateli z konce loňského roku se očekává, že celkový objem trhu v roce 2021 nepatrně vzroste a hranici 120 miliard korun mírně překročí.


Kam dál? 

Udělejme tečku za vyčerpáním, strachem i nejistotou, říká kampaň od servisní organizace Asociace komunikačních agentur, ARAs. Podívejte se na vítěze výběrového řízení na vládní kampaň na podporu očkování proti nemoci COVID-19. Naplno se rozjede nejdříve od dubna. Mimochodem i zde je zajímavý rozpočet. Na produkci kampaně má Úřad vlády ČR připraveno 3,5 milionu korun. Ministerstvo zdravotnictví poté přispěje na nákup médií, na který má 50 milionů korun včetně DPH. O 6 milionů korun na propagaci v online prostředí a sociálních médiích se ale prý ještě jedná. Pro srovnání: jeden den lockdownu ekonomiku údajně stojí ekonomiku více než miliardu korun. 

 
Štítky dokumentu: Marketingový výzkum
Sdílejte tento článek:
Podobné články: