Marketingový slovníček

Výběr stránek podle počátečního písmene
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
pojem odpovídající význam

package coupon

kupony na obalech výrobků

packaging

využívání obalu na výrobku k marketingové komunikaci směrem k zákazníkovi; plyne z toho, že lidé vybírají očima, proto zde hraje podstatnou roli také design a grafika, která by měla být ve shodě s firemní komunikací, ale zároveň byl výrobek použitelný

paměť

komplexní dispozice organizmu a současně proces vštěpování, uchovávání a vybavování informací, resp. určitých psychických obsahů

participation

na nákupu reklamního času se podílí zadavatel s maloobchodníkem

pasivní měřidlo

provádí záznam o pohybu osob v místnosti, kde je zapnutá televize

pasivní telemarketing

operátor vyřizuje požadavky volajících

pasivní zpracování reklamy (zpracování s nízkou angažovaností)

spotřebitelé reklamu vidí, ale nepřemýšlí o ní

pass-trough

předání; dochází k této činnosti ve chvíli kdy spotřebitel zaplatí za zboží a obchodník mu jej dá

passive meter

pasivní měřidlo; elektronický přístroj v televizi zaznamenávající, kdy je televize zapojena, který program běží a kdo je v místnosti

passive processing

pasivní zpracování; příjemci získávají informace o produktu, ale další informace je nezajímají

past úspěchu

po dosažení úspěchu se zaměstnanec/zaměstnavatel mylně domnívá, že úspěch je trvalý a nevynakládá další úsilí k jeho udržení či získání dalšího úspěchu

pay-for-performance

platba za výkon; výrobci proplácejí slevy pouze v případě, kdy je prodáno předem dané množství zboží ve slevě

PEM

Se rozumí souhrnně výzkum sledovanosti televize v České republice elektronickým měřením.

penetration pricing

cena průnik na trh; u nového produktu je cíleně stanovena nízká cena, aby přilákala spotřebitele

people-meter

peoplemeter; zaznamenává, kdo z členů domácnosti sleduje jaký program
stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další 5
.