Marketingový slovníček

Výběr stránek podle počátečního písmene
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
pojem odpovídající význam

Weberův zákon

teorie vnímání, kdy se rozdílový práh mění v závislosti na velikosti podnětu, pokud je intenzita podnětu vyšší, rozlišovací schopnost smyslových orgánů se snižuje

WOM

word of mouth - ústní sdělení. Nejstarší a nejrozšířenější způsob předávání informací.

World Wide Web

celosvětová síť počítačových stanovišť
.