Marketingový slovníček

Výběr stránek podle počátečního písmene
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
pojem odpovídající význam

gain

přebytek; výše ceny, kterou spotřebitel zaplatí navíc oproti skutečné ceně

gang clipping operations

skupina lidí, která podvodně vykupuje kupóny

generic brands

produkty bez značky, díky tomu jsou levnější

geografická segmentace

rozdělení spotřebitelů dle místa výskytu

geographic segmentation

rozdělení trhu podle lokalizace spotřebitelů

goal

cíl

GOLEM

Software pro analýzu dat souvisejících se sledovaností televize, který vyvíjí a dodává subdodavatel LERACH.

government relations

využívá se v rámci public relations k udržování vztahů s představiteli státních správních a samosprávních orgánů, zákonodárci apod.; některé jeho prvky hraničí s nástroji lobbyingu

gross rating points (GRP)

hrubé body ohlasu; jak vysoká byla sledovanost

gross up

hrubé rozpětí; kolik zaplatí zadavatel za reklamu, náklady na reklamu vysílanou v médiích navýšené o procento provize za zprostředkování

growth

růst; jak rychle výrobek stoupá od zavedení
.