Marketingový slovníček

Výběr stránek podle počátečního písmene
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
pojem odpovídající význam

e-mailing

direct mail zaslán formou elektronické pošty s nabídkou pro konkrétní osobu, v e-mailingu se často odkazuje na webové stránky např. odesílatele či stránky související určitým způsobem s nabídkou

e-marketing

marketingové postupy využívající hlavně elektronickou komunikaci, především e-mail a internet, sdělení zasílaná formou elektronické komunikace se přizpůsobují formou i obsahem sdělení tak, aby online média efektivním způsobem doplňovala komunikační mix

economies of information

hospodárnost využití nákladů na reklamu; firma snižuje náklady na reklamu, když dochází ke zvyšování spotřebitelů

efekt pouhého působení

pokud již recipient jednou subjekt vnímal, bude k němu přívětivější, i přestože si tuto skutečnost nemusí pamatovat

efektivní doplňování zboží

zboží je z výroby dodáno včas prostřednictvím distributorů k maloobchodníkům

efektivní podpora prodeje

ta podporuje pouze to zboží, kde výhody poskytnuté výrobcem přechází také na spotřebitele

efektivní sortiment zboží

efektivní výroba, skladování, uchování a odběr zboží

efektivní zavádění výrobků

na trh jsou uvedeny ty výrobky, které se prodávají

effecient product replenishment

efektivní doplňování zásob zboží; spočívá v co nejkratší době distribuce mezi výrobcem a maloobchodníkem a taky na důsledném plánování zásobování

effect of advertising

vliv reklamy; jak reklama působí na příjemce

efficient consumer response

účinná reakce spotřebitele; management se snaží zapůsobit na spotřebitele tak, aby se zvýšila prodejnost a zamezilo se špatné distribuci a podpory prodeje

efficient product introduction

efektivní zavádění nového produktu, spočívá v komunikaci mezi maloobchodníkem, který sdělí výrobci, co vyhovuje přáním zákazníků

efficient promotion

účinná podpora prodeje; zamezuje levnému nákupu od výrobce a následnému dražšímu prodeji spotřebiteli, třeba i v jiném regionu, proto výrobce zaplatí slevy až poté, kdy je maloobchodník prodá spotřebiteli i se slevou

efficient store assortment

účinný obchodní sortiment, skladování zboží tak, aby nedocházelo ke ztrátám v důsledku zaplnění skladu jedním druhem zboží, ale naopak, aby se transakce zrychlily a byl dostatek místa pro rychloobrátkové zboží

ekonomie informací

když stoupá prodej značky, klesají výdaje na reklamu
stránka: 1 2 3 4 5
.