Marketingový slovníček

Výběr stránek podle počátečního písmene
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
pojem odpovídající význam

habituation

přivyknutí; respondenti si oblíbili myšlenku reklamy a již nevnímají negativně opakující se reklamu

hand-meter

respondent vyjádří své stanovisko stisknutím ruční páky

hard thinking

náročné, intenzivní myšlení, exaktní, analytické, logické a soustředěné

hard-on attack

čelní útok; útok na konkurenční značku s přímým zdůvodněním

hard-sell message

tvrdé poselství, "nesnadný prodej", v reklamě se zobrazuje nátlak nebo naléhání na určité jednání nebo chování

headline

titulek reklamy

hierarchie nesoulad / atributů

spotřebitel zakoupí první značku bez toho, aniž by hledal nebo ji srovnával s jinou

hierarchie nízké angažovanosti

spotřebitel raději nakoupí levný výrobek, než aby předtím hledal jinou alternativu

hierarchie učení

spotřebitel si koupí výrobek pouze tehdy, kdy je s ním předem seznámen

hierarchie účinků

jednotlivě po sobě následují ohlasy

hierarchy of effects

hierarchie vlivů;

high-low pricing strategy

strategie cenové tvorby "vysoká-nízká"; firma se snaží udržovat vyšší cenu, ale v rámci podpory prodeje cenu občas také sníží

hlavní myšlenka reklamy

idea o značce, která je pomocí reklamy respondentům předkládána

hlavní vliv proměnné

změna, ke které dochází při proměně a ta vyvolává změnu u jiné proměnné

hodnotná cenová tvorba

firmy tvoří cenu ze skutečné hodnoty a z propagace značky
stránka: 1 2
.