Marketingový slovníček

Výběr stránek podle počátečního písmene
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
pojem odpovídající význam

cable data

kabelová data, která zaznamenávají kolik domácností bylo vystaveno televizní reklamě

carryover effect of adversiting

odložený účinek reklamy; produkty se prodávají po ukončení reklamní kampaně

casting

výběr postav účinkujících v připravované reklamě

categorization

kategorizace; členění dílčích informací do celků

cease-and-desist order

příkaz "zastavit a upustit"; příkaz zastavit podporu prodeje tehdy, pokud byla shledána klamavou

celebrities

slavné osobnosti

celkový vliv proměnných

souhrn, hlavních a interaktivních vlivů

celostátní spotová reklama

reklama celostátních společností na místních stanicích

celostátní značka

značka známá celorepublikově, velmi kvalitní

cena slízané smetany

nadsadí se cena nového výrobku

cena účtovaná médii

cena za čas a prostor v médiích

cenová diskriminace

spotřebitelům jsou účtovány různé ceny

cenová podpora prodeje

dojde ke snížení ceny buď prostřednictví přímé slevy nebo nepřímo pomocí výhodných kupónů

cenová podpora prodeje

jedná se o slevy, výhodná balení či lákavou výhru v případě zakoupení

cenové balíčky

balení, většinou obsahující více kusů výrobku, které je cenově výhodnější než kdyby spotřebitel kupoval výrobky zvlášť
stránka: 1 2 3 4 5 6 7 Další 5
.