Ohlédnutí se za Dny Direct Marketingu 2009

5. 9. 2009 | Tým M-journal
Dvoudenní konference, jež proběhla 2. a 3. Září 2009 v hotelu Pyramida na Praze 6 byla vyvrcholením celoročních aktivit časopisu Direkt a jeho vydavatele B2B media.

Ilustrační obrázek, zdroj: www.sxc.hu

Dvoudenní konference, jež proběhla 2. a 3. Září 2009 v hotelu Pyramida na Praze 6 byla vyvrcholením celoročních aktivit časopisu Direkt a jeho vydavatele B2B media.
Tak jako většina letošních konferencí, i Dny Direct marketingu 2009 byly kontaminovány všudypřítomným leitmotivem hospodářské krize. Většina příspěvků se tak nesla v duchu inovace a kreativity, které mají zajistit co největší efektivitu, jež povede nejen k přežití, ale zejména k růstu.
Dvoudenní program byl tradičně rozdělen do tematických celků. Pojďme se tedy podívat, co zajímavého který z nich přinesl. Marketing Journal vám, jakožto mediální partner akce, přinesl krátkou reportáž z místa konání.

text pokračuje pod videempokračování článku

Neadresný mailing

Hned úvodní přednáška nás formou dokumentu seznámila s běžnou praxí při návrhu, výrobě a doručení materiálu neadresného mailingu pod taktovkou České distribuční. Blok neadresného mailingu byl uzavřen krátkou panelovou diskuzí, jíž se účastnili zástupci maloobchodních sítí. Přestože se většina poznatků nesla v dosti nekonkrétních rovinách, i tak se dalo vysledovat, že v rámci neadresného mailingu je při optimalizaci roznášky (zejména formou snížení produkovaných letáků) možné dosáhnout dosti výrazných úspor při zachování stávajícího efektu.

Direct mail

Blok direct mailu na jednu stranu popsal nové trendy, ale zároveň se i obrátil do minulosti. Důležitost formátu transproma, jakožto způsobu komunikace, který nabývá na síle, byla podtržena i faktem, že se jí v celém bloku zabývaly, byť z různých úhlů, dokonce dvě přednášky (Robert Domnosil – Boomtisk; Pavel Tabášek – Impromat a Martin Novotný – Grafie CZ). Velmi zajímavá pak byla případová studie, uvedená v rámci představení transproma, kdy se španělské Telefónice podařilo předprodejem nevyužitého prostoru na fakturách Nokii ušetřit 80% výrobních nákladů těchto tiskovin.
Z pera Alana Ostárka (B2B Media) pak byly představeny úspěšné koncepty obchodních dopisů – včetně známého Kannova dopisu, vedoucí k nárůstu prodeje The Wall Street Journal.

Hlavní host prvního dne

První den pak pokračoval svou řečnickou hvězdou. Rory Sutherland (držitel řady ocenění za kreativitu, předseda poroty soutěže Cannes Direct Lions 2007 a čerstvý prezident britské IPA (Institute of Practitioners in Advertising)), jehož přednáška se nesla v duchu transformace současných kvantitativních marketingových principů na kvalitativní, se znovu obrací k síle značky a povzbuzuje k navazování užších kontaktů mezi zákazníkem a poskytovatelem či výrobcem.

Klienti a agentury, data, věrnostní programy

Zajímavý náhled na probíhající změny v dataminingu a využití databází pro direct marketing nastínili snad všichni řečníci tohoto bloku.
Lucie Staňková z SAS Institute rozvířila svým příspěvkem debatu nad možností cross-usage získaných dat v naší domovině a představila řešení vedoucí k lepšímu poznání vlastních zákazníků a jeho využití pro zefektivnění chodu nejen e-businessu.
Otázku, zda budeme mít věrnostní program, rozsahem podobající se Nektaru, v Česku položila ředitelka Mather RMG, Naďa Šolcová.
Nektar je multibrandový věrnostní program, jemuž se již několik let daří ve Velké Británii a mohl by být inspirací pro podporu prodeje v kolísající době i v naší domovině. Výhody, které semknutí brandů přináší, ovšem není bez rizik.

Hlavní host druhého dne

Daniel Morel, CEO Wunderman Worldwide, se zaměřil zejména na digitální konverzaci. Popsal proudy, kterými se šíří komuniké a zdůraznil všechny aspekty, kvůli kterým by měly agentury komunikaci věnovat zvýšenou pozornost. Při propojení obsahu zprávy s informacemi, které víme o jejích šiřitelích, jsme schopni vstupovat do konverzačních kanálů doslova v reálném čase.
Správné využívání datových zdrojů není možné brát jako hlavní nástroj pro vyhodnocování, ale jako hlavní nástroj pro formování našich záměrů.

Digital marketing

Nová sekce digital marketing přinesla zajímavý mix případových studií a teorie. Kromě prezentování vítězných projektů české ceny Internet Efectiveness Award jsme se dočkali i prezentace špičkových počinů z celého světa (Samuel De Volder - These Days).
Velmi podnětné také bylo představení výsledků pilotního programu společnosti T-Mobile Czech Republic, který se zabývá poskytování mobilní bannerové reklamy. Čísla, která odprezentoval Michal Němec (Vice President Portal & Content Services, T-Mobile Czech Republic) jasně ukázala, že v mobilní reklamě je obrovský tržní prostor, jež lze zdolat poměrně jednoduchou cestou.

Call centra – kontaktní centra

Závěrečný blok celé konference se zaměřil tradičně na problematiku call a kontaktních center. Svou vizi fungování cross-sellingu při zhodnocení nových trendů představil Jozef Biroš (ředitel, Proveon), využití kontaktního centra v rámci marketingové kampaně pak představil Miloslav Pexa (ředitel, Cortex). Na příkladech z praxe demonstroval formy pasivního i aktivního telemarketingu a zapojení emailingu či sms kampaně.
Celá konference pak byla uzavřena příspěvkem Roberta Stehlíka (ředitel, Dinsight), který se věnoval zefektivnění využívání databázových záznamů pro práci firemních call center.

Co říci závěrem?

Přestože byly Dny Direct marketingu vskutku informačním maratonem, málokdy ztratily tempo. Řečníci byli řazeni v logických celcích, příspěvky povětšinou obsahově akorát vyplnily poskytnutý rámec. Panelové diskuze měly smysl a naštěstí nedegradovaly na úroveň zabíječe času, jak se tomu občas jinde stává. Program sice nabral již nezanedbatelný skluz, ale to je jev, kterému se není nikdy možno úspěšně vyhnout.
Zkrátka - podařená organizace, příjemná atmosféra a v neposlední řadě i zajímaví řečníci, to vše jsou rozhodně pádné důvody, proč se na Dny Direct marketingu dostavit i příští rok.


To nejlepší z moderního marketingu každý pátek do vašeho inboxu.

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?