Marketingový slovníček

Výběr stránek podle počátečního písmene
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
pojem odpovídající význam

random

nahodilý

random discounting

nahodilé zlevňování; cílem je, aby spotřebitelé získali informace o ceně

rating

hodnocení; procento populace sledují program

reach

zásah; kolik domácností bylo v daném období alespoň jednou vystaveno působení reklamy

real incremental sales

reálný přírůstek; o kolik vzrostl prodej díky cenové podpoře (bez ní by k nárůstu prodeje nedošlo)

realizace reklamy

promítnutí reklamy v médiích

rebates

slevy, úhrada z ceny; při splnění určitých podmínek dostane spotřebitel slevu

rebuttal

vyvracení důkazů; argumentace, kdy důkazy přímo vyvrací konkurence ve své reklamě

recall

upamatování se; člověk si vybavuje podnět, se kterým se dříve setkal, nebo myšlenku, která ho kdysi napadla

recent-reading method

metoda "co četl naposled"

recognition

poznání; stimulace smyslových orgánů - stejný podnět působící na různé smyslové orgány vyvolá různé specifické dojmy, rozdílné podněty působící na stejný smyslový orgán vyvolají stejný specifický dojem

řečové schéma

použití neobvyklého vyjádření místo standardního

reference price

referenční cena, srovnávací cena

referenční cena

spotřebitelé srovnávají ceny s průměrem

refundace (vratka)

poskytnutí záruky zákazníkovi ve zvýhodněné nabídce, ale za splnění určitých podmínek
stránka: 1 2 3 4
.