Marketingový slovníček

Výběr stránek podle počátečního písmene
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
pojem odpovídající význam

talentové domy

agentury zastupující umělce

telemarketing

telefonická komunikace s přesně definovanou cílovou skupinou recipientů, vybraných z veřejných i specializovaných databází, používá se v komerční, nekomerční i politické komunikaci

telemarketing

propagace produktu prostřednictvím telefonní sítě

telemetr

zařízení ukazuje, na kterém kanálu je puštěna televize

televizní domácnost

Domácnost vybavená alespoň jedním funkčním televizorem.

televizní kanál

Přenosové cesty a síť vysílačů umožňující šíření jednoho televizního vysílacího okruhu televizního programu a teletextu na tomto programu, určeného k příjmu veřejností v kódované nebo nekódované formě, prostřednictvím zemských vysílacích zařízení, kabelových systémů a družic, a to analogově i digitálně.

teorie atributů

spotřebitelé si své chování následně odůvodňují

teorie atributů

zákazníci nakupují zboží z kupónů bez preference značky

teorie cenové diskriminace

kupóny neovlivňují to, zda si zákazník kupuje tu nebo onu značku

teorie dvou faktorů

opakování vede k oblibě z důvodů zvyku a únavy

teorie lítosti

spotřebitel použije kupon, před ukončením platnosti, protože je mu líto nevyužít slevy

teorie nesouladu

spotřebitelé se chovají podle svých pocitů

teorie učení

předpokládá, že pokud zákazníkovi nabídne firma kupóny, ty mohou ovlivnit příští nákup

tisková konference

setkání zástupců firmy, instituce či jiného subjektu s novináři, kde ti jsou informováni o nové skutečnosti, produktu, výsledku jednání atd., tisková konference bývá řízena moderátorem, trvá ve vymezeném čase s předem daným počtem otázek a je přístupná všem novinářům, pokud je omezený počet míst, vyžaduje se akreditace, po ukončení tiskové konference se zástupcům z médií zasílá tisková zpráva

tisková média

noviny a časopisy
stránka: 1 2
.